(Minghui.org) تمرین‌کننده‌ای هستم که چشم‌ آسمانی‌ام باز است. یک روز، هماهنگ‌کننده محلی‌مان گفت تمرین‌کننده مئی (نام مستعار) یک «آزمون کارمای بیماری» را تجربه می‌کند و از من خواست که با فرستادن افکار درست به او کمک کنم. صبح روز بعد، پس از انجام پنج مجموعه تمرین، برای مئی شروع به فرستادن افکار درست کردم.

درحال فرستادن افکار درست دیدم که تعدادی از اهریمنان فاسد با موهای بلند در حال کتک و لگد زدنِ مئی هستند. افکار درست فرستادم که مانع آنها شوم. یک اهریمن مؤنث با موهای بلند با لباس قرمز گفت که این ربطی به من ندارد و به من هشدار داد که دخالت نکنم. گفتم وقتی که هم‌تمرین‌کنندگان تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرند، نمی‌توانم آن را نادیده بگیرم زیرا ما یک بدن هستیم.

اهریمنان گفتند: «تو او را به‌عنوان بخشی از بدن واحد درنظر می‌گیری، اما آیا او هم درباره تو همان نظر را دارد؟»

گفتم: «ما همه دافا را تزکیه می‌کنیم و همه تمرین‌کنندگان استاد هستیم. نمی‌توانیم اجازه دهیم که او را تحت آزار و شکنجه قرار دهید.»

دیدم وقتی هم‌تمرین‌کنندگان برای مئی افکار درست می‌فرستند، اهریمنان فاسد اطرافش لایه‌ای پس از لایۀ دیگر ازبین می‌روند. اما مئی منفعل است و به آنها اجازه می‌دهد که او را تحت آزار و اذیت قرار دهند. هیچ افکار درستی از جانب او برای متوقف کردن اهریمنان وجود ندارد.

سه روز پشت‌سرهم برایش افکار درست فرستادم، اما تأثیری نداشت. بعد از سه روز، چشم‌ آسمانی‌ام دیگر نمی‌توانست وضعیتش را ببیند. در گذشته، هنگام فرستادن افکار درست برای تمرین‌کنندگانی که در رنج و محنت بودند، متوجه می‌شدم که افکار درست خودشان نقشی اساسی ایفا می‌کند. اگر آنها افکار درست نداشتند، افکار درست سایر تمرین‌کنندگان نمی‌توانست وارد میدانشان شود بلکه فقط می‌توانست محیط‌شان را پاک کند.

ده روز بعد دوباره هماهنگ‌کننده را دیدم و درباره وضعیت مئی پرسیدم. هماهنگ‌کننده گفت که مئی در سومین روزی که به من گفت افکار درست بفرستم، درگذشته است. هماهنگ‌کننده تأیید کرد که مئی به مطالعه گروهی فا یا فعالیت‌های روشنگری حقیقت ملحق نشده بود و به‌تنهایی تمرین می‌کرد. او گفت تمرین‌کنندگان باید قدم پیش گذارند و با هم‌تمرین‌کنندگان در تماس باشند.

وقتی فردی در آزمون سختی قرار دارد، سایرین می‌توانند با فرستادن افکار درست به او کمک کنند. در مورد مئی، او نتوانست در آزمونش افکار درست داشته باشد و نمی‌دانست که چگونه تزکیه کند.

این تبادل تجربه را نوشتم تا به افرادی که به تنهایی تزکیه می‌کنند یادآوری کنم، لطفاً قدم پیش گذارند، با هم‌تمرین‌کنندگان بدن واحدی را شکل دهند و مسیری را که استاد نظم و ترتیب داده‌اند، بپیمایند.