(Minghui.org) از 4 الی 6 آوریل، تمرین‌کنندگان فالون گونگ از فنلاند و سوئد، در مقابل اقامتگاه رئیس جمهور فنلاند و سفارت چین در هِلسینکی، یک راهپیمایی صلح‌آمیز برگزار کردند.

معترضان به‌محض دیدن رئیس جمهور چین شی جینپینگ، خواستار خاتمۀ آزار و شکنجه شدند و همچنین خواستند که رئیس سابق حزب کمونیست را به‌خاطر نقشش در این آزار و شکنجه به پای میز محاکمه بکشاند.

تظاهرات صلح‌آمیز فالون گونگ در مقابل اقامتگاه رئیس جمهور فنلاند

دکتر لی شیانگ‌بینگ، سخنگوی این گروه گفت: «امیدواریم شی‌جینپینگ عدالت را درباره جیانگ زمین اجرا کند.»

تمرین‌کنندۀ دیگری با نام چِن لی گفت: «به‌خاطر اینکه دست از باورم برنداشتم، زندانی و شکنجه شدم. امیدوارم شی به این آزار و شکنجه خاتمه دهد و برای مردم چین، دوباره محیط صلح‌آمیزی را ایجاد کند تا بر طبق باورشان تمرین کنند.»