(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۳ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهر دالیان، استان لیائونینگ، چین را ارائه می‌کنیم:

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر دالیان سال نوی چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!