(Minghui.org) چگونه نیروهای کهن بر روی زمین به وجود آمدند؟ چرا آزار و شکنجه‌های غیر انسانی فالون گونگ اتفاق افتاده است؟ چرا آزار و شکنجه چندین سال است به طول انجامیده است؟ آیا ما تمرین‌کنندگان فالون گونگ با آرامش و به‌طور جدی به دلیل ریشه‌ای این آزار و شکنجه فکر کرده‌ایم؟ تمام این سؤالات بسیار مهم هستند و همۀ تمرین‌کنندگان باید سعی کنند تا پاسخ هر سؤال را درک کنند.

معلم بیان کردند:

«خودخواهی یک ویژگی اساسی مربوط به کیهان قدیم است. به‌دلیلِ این ویژگی: شکل‌گیری- سکون- انحطاط- انهدام و تولد - پیری- بیماری- مرگ اجتناب‌ناپذیر است. در آینده فا تماماً هماهنگ، کامل و عاری از خودخواهی خواهد بود. تغییر در آن صفت بنیادیِ کیهان منجر به تغییرات اساسی در پیشرفت کیهان و سرشت موجودات خواهد شد.» (آموزش فا در کنفرانس فای ۲۰۰۴ غرب امریکا)

خودخواهی که یک ویژگیِ کیهان قدیم است، دلیل اساسی برای نیروهای کهن است تا در مرحلۀ خاصی، موجب نابودی و فروپاشی کیهان قدیم شوند. بدون شک تمام موجودات در جهان به‌طور غریزی برای زنده ماندن هرکاری را که در حیطۀ قدرت‌شان باشد انجام می‌دهند، چون نمی‌خواهند بمیرند. این دلیل اساسی آن است که چرا نیروهای کهن این رنج و محنت شیطانی را نظم و ترتیب داده‌اند. آنها تلاش می‌کنند جلوی نابودی خود را بگیرند.

اما خودخواهی در تمام موجودات جهان قدیم و از جمله نیروهای کهن نفوذ می‌کند. اقدامات نیروهای کهن برای نجات کیهان، به‌واسطۀ خودخواهی‌شان طراحی شد. بنابراین، آنها قادر به ایجاد هماهنگی در جهان نیستند. در مقابل، تمام اقدامات‌شان فروپاشی جهان قدیم را تسریع می‌کنند. یک موجود که در تلاش برای فرار از تباهی و مرگ است، خودخواه‌ترین است. نیروهای کهن برای فرار از نابودی و حفظ چیزهایی که نیاز دارند از این بهانه استفاده می‌کنند‌: «به‌منظور کمک به تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای رسیدن به سطوح بالاتر آنها مجبورند تمرین‌کنندگان را در هر مرحله از راه مورد"آزمون" قرار دهند.». افسوس که نیروهای کهن حتی به فای جهان قدیم نیز پایبند نیستند. آنها تمرین‌کنندگان فالون گونگ را مورد شکنجه قرار داده و می‌کشند. نیروهای کهن تحت کنترل و هدایت عقاید و تصورات خود، به‌اصطلاح «آزمون» خود را ادامه می‌دهند. موجودات و عناصر نیروهای کهن نمی‌توانند رفتار خود را از منظر فا و نجات همۀ موجودات ذی‌شعور در جهان ارزیابی کنند.

ویژگی خودخواهی در محل کار در میان مردم معمولی و در هر کاری که انجام می‌دهند نیز وجود دارد. در طلب‌ منافع شخصی‌شان، مردم عادی والدین خود را رها می‌کنند، دوستان و بستگان‌شان را فریب می‌دهند، با یکدیگر مبارزه می‌کنند، مرتکب قتل و سایر جنایات بی‌رحمانه می‌شوند، استخدام افرادی برای ترور دشمنان‌شان و موارد خیلی بیشتر. همه رفتارهای منحط انسان ناشی از خودخواهی است.

تمرین تزکیۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ فراتر از جهان قدیم است، اما خودخواهی در هر لایه از بدن ما نفوذ می‌کند. در بیشتر موارد، این ویژگی در افکار یا رفتار ما ظاهر می‌شود. بسیاری از آزمون‌های نیروهای کهن، آزمون‌های درستی نیستند. آنها با تزریق افکار به ذهن تمرین‌کنندگان، باعث ایجاد مداخله می‌شوند. آنها ما را وادار می‌کنند تا آزمون‌ها یا آزار و شکنجه و مسیر نظم و ترتیب داده شده‌شان را بپذیریم.

در ادامه به اجمال نمونه‌هایی از خودخواهی را ذکر می‌کنم که مشاهده کرده‌ام:

