(Minghui.org) به یکی از شهروندان شهر چیتای‌هه قول دادند که اگر وکیلش را عزل کند، حکم سبک‌تری برایش صادر خواهد شد. آقای لی بائوهوای 43 ساله با قاطعیت این پیشنهاد را رد کرد. قرار بود که او در 18 ژانویۀ 2017 محاکمه شود اما از جزئیات جلسۀ استماع او خبری در دست نیست.

آقای لی که صاحب یک فروشگاه تعمیر کامپیوتر است در 8 مه 2016 به‌خاطر انکار باورش به فالون گونگ بازداشت شد. این تمرین معنوی از سوی حزب کمونیست چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد. رئیس پلیس وانگ یانگ از ادارۀ پلیس تائوشان مأمورانش را فرستاد تا در همان روز خانۀ آقای لی را غارت کنند. آنها مقدار زیادی اقلام باارزش ازجمله کارت‌های بانکی حساب تجاری آقای لی را مصادره کردند.

درنتیجۀ این بازداشت، کسب و کار آقای لی تعطیل شد. پدرش که یک بیمار سرطانی است و مادرش که بیماری قلبی دارد برای آزادی‌اش درخواست دادند.

دادستانی محلی دو بار به‌علت فقدان شواهد کافی پروندۀ آقای لی را به ادارۀ پلیس تائوشان بازگرداند. پلیس دست‌بردار نبود و نهایتاً از دادستانی خواست تا آقای لی را متهم کند.

خانوادۀ آقای لی برای دفاع از او یک وکیل استخدام کردند. لیو شیائویان از دادگاه محلی سعی کرد تا با وعدۀ حکمی سبک‌تر آقای لی و خانواده‌اش را فریب دهد تا وکیل را عزل کنند. اما او موفق نشد.

آقای لی یکی از 12 شهروند چیتای‌هه است که به‌خاطر باورشان در روز 8 مه 2016 بازداشت شدند.

گزارش‌ مرتبط:

12 بازداشت در یک روز به‌خاطر ایمان‌شان