(Minghui.org) از ماه ژانویه سال جاری، بیش از ۵۰۰۰ شهروند چینی از پنج شهر مختلف، دادخواست‌هایی را در حمایت از محاکمه جیانگ امضا کرده‌اند. بسیاری از آنها فساد جیانگ و سوء‌استفادۀ او از قدرتش را در آزار و شکنجه فالون گونگ و برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ محکوم کردند.

شهروندان خواستار توقف آزار و شکنجه فالون گونگ به دست رژیم کمونیستی شدند و از دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق تقاضای محاکمه جیانگ را داشتند.

این ۵۰۰۰ شهروند از اهالی هنگشوی، تانگشان و دینگژو در استان هبی، جیاموسی در استان هیلونگ‌جیانگ و نانچانگ در استان جیانگشی هستند.

امضاهای جمع آوری شده پای دادخواست در جیاموسی، استان هیلونگ‌جیانگ

امضاهای جمع آوری شده پای دادخواست‌ها در نانچانگ، استان جیانگشی

قبل از این امضاها، هزاران نفر از شهروندان هبی، سیچوان و استان شاندونگ دادخواستی را از ماه مه ۲۰۱۵ امضاء کرده‌اند.

بانویی هنگام امضای دادخواست گفت: «می‌خواهم یک چینی درستکار باشم!»

بسیاری از چینی‌های مسن که در چند دهه گذشته شاهد تغییرات فجیع در چین به‌دست حزب کمونیست بودند نیز این دادخواست را امضاء کردند.

مرد ۷۰ ساله‌ای گفت: «جیانگ به کشور ما آسیب زیادی رسانده است. ما باید متحد شویم و او را به‌پای میز عدالت بکشانیم.»

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

از اواخر ماه مه ۲۰۱۵ بیش از ۲۰۰ هزار تمرین‌کنندۀ فالون گونگ و اعضای خانواده‌شان شکایت کیفری خود را علیه جیانگ زمین تنظیم کرده و به دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق ارسال داشته‌اند. بسیاری از تمرین‌کنندگان نیز مردم را برای پیوستن به اقدام برای گزارش جنایت جیانگ و توقف آزار و شکنجه تشویق کرده‌اند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/12/155886.html