(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در قبرس در بعدازظهر ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷، از شهر ساحلی لارناکا دیدن کردند. آنها این تمرین بهبود ذهن و جسم (فالون گونگ) را در کنار قلعه مِدیوال در منطقه دیدنی ساحل فینیکودس معرفی کردند.

تمرین‌کنندگان حرکات تمرینات فالون گونگ را به‌نمایش گذاشتند و بروشورها را میان رهگذران توزیع کردند.

در طول نمایش حرکات تمرینات، هوا بارانی شد. تمرین‌کنندگان به‌طور محکم و استوار به انجام تمرینات در زیر باران ادامه دادند. بعد از پایان بارندگی و آمدن خورشید در آسمان، رنگین‌کمان زیبایی ظاهر شد.

گردشگران با دیدن اینکه تمرین‌کنندگان بخاطر بارندگی آنجا را ترک نکردند، شگفت‌زده شدند و با پدیدار شدن خورشید دوباره به دیدن نمایش حرکات تمرینات آمدند. بسیاری از آنها علاقه‌مند به شرکت در کلاس‌های رایگان فالون گونگ شدند که هر هفته در پارک محلی ارائه می‌شود.

بازدیدکنندگان از آگاهی درباره آزار و شکنجه فالون گونگ توسط حزب کمونیست چین، از جمله برداشتن اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ، قدردانی کردند.

خانمی گفت که چند سال پیش درباره فالون گونگ از طریق خواندن بروشوری در فروشگاه پسرش مطلع شده است. او علاقه‌مند به یادگیری تمرینات بود. تمرین‌کننده‌ای حرکات تمرینات را به او نشان داد و اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباریِ فالون گونگ را معرفی کرد.