(Minghui.org) تعداد بیشتری از مردم در چین از آزار و شکنجه فالون گونگ آگاه می‌شوند و از تلاش‌های تمرین‌کنندگان در جهت خاتمه دادن به این آزار و شکنجه و تحت تعقیب قرار دادن قانونی جیانگ زمین حمایت می‌کنند. جیانگ رهبر سابق چین است که سرکوب خشونت آمیز این تمرین معنوی را آغاز کرد.

از نوامبر ۲۰۱۵ تا اواخر ژانویه ۲۰۱۶ در می‌شان، استان سیچوان، ۲۴۷۶ نفر گزارش‌های ارائه‌شده در رابطه با جنایات جیانگ زمین را به دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق امضاء کرده‌اند.

امضای ۲۴۰ نفر در پای گزارش جنایات جیانگ زمین در می‌شان (نوامبر تا اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۵)

امضای ۱۸۶۷ نفر درپای گزارش جنایات جیانگ زمین در می‌شان (اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ تا اواسط ژانویه ۲۰۱۶)

امضای ۳۶۹ نفر در پای گزارش جنایات جیانگ زمین در می‌شان (اواخر ژانویه ۲۰۱۶)


در جمع‌آوری این امضاها، تمرین‌کنندگان با مردم بسیاری ملاقات کردند که مشتاق بودند تا از تلاش‌های آنان حمایت کنند.

کشاورزی که در کار فروش سبزیجات در بازار بود حتی یک نسخه از فرم دادخواست را گرفت تا به یک فروشگاه چای در شهرش ببرد و با این کار امضاهای بیشتری جمع کند.

یکی از ساکنان محلی گفت: «جیانگ زمین به‌خاطر جنایاتش مجازات خواهد شد!» او گفت که قبلاً از تایوان دیدار کرده و در مکان‌های توریستی افرادی را دیده که برای گزارش‌های ارائه شده از جنایت جیانگ، امضاء جمع آوری می‌کردند. وقتی از او پرسیدند که آیا مشارکت می‌کند یا خیر، او بی‌درنگ گفت که: «مطمئناً! از نام واقعی‌ام استفاده کنید.»

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/2/155770.html