(Minghui.org) آقای شو یان‌گانگ، ۳۷ ساله، ساکن شهرگو‌آیلی، واقع در شهرستان چیان‌گوئو از استان جیلین، در ۱ سپتامبر ۲۰۱۵ یک شکایت کیفری علیه جیانگ زمین ارسال کرد.

آقای شو، جیانگ را مسئول رنج عظیمی می‌داند که او با راه‌اندازی آزار و شکنجه فالون گونگ تحمیل کرده است.

ضرب‌و‌شتم به‌خاطر بلند صحبت کردن درباره فالون گونگ

در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۰، آقای شو سوار قطار به مقصد پکن شد تا با صدای بلند درباره فالون گونگ صحبت کند. پلیس او را در قطار بازداشت کرد. آنها به‌نوبت به‌صورتش سیلی زدند و با مشت به سینه‌اش کوبیدند. زمانی‌که در زندان بود دست به اعتصاب غذا زد و بعداً آزاد شد.

شکنجه طی دو دورۀ محکومیت در اردوگاه کار

آقای شو مجدداً در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱ بازداشت شد و به یک سال کار اجباری محکوم شد. طی مدت محکومیتش در اردوگاه کار یین‌ماهه دست به اعتصاب غذا زد و به سلول انفرادی منتقل شد. نگهبانان دست‌هایش را به میله تخت بستند و چون دست‌بندش را باز نمی‌کردند، او مجبور می‌شد کنار تخت خودش را تخلیه کند.

وقتی فریاد زد «فالون دافا خوب است»، نگهبانان دست و پایش را به میلۀ تخت بستند و به‌مدت یک ماه در این حالت هر وقت می‌خواستند، او را کتک می‌زدند. پاهایش به‌طرز عجیبی ورم کرد و پزشک زندان اخطار داد که او با خطر قطع عضو مواجه است. با اینکه ورم پاهایش نهایتاً فروکش کرد، اما نمی‌توانست پاهایش را درست خم کند.

نگهبانان به صورتش مشت زدند که باعث خون‌ریزی شدید بینی‌اش شد. آنها آنقدر با تخته چوبی به کف پایش ضربه زدند که تخته‌ها شکست. همچنین پس از اینکه طنابی بر دهانش بستند، با باتوم الکتریکی به او شوک وارد کردند.

در روزهای بسیار سرد زمستان، نگهبانان پنجره‌ها را باز می‌گذاشتند تا او را مجازات کنند. از آنجاکه از کار اجباری امتناع می‌کرد، نگهبانان به‌طرز وحشیانه‌ای او را کتک می‌زدند و دیگران را از صحبت با او منع می‌کردند. کسانی که از دستورات سرپیچی می‌کردند را با یک تسمه چرمی شلاق می‌زدند.

آقای شو مجدداً در ۶ ژوئن ۲۰۰۲ بازداشت شد و به یک دوره دو ساله کار سخت دیگر محکوم شد. او در اعتراض به مجبور کردنش به تماشای ویدیوهایی با مضامین افترا‌آمیز نسبت به فالون گونگ، دست به اعتصاب غذا زد. نگهبانان تحت هدایت رئیس بیمارستان زندان با انبردست فلزی دندان‌های به‌هم فشرده‌اش را باز کردند تا او را تحت خوراندن اجباری تنبیهی قرار دهند. سلولش نمناک و کپک زده بود که باعث شد پوستش دچار مشکل شود.

طی دورۀ دوم کار اجباری سخت، فهمید که مادرش که او نیز تمرین‌کننده است محکوم به کار اجباری در اردوگاه کار اجباری زنان چانگ‌چون شده است.

شکنجه وحشیانه و درازمدت، او را در آستانه مرگ قرار داد و مجبور شد برای درمان اضطراری به‌سرعت به بیمارستان برود. تا امروز هنوز بینی‌اش در نتیجه ضرب‌و‌شتم کمی به یک طرف انحراف دارد.

طی مدت حبس، خانواده از‌هم گسسته شد

در ۱۷ اکتبر ۲۰۰۷، مأموران پلیس استانی به خانه آقای شو ریختند و تلویزیون و دستگاه پخش دی‌وی‌دی، موتورسیکلت و وسایل آشپزخانۀ او را ضبط کردند. پلیس آنقدر او را مورد ضرب‌شتم قرار داد که بر زمین افتاد، او را برهنه کردند و دست و پایش را بستند و با کمربند به سرش شلاق زدند. او را بازداشت کردند و به اداره پلیس شهرستان چیان‌گوئو بردند.

بعداً در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸، او را به نُه سال زندان محکوم کردند و در زندان شیلینگ حبس کردند. پس از سال‌ها بدرفتاری تشخیص داده شد که مبتلا به سل شده است. با این‌وجود نگهبانان او را با لوله‌های لاستیکی می‌زدند و آب بسیار سرد بر بدنش می‌ریختند. هنوز آثار زخم‌های ناشی از ضرب‌و‌شتم بر پشتش وجود دارد. تمرین‌کننده دیگری به‌نام آقای دونگ فنگ‌شان که همراه با آقای شو محکوم به زندان شد، چند روز بعد در همان زندان بر اثر ضرب‌و‌شتم کشته شد.

پیش از اینکه مدت محکومیت آقای شو به‌پایان برسد، او را آزاد کردند. وقتی به خانه بازگشت، فهمید که مادرش در نتیجۀ آزار و شکنجه درگذشته است و در آخرین لحظۀ پیش از مرگش او را با صدای بلند صدا زده است. همسرش مجبور شده بود برای اجتناب از آزار و شکنجه خانه را ترک کند و فرزندشان را نزد بستگان‌شان بگذارد تا از او نگهداری کنند.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹ اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/17/155937.html