پس از اینکه جیانگ زمین و حزب کمونیست چین آزار و شکنجه فالون گونگ را در ماه ژوئیه سال ۱۹۹۹ آغاز کردند، برخی از تمرین‌کنندگان برای دادخواهی از فالون گونگ به پکن رفتند و این کار را به‌منظور رسیدن به کمال انجام دادند. برخی از تمرین‌کنندگان، آزار و شکنجه در بازداشتگاه یا اردوگاه کار اجباری را پذیرفتند. آنها احساس می‌کردند که سطح تزکیه‌شان را ارتقا داده‌اند، زیرا شکنجه را تحمل کردند و از آن جان سالم به در بردند. از‌این‌رو از خودشان بسیار راضی بودند و فکر می‌کردند که بهتر از سایر تمرین‌کنندگان هستند. برخی از تمرین‌کنندگان، وقتی نتوانستند شکنجه را تحمل کنند، با امضای «تعهدنامه» احساس شکست و ناامیدی کردند. برخی از تمرین‌کنندگان برای جلوگیری از بازداشت، بیرون نمی‌رفتند تا حقایق فالون گونگ را به مردم بگویند. برخی از تمرین‌کنندگان با ذهنیت رقابت‌‌جویی شدید، اصرار دارند که حق با آنهاست و وقت را هدر می‌دهند و تلاش می‌کنند که در مورد همه چیز بحث کنند. برخی از تمرین‌کنندگان نسبت به تمرین‌کنندگان کوشا رشک می‌ورزند یا حسادت می‌کنند. برخی از تمرین‌کنندگان فکر می‌کنند که به‌خوبی تزکیه می‌کنند و هیچ وابستگی به ترس ندارند. از این رو، آنها امنیت شخصی خود یا امنیت هم‌تمرین‌کنندگان را در نظر نمی‌گیرند. برخی از تمرین‌کنندگان وقتی در انجام کارهای دافا هم‌تمرین‌کنندگان را مجبور به پیروی از شیوه‌های‌شان می‌کنند، به سطح تزکیه یا وضعیت هم‌تمرین‌کنندگان بی‌توجه هستند. برخی از تمرین‌کنندگان سمج هستند و نسبت به توصیۀ هم‌تمرین‌کنندگان گوش شنوا ندارند. برخی از تمرین‌کنندگان شدیداً مشغول انجام کار دافا هستند. آنها فکر می‌کنند با انجام بیشتر کارهای دافا و کمک به اصلاح فا، به کمال می‌رسند. آنها نتوانسته‌اند تزکیه را با روند انجام کارهای دافا ترکیب کنند. آنها فراموش کرده‌اند که تمرین‌کنندگان فالون گونگ با تزکیه قلب‌شان به کمال می‌رسند، نه با انجام کارهای دافا. برخی از تمرین‌کنندگان با وابستگی به راحت‌طلبی سعی می‌کنند در همه کارهایی که انجام می‌دهند، به خودشان سخت نگیرند. برخی از تمرین‌کنندگان به زمان خاتمۀ آزار و شکنجه وابسته شده‌اند. علت ریشه‌ای تمام این وابستگی‌ها خودخواهی است. اگر آنها را به‌موقع تشخیص ندهیم یا به‌موقع از بین نبریم، نیروهای کهن احتمالاً از این نقاط ضعف بهره‌برداری کرده و آسیب بسیاری را ایجاد می‌کنند.

معلم در سخنرانی فا، بر اهمیت جستجوی درون برای شناختن وابستگی‌های‌مان تأکید کردند. آیا معلم از ما نمی‌خواهند که از طریق تزکیه، خودخواهی را از بین ببریم تا به خودگذشتگی و نوع‌دوستی برسیم و به موجودات روشن‌بینِ عاری از خودخواهی تبدیل شویم؟ اگر هر تمرین‌کننده فالون گونگ از خودخواهی رها شود، آیا بازهم هیچ اختلافی بین تمرین‌کنندگان یا بین تمرین‌کنندگان و مردم عادی وجود خواهد داشت؟

یک اصطلاح چینی می‌گوید: قلب خودخواه و افکار مداخله‌کننده. تاکنون دربارۀ این عبارت فکر نکرده بودم. اکنون که به آن فکر می‌کنم می‌بینم که معنای بسیار عمیقی دارد. افکار مداخله‌کننده از خودخواهی بوجود می‌آیند. قلبِ خودخواه موظف به تولید افکاری است که با فرد مداخله ‌می‌کنند. خودخواهی در تک‌تک افکار ما پنهان می‌شود. اگر مراقبت تک‌تک افکارمان نباشیم و بررسی نکنیم که آیا افکارمان مطابق با فا هست یا نه، بعید است که بتوانیم خودخواهی را از بین ببریم. اخیراً تعدادی از هم‌تمرین‌کنندگان مقالاتی را دربارۀ تزکیه تک‌تک افکار‌شان نوشته‌اند. من نیز اخیراً متوجه این مسئله شده‌ام. ریشه تمامی افکار ناپاکم خودخواهی است. اصلاح فا رو به پایان است. بهترین موقع است که ما خودخواهی‌مان را به‌طور کامل از بین ببریم.

خودخواهی در تمام بدن‌ها و در هر سلول و فکری سکنی می‌گزیند که به‌طور کامل جذب فا نشده است. اگر ما نتوانیم فا را روزانه با آرامش مطالعه کنیم، گیرانداختن افکار خودخواهانۀ زودگذرمان دشوار خواهد بود. منظورم این نیست که باید به افراط برویم و در مورد محافظت از افکارمان بیش از حد مراقب یا نگران باشیم. تا زمانی که همچنان به مطالعه فا با آرامش ادامه دهیم، فاشن معلم با اشاره ما را راهنمایی می‌کنند. در مقالۀ «به کنفرانس فای استرالیا» معلم به اهمیت ویژه مطالعه فا اشاره می‌کنند.

یکی از تمرین‌کن‌گان فالون گونگ در ارتباط با مطالعه فا یکی از مشاهداتش با چشم آسمانی را به اشتراک گذاشت. هنگامی که ما با جدیت فا را مطالعه می‌کنیم و درک‌مان را ارتقا می‌دهیم، موجودات الهیِ راستین، فوراً موجودات شیطانی را در سطح تزکیه فعلی‌مان از بین می‌برند. این اهمیت مطالعه فا را نشان می‌دهد.

اگر ما تمرین‌کنندگان فالون گونگ خودخواهی خود را به‌موقع از بین ببریم، هنگام فرستادن افکار درست به آرامش می‌رسیم و افکار درست‌مان بسیار قدرتمند خواهد شد. از بین بردن خودخواهی‌مان بسیار مهم است.

http://en.minghui.org/html/articles/2007/4/18/84680p.html