(Minghui.org) پیرمرد سرسخت و تندخوی 70 ساله‌ای در آپارتمانی که من با خانواده‌ام زندگی می‌کنم سکونت دارد. هر روز، در راهرو روی پاهایش به‌صورت چمباتمه می‌نشست و سیگار می‌کشد. بوی دود سیگار به‌قدری زیاد بود که باعث سرفۀ همسایه‌های او می‌شد. او خلط غلیظ زردی روی زمین تف می‌کرد و ته سیگارش را دور و برش می‌انداخت.

در طول زمستان، پنجره‌های راهروها محکم بسته شده بودند. هر زمان همسایه‌هایش از کنارش عبور می‌کردند با آن بوی ناخوش‌آیند احساس خفگی می‌کردند که با گذشت زمان این بو تشدید می‌‌شد.

همسایه‌ها شکایات بسیاری در خصوص