(Minghui.org) برخی از تمرین‌کنندگان در سرزمین اصلی چین و برخی که از چین خارج شده‌اند، نسبت به اجراهای نمایش شن‌یون با افکار درست رفتار نکرده‌اند. آنها در سال‌های گذشته الزامات مربوط به تولید و توزیع دی‌وی‌وی‌های شن‌یون را دنبال نکرده‌اند.

اقدامات‌شان برای آوردن فیلم‌های ویدئویی و دی‌وی‌وی‌های شن‌یون به خارج از چین و نادیده گرفتن اطلاعیه‌های اخیر هیئت تحریریه مینگهویی، با آنچه استاد انجام داده‌اند و خواسته‌اند که به آن دست یابند، به‌طور معناداری مداخله‌کرده است.

به‌علت این شرایط، استاد ارائه ویدئوهای نمایش شن‌یون ۲۰۱۶  به سرزمین اصلی چین را متوقف کرده‌اند و از وب‌سایت مینگهویی خواستند تا دومین اطلاعیه را منتشر کند.

حتی بعد از انتشار این دو اطلاعیه، بسیاری از تمرین‌کنندگان در سرزمین اصلی چین بازهم نسبت به این موضوع روشن نشده‌اند. به‌جای اینکه با نگاه به‌دورن و رشد شین‌شینگ‌شان، خود را به‌عنوان مرید دافا در نظر بگیرند، آنها توجه ناچیزی به اطلاعیه‌ها کرده‌اند و کاری را انجام داده‌اند که خودشان می‌خواستند. برخی از تمرین‌کنندگان خارج از کشور نیز آن فیلم‌های ویدئویی شن‌یون را که از چین خارج کرده بودند، همچنان نزد خود نگه داشته‌اند. برخی نیز سعی کردند تا برنامۀ تلویزیونی نمایش شن‌یون ۲۰۱۶ را ضبط کنند و آن را به صورت فیلم ویدئویی دربیاورند.

تمرین‌کنندگانی گفته‌اند که آنها به توزیع دی‌وی‌وی‌های شن‌یون قبلی ادامه می‌دهند، زیرا دسترسی به نسخه جدید ندارند. برخی گله و شکایت کرده‌اند که سایرین به‌طورمنفی آنها را تحت تأثیر قرار داده‌اند یا گله می‌کردند که هیئت تحریریه مینگهویی«بی‌عاطفه» است و مواردی از این قبیل. چنین افکار و اعمالی از عقاید و تفکران بشری قویِ این تمرین‌کنندگان نشأت می‌گیرد. آنها هم‌جهت با خواست استاد رفتار نمی‌کنند و هنگام مواجه شدن با اختلاف نتوانستند خودشان را تزکیه کنند.

این وضعیت، به مداخله با آنچه استاد قصد انجامش را دارند، ادامه می‌دهد. این اطلاعیه یک‌بار دیگر همۀ تمرین‌کنندگان را مورد خطاب قرار می‌دهد، صرف‌نظر از اینکه داخل چین باشید یا خارج از آن، لطفاً بی‌درنگ همۀ فیلم‌های ویدئویی و دی‌وی‌دی‌های شن‌یون را که در اختیار دارید از بین ببرید و توزیع نسخه‌های دی‌وی‌دی شن‌یونِ متعلق به چین را متوقف کنید.

به‌عنوان مریدان دافا و تمرین‌کنندگان، کیفیت روشن‌بینی ضعیف‌، منیت قوی و فقدان رشد شین‌شینگ‌مان، مانعی برای ما در نجات مردم شده است و باعث خسارات عظیمی شده‌ایم. ما نمی‌توانیم با سخنان و اعمال نامناسب مستقیماً با استاد مداخله کنیم. زمان برای نجات مردم بسیار کوتاه است. همگی شما تمرین‌کنندگان در داخل چین و خارج از آن! لطفاً به این موضوع توجه کنید و مداخله با الزامات استاد را به‌طور کامل متوقف کنید.

هیئت تحریریه مینگهویی
۲۲ فوریه ۲۰۱۶

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/23/155673.html