(Minghui.org) وب‌سایت مینگهویی در اطلاعیه‌ای که منتشر کرد خواهان ارسال مقالات برای روز بزرگداشت فالون دافا شد. من از وضعیت ارائه نکردن مقاله طی سال‌های بسیار، به ارسال مقالات بسیاری طی دو سال گذشته تغییر کرده‌ام. تصمیم گرفتم که در‌خصوص تجربۀ عبور از عقاید و تصورات بشری و ارائۀ فعالانۀ مقالات بنویسم.

«نمی‌دانم چگونه بنویسم»

برخی از تمرین‌کنندگان فکر می‌کنند که از تحصیلات کافی برخوردار نیستند یا اینکه هرگز پیش از این مقاله ننوشته‌اند، بنابراین فکر می‌کنند که نوشتن یک مقاله بسیار مشکل است. فکر می‌کنم این یک عقیده و تصور بشری است. یک تبادل تجربه نیاز به کلمات پرتصنع برای دنبال کردن ساختار سخت‌گیرانه‌ای ندارد یا اینکه لازم باشد به‌اندازه مشخصی طولانی باشد. فقط باید ماجرا را به‌وضوح تشریح کنیم.

اگر بتوانید به‌طور شفاهی ماجرایی را به‌‌وضوح تعریف کنید، پس می‌توانید کلمات خود را بنویسید و آن یک مقاله خواهد شد.

«مطلبی برای به‌اشتراک گذاشتن ندارم»

این بهانه‌ای بود که سال‌ها از آن استفاده می‌کردم و اغلب شنیده‌ام که هم‌تمرین‌کنندگان نیز از آن استفاده می‌کنند. دربارۀ این بیندیشید. طی بیش از ۱۷ سال آزار و شکنجه، تمرین‌کننده‌ای که توانسته است در تزکیه ثابت قدم بوده باشد، خودش حقیقتاًَ ماجرایی شگفت‌انگیز است. آزمون‌های مرگ و زندگی بسیار زیاد، حبس‌ها و ماجرای صحبت کردن با مردم عادی در‌خصوص فالون گونگ را تجربه کرده‌ایم. اینها مطالبی هستند که می‌توانیم دربارۀ آنها بنویسیم.

بسیاری از افراد عادی که حقیقت درباره فالون گونگ را شنیده‌اند و آن را پذیرفته‌اند، رفتارشان را نسبت به این تمرین تغییر داده‌اند و آنگاه تغییرات مثبتی را در شغل، تحصیل، خانواده و زندگی‌شان تجربه کرده‌اند. آیا اینها مثال‌هایی نیستند که به‌عنوان قدردانی از دافا ارزش نوشتن داشته باشند؟

درک مفهوم ارسال مقالات

هیئت تحریریه مینگهویی نوشت: «حتی اگر هر نفر یک ماجرا را ارسال کند، آن به‌معنی ده‌ها میلیون ماجرا است.»

تمرین‌کنندگان باید بر‌اساس آنچه الزام هر مرحله از فرآیند اصلاح فا است، عمل کنند. ما نباید فرصت‌ها را از‌دست داده و هدر بدهیم.

ما مراحل عمده‌ای در اعتباربخشی به فا در جامعه انسانی را مشاهده کرده‌ایم، از دادخواهی به دولت مرکزی هنگام شروع آزار و شکنجه در ژوئیۀ ۱۹۹۹ تا ترغیب مردم به ترک حزب و سازمان‌های وابسته به آن و اکنون ارسال شکایات کیفری علیه جیانگ زمین. اما همچنین متوجه شده‌ایم که تمرین‌کنندگان بسیار کمی در بسیاری از این تلاش‌ها شرکت کرده‌اند.

همچنین لحن این اطلاعیۀ اخیر درخواست ارسال مقالات تغییر کرده است. این اطلاعیه، دیگر از تمرین‌کنندگان نمی‌خواهد که درک‌شان را از فا به‌اشتراک بگذارند. در‌عوض از تمرین‌کنندگان می‌خواهد که ماجرای بهره‌بردن از دافا شامل ماجراهایی از اعضای خانواده و دوستان‌شان را به‌اشتراک گذارند.

مطمئن هستم که هر تمرین‌کننده‌ای بیش از ده‌ ماجرا مانند این دارد. فکر می‌کنم که مقالات معجزات دافا را برای نسل‌های آینده مستند می‌کنند و بنیانی برای فرهنگ آینده ایجاد می‌کنند.

نوشتن، فرآیندی از تزکیه کردن است

سه روز پیش درباره این مقاله شروع به فکر کردم. در‌ابتدا، تنها چند ایده پراکنده داشتم. از استاد درخواست کردم که به من خرد بدهند و همچنین به‌درون نگاه کردم و متوجه شدم که دلیل اولیه نوشتن این مقاله این بود که به‌عنوان «یک هشدار» به هم‌تمرین‌کنندگان باشد. هشدار بخشی از فرهنگ کمونیستی حزب است. این عقیده و تصور را رها کردم و بعد مقاله سریعاً شکل گرفت.

بیش از چند هفته از زمان انتشار این اطلاعیه گذشته است. امیدوارم با به‌اشتراک گذاشتن درک محدودم درباره این موضوع، هم‌تمرین‌کنندگان از سد موانع بگذرند و قلم‌های‌شان را به‌دست گیرند.

لطفاً اگر برداشت‌هایم درست نیستند، آنها را متذکر شوید.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/15/155919.html