همیشه برخی از افراد هستند که نابسامانی ایجاد کرده و امور را آشفته می‌کنند، برای هم‌شاگردی‌ها مداخله و مزاحمت فراهم می‌کنند. بدون توجه به اینکه چه کسی هستید،‌ با صداقت و خلوص نیت تمام تلاش خود را صرف تزکیه کنید و نهایت کوشش خود را بکنید تا حقایق را روشن کنید و با انجام آن، بگذارید اعمال‌تان گویای آن‌ها باشد. چرا این‌طور است که همیشه به این‌که چگونه این‌ یا آن‌ هستید ادامه می‌دهید؟ آیا آن می‌تواند تزکیه نامیده شود؟ آن به منزله‌ی ایجاد مداخله و مزاحمت درمیان شاگردان است.

لی هنگجی

۲۰ فوریه، ۲۰۰۸

 

(Minghui.org) حدود دو سال پیش، وب‌سایت مینگهویی اقدامات مأمور ح.ک.چ «فان یانیو» را افشا و عکس‌هایی از او را ارائه کرد. این مقالۀ وب‌سایت، به مریدان دافا هشدار داد که مراقب باشند و با قطع مداخله‌های عوامل حزب کمونیست و گوش ندادن به آنها، به مداخلۀ جاسوسان و تلاش‌شان برای گمراه کردن مریدان، خاتمه دهند. اما مدتی است که برخی از تمرین‌کنندگان که فا را عمیقاً مطالعه نکرده‌اند، به این هشدار توجه نشان ندادند و در مقابل، علناً از فان دفاع کردند. به‌عنوان مثال، ژانگ یونجی از نیویورک و سایر تمرین‌کنندگانِ تحت تأثیر ژانگ گفته‌اند: «این گونه نیست. مینگهویی در اشتباه است، انجمن فالون دافا در اشتباه است.» آنها با در نظر گرفتن محتوای اظهارات استاد دربارۀ «نجات جاسوسان» که مطلبی متفاوت و در زمینۀ خاصی است، از آن برای توجیه رفتار خود استفاده کردند. آنها حتی مطالب تحقیرآمیزی درخصوص وب‌سایت مینگهویی گفتند و اعلام کردند: «ما فقط در صورتی با آن همراهی خواهیم کرد که صراحتاً از سوی استاد باشد.» آنها در میان تمرین‌کنندگانی که با جدیت فا را مطالعه نمی‌کردند، آشفتگی و سردرگمی ایجاد کردند.

در این شرایط، فان یانیو جاسوس حزب کمونیست چین، نه تنها توسط تمرین‌کنندگان خاصی پذیرفته شد، بلکه حتی با چند تمرین‌کننده برای مدتی زندگی کرد. این امر باعث شد تا فان بادستپاچگی در سراسر نیویورک فعالیت کند. در مکانی در گروه مطالعه فا صراحتاً گفته شد که چگونه باید با جاسوسان ح.ک.چ مقابله و به مسائل تزکیه‌مان رسیدگی کنیم. بازهم، پس از آن تعداد انگشت‌شماری از شاگردان اصرار داشتند که به فان جا و مسکن بدهند؛ همین افراد نیز از شرکت در فعالیت‌هایی که مریدان دافای دورۀ اصلاح فا باید به آن ملحق شوند، غفلت کرده و آن را نادیده گرفته‌اند.

استاد هر موجودی را گرامی می‌دارند و به هر یک فرصت زندگی اعطا می‌کنند، اما دافا شأن و کرامت خود را در کنار نیک‌خواهی‌اش دارد. بیایید به این وسیله دوباره به شاگردان مربوطه یادآوری کنیم که ذهن را آرام و فا را به‌خوبی مطالعه کنید، تا ذهنی روشن و منطقی را حفظ کنید، تا به این شکل جاسوسان و افرادی که به فا آسیب می‌رسانند، هیچ مخاطبی نداشته باشند. از ایجاد موانع غیرضروری در تزکیه اجتناب کنید، مسئولیت تزکیه‌ خود را بپذیرید. فرصت را مغتنم شمرده و از آن برای کوشا بودن و  به‌خوبی انجام دادن سه‌کار استفاده کنید.

توسط یک مرید دافا در نیویورک

تاریخ مقاله اصلی: ۲۱ نوامبر ۲۰۰۸