(Minghui.org)  به اطلاع می‌رساند ترجمه سخنرانی«آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک در بیست و پنجمین سالگرد اشاعۀ دافا، ۱۴ مه ۲۰۱۷» مورد بازبینی قرار گرفته و به‌روز رسانی شده است.

متن کامل سخنرانی در این لینک زیر آمده است.

هیئت تحریریه مینگهویی