(Minghui.org) شش نفر از ساکنان محلی شهر لانژو در ژانویه 2018 بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ به حبس محکوم شدند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حزب کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

آقای وانگ جیلین در 13 مه 2017، آقای یانگ شوئه‌گویی در 19 سپتامبر 2016، آقای ژو در 14 سپتامبر 2016؛ و خانم فانگ جیانپینگ، آقای لی فوبین و همسرش خانم ژنگ شو همگی در 3 سپتامبر 2016 دستگیر شدند.

این شش تمرین‌کننده فالون گونگ در 24 اوت 2017 در سه دادگاه جداگانه مورد محاکه قرار گرفتند. آقای وانگ، خانم ژنگ و آقای فانگ همگی وکلای تعیین شده توسط دادگاه را داشتند که خواستار گناه‌کار شناخته شدن آنها شدند اما آن تمرین‌کنندگان می‌دانستند که هیچ قانونی را زیرپا نگذاشته‌اند و خواهان این بودند که تبرئه شوند. سه تمرین‌کننده دیگر وکلای خودشان را داشتند که از حق آزادی عقیده‌شان که در قانون اساسی تصریح شده دفاع کنند.

چند روز بعد از سال نوی 2018، قاضی پرونده همگی آن شش تمرین‌کننده را به حبس محکوم کرد. آقای لی به 6 سال، آقای یانگ به 5 سال، آقای فانگ به 4 سال و شش ماه، آقای ژو به 4 سال، خانم ژنگ به 3 سال و آقای وانگ به 2 سال حبس محکوم شدند. بجز آقای وانگ همگی پنج تمرین‌کننده دیگر بعد از اعلام رسمی حکم توسط قاضی به‌طور شفاهی تقاضای تجدید نظر کردند.

خانواده‌های این تمرین‌کنندگان تا 2 فوریه که روز جمعه بود، از این احکام بی‌اطلاع بودند. به محض اینکه دوشنبه (5 فوریه) فرا رسید آنها با وکیلی مشورت کردند که چطور برای عزیزان خود دادخواست تجدید نظر ارائه بدهند.

یکی از اعضای خانواده‌‌ آقای لی، آقای یانگ، آقای ژو، و آقای فنگ هر یک در روز 6 فوریه به دادگاه محاکمه محلی مراجعه کردند. قاضی وانگ هیبین به چهار عضو خانواده گفت که در 2 فوریه نسخه‌ای کاغذی از حکم‌ها به تمرین‌کنندگان تحویل داده شده است و وکلای آنها باید ظرف چند روز آینده نسخه‌های خود را دریافت کنند. وی همچنین به اعضای خانواده هشدار داد که انتظار نداشته باشند که هیچ دادگاه تجدیدنظر علنی توسط دادگاه تجدیدنظر محلی برگزار شود.

خانواده آقای لی زمان دقیق محکومیتش را پرسیدند و وانگ گفت بیاد نمی‌آورد. او قول داد که حتی اگر خانواده آخرین مهلت ارائه دادخواست تجدید نظر را ازدست بدهند، درخواست تجدیدنظر شفاهی آقای لی قابل قبول خواهد بود.

مادر خانم یانگ در 7 فوریه به بازداشتگاه محلی مراجعه کرد. او از رئیس بازداشتگاه درخواست کرد که نسخه‌ای از حکم پسرش را در اختیارش قرار دهد تا بتواند شخصی را پیدا کند که دادخواست تجدیدنظر تنظیم کند. رئیس درخواستش را رد کرد.

سپس او با اعضای خانواده آقای لی، آقای ژو و آقای فانگ به دادگاه تجدیدنظر رفت. یکی از کارکنان آنجا به آنها اطمینان داد که به خانواده‌ها اجازه داده می‌شود که از جانب تمرین‌کنندگان دادخواست تجدیدنظر ارائه بدهند.

خانواده آقای ژو با وکیلش برای محاکمه اولیه تماس گرفتند و وکیل گفت که او در حال حاضر با هواپیما به لانژو می‌رود. روز بعد با خاتمه سفرش، برای آقای ژو درخواست تجدیدنظر ارائه کرد.

اعضای خانواده آقای لی یانگ، آقای ژو و آقای فانگ دادخواست‌های تجدیدنظر خود را در 9 فوریه به دادگاه‌های تجدیدنظر ارائه کردند.

گزارشات مرتبط:

قاضی در یک روز شش نفر را بخاطر امتناع از رها کردن باورشان محاکمه می‌کند

زوج اهل گانسو بخاطر باور خود با کیفرخواست مواجه می‌شوند

محکومیت مهندس اهل گانسو به 4 سال حبس بخاطر نصب یک بنر فالون گونگ

دستگیری آقای ژو بخاطر نصب بنر فالون گونگ

مادر مسن به دنبال آزادی مرد اهل گانسو که بخاطر باورش به دومین دوره حبس محکوم شده است