(Minghui.org) سرمقاله‌ای در مینگهویی باعنوان: «اطلاعیۀ توقف توزیع همۀ نسخه‌های دی‌وی‌دی شن‌یون متعلق به چین» باعث مطرح شدن بحث‌های زیادی درمیان تمرین‌کنندگان شده و افکار و واکنش‌های متفاوتی نسبت به آن ابراز شده است. رفتار نامناسب ما زمانی که دی‌وی‌دی‌های شن‌یون را به‌دلیل شین‌شینگ ضعیف‌مان توزیع کردیم، باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

رفتار ما بر آنچه استاد انجام داده‌اند و خواسته‌اند که به آن دست یابند، تأثیر منفی گذاشته و مداخله‌کرده است. هنگامی که ما به وضوح این مطلب را درک کنیم، نیازی به بحث و بررسی بیشتر یا واکنش‌های احساسی وجود ندارد و ما قطعاً نباید از همدیگر گله و شکایت کنیم.

برخی از هم‌تمرین‌کنندگان فکر می‌کنند که آنها به‌خوبی عمل کرده‌اند، اما واضح است شیوه‌ای که برخی از کارها انجام شده، به‌طور مستقیم با نظم و ترتیب استاد مداخله کرده است. گرچه اعلامیه‌های مهمی بارها و بارها ارسال گردیده است اما این رفتار نامناسب متوقف نشده و روی همه تأثیر منفی گذاشته است.

پس از سال‌ها تزکیه، همگی ما باید تاکنون متوجه شده باشیم که رشد شین‌شینگ ما مربوط به تزکیه‌مان می‌شود و از دیگران گله و شکایت نکنیم. بیایید محدودیت زمان باقیمانده برای انجام درست سه کار را درک کنیم و خود را به الزامات مریدان دافا برسانیم. هرزمان که مشکلی ظاهر می‌شود، ابتدا باید توجه‌مان را روی بررسی خودمان بگذاریم. بهترین راه برای انجام کارهای مقرر شده این است که ابتدا شین‌شینگ خود را رشد دهیم و نجات را به موجودات ذی‌شعور بیشتری ارائه کنیم.

این فقط درک شخصی من است. امیدوارم بتوانیم بر انجام آنچه که استاد از ما خواسته‌اند آرام و متمرکز باقی بمانیم.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/16/155931.html