(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۰ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهر چنگدو، استان سیچوآن، چین را ارائه می‌کنیم:

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر شنیانگ سال نوی چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!