(Minghui.org) آقای وانگ یودونگ در 14 دسامبر 2017 بخاطر تنظیم شکایتی کیفری علیه جیانگ زمین رهبر سابق حزب کمونیست چین، توسطدادگاه لُنگشا در شهر چی‌چی‌هار مورد محاکمه قرار گرفت.

آقای وانگ یکبار بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ به 10 سال حبس محکوم شد. فالون گونگ تمرینی معنوی براساس اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری است. مأموران در زندان هاربین به زندانیان دستور دادند که آقای وانگ را تحت ضرب و شتم دهند. یکی از زندانیان ادعا کرد: «اگر حتی تا سرحد مرگ تو را تحت ضرب و شتم قرار دهیم، فقط برایت گواهی مرگ طبیعی صادر خواهیم کرد.»

آقای وانگ در سال 2015 شکایتی کیفری علیه جیانگ بخاطر شروع آزار و شکنجه فالون گونگ به‌ثبت رساند چراکه در گذشته منجر به محکومیت وی به یک دوره حبس ده‌ساله شده بود. پلیس محلی بعد از آگاهی از این شکایت او را تحت نظر قرار داد. آنها او و همسرش را در حین دیدار با دوستی در چی‌چی‌هار در 21 مارس 2017 دستگیر کردند.

این زن و شوهر را در اتاق‌های جداگانه قرار دادند و به‌طور وحشیانه‌ای شکنجه کردند. آقای وانگ به‌منظور اعتراض به این حبس غیرقانونی دست به اعتصاب غذا زد اما تحت خوراندن اجباری قرار گرفت. او تقریباً نیمی از وزن بدنش را از دست داد.

آقای وانگ در 14 دسامبر در دادگاه ظاهر شد. وکیلش برایش دادخواست بی‌گناهی ارائه کرد و استدلال کرد که موکلش نمی‌بایست بخاطر حق قانونی خود در عدالتخواهی علیه جیانگ تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفت. وکیل تأکید کرد که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم تلقی نمی‌کند و اینکه آزار و شکنجه فالون گونگ از ابتدا غیرقانونی بوده است.

وکیل از دادستان پرسید: «موکل من آشپزی شناخته شده در میان مردم محلی است. او همچنین یک داور شطرنج است که برنده جایزه شده است. او هرگز در زندگی‌اش هیچ آسیبی به کسی وارد نکرده است. چطور امکان دارد که چنین شخص خوبی همانطور که شما ادعا کردید باعث تضعیف اجرای قانون شود؟»

وکیل خواهان تبرئه موکلش شد و قاضی وانگ یامینگ (هیچ نسبتی با آقای وانگ ندارد) جلسه را بدون صدور حکمی به بعد مؤکول کرد.

قاضی وانگ قصد داشت یک جلسه دادگاه مخفیانه در بازداشتگاه محلی برگزار کند اما خانواده آقای وانگ نپذیرفتند. قاضی وانگ همچنین قبل از جلسه دادگاه در دادگاه محلی به خانواده آقای وانگ گفت که تمرین‌کنندگان فالون گونگ را برای حضور در دادگاه دعوت نکنند. قاضی وانگ اذعان کرد که تماس‌های تلفنی زیادی از سوی تمرین‌کنندگان داخل و خارج چین دریافت کرده است.

سابقه آزار و شکنجه

در سال۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به18سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین در تاریخ 10 ژوئن 1999 اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

سیاست جدیدی در تاریخ 1 مه 2015 به اجرا گذاشته شد که به موجب آن دادگاه عالی خلق در چین ملزم به «ثبت نظرات راجع به اصلاحات در نظام» است و این دادگاه ادعا کرد که مطمئناً تمامی شکایتی که تشکیل پرونده شده‌اند، ثبت و مورد پردازش قرار خواهند گرفت.

گزارشات مرتبط:
زوجی از استان هیلونگ‌جیانگ دستگیر شدند و تحت شکنجه قرار گرفتند
چی‌چی‌هار، استان هیلونگ‌جیانگ: بیش از 10 نفر بخاطر باورشان دستگیر شدند، 14 نفر هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند