(Minghui.org) وکیل مدافع مردی پکنی، بخاطر دستگیری و محکومیت موکلش بدون هیچ مبنای قانونی شکایتی را علیه پلیس و پرونده دادستانی ارائه کرده است.آقای یانگ گوانرن، رئیس منطقه‌ای یک مجموعه چند شرکتی ‌که دفتر مرکزی آن در پکن قرار دارد، در 15 مه سال 2017 در شنژن بخاطر صحبت با یک راننده تاکسی درباره فالون گونگ دستگیر شد. این روش معنوی توسط رژیم کمونیست چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

وی از زمان دستگیری در بازداشتگاه منطقه نانشان در شنژن باقی مانده است.

وکیل آقای یانگ صبح روز 6 ژوئن 2018 پرونده موکلش را در دادگاه منطقه‌ای نانشنان مورد بررسی قرار داد. وکیل با قاضی لیو فوبین دیدار کرد و اظهار داشت که مصمم است از بی‌گناهی موکلش دفاع کند.

وکیل بعدازظهر آقای یانگ را دید. آقای یانگ ظاهراً وزنش کاهش یافته بود، اما روحیه خوبی داشت.

این وکیل بخاطر دستگیری و محکومیت موکلش بدون هیچگونه مبنای قانونی علیه اداره پلیس ناحیه نانشان و دادستانی ناحیه نانشان شکایت کرد. هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را جرم محسوب نمی‌کند و وکیل خواستار تبرئه او شده است.

کنگره خلق نانشان در روزهای بعد وکیل را برای دریافت مطالب بیشتر احضار کرد.

گزارش مربوطه:

آقای یانگ گوانرن به‌رغم لغو حکم بازداشت در شهر شنژن به‌طور غیرقانونی بازداشت شد