قسمت اول
قسمت دوم

ادامه قسمت سوم

(Minghui.org) شرح و تفسیر زو یا زو ژوان، روایتی از تاریخ چین باستان دربارۀ تاریخچۀ وقایع بهار و پاییز سالانه است. افسانه‌ها می‌گویند که توسط زو چیومینگ، مورخ رسمی دولتِ لو تألیف شده است. ایالت لو امروز استان شاندونگ نام دارد. دوره زمانی ۴۶۸ تا ۷۲۲ قبل از میلاد را دربر می‌گیرد و عمدتاً بر امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک و نظامی آن دوران تمرکز دارد.

همچنین در شرح و تفسیر زو اصول آسمانی، الهامات الهی و نشانه‌های کیهانی مستند شده است، همچنین این شرح و تفسیر دربارۀ جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی است که نویسنده بیان آنها را به‌عنوان یک یادآوری باارزش می‌داند.

بسیاری از ضرب‌المثل‌های چینی و اصطلاحات در شرح و تفسیر زو، ترویج فرهنگ سنتی و ارزش‌های اخلاقی است که ابزار ایجاد مبانی برای مردم امروز است تا فالون دافا را درک کنند.

مجموعۀ زیر، در چهار بخش، گفته‌هایی از این اثر کلاسیک چینی است.

۳۰- وقتی مقامات وفاداری نداشته باشند، فاجعه بوجود می‌آید. بدون وجود حامیان، شخص مطمئناً نابود می‌شود» (سال ۱۴ دوک شی» در شرح و تفسیر زو)

۳۱- تباهی و فروریزی یک دولت به‌دلیل فساد مقاماتش اتفاق می‌افتد. مقامات زمانی که به‌نمایندگی از حکمران رشوه‌ای را می‌پذیرند یا عرضه می‌کنند، فضیلت را از دست می‌دهند.» ( «سال ۲ از دوک هوان» در شرح و تفسیر زو)

۳۲- یک دولت وقتی شکوفا می‌شود که مانع آسیب و صدمه به مردمش ‌شود که این یک نعمت است. یک دولت هنگامی نابود می‌شود که با مردمش با تحقیر، اهانت و بی‌احترامی رفتار کند که برایش فاجعه به‌بار می‌آورد.» («سال ۱ دوک آی» در شرح و تفسیر زو)

۳۳- هنگامی که بچه‌ها را دوست دارید، باید به آنها درستکاری را بیاموزید نه آنکه به لغزیدن‌شان به تباهی کمک کنید.» («سال ۳ دوک یین» در شرح و تفسیر زو)

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/17/158296.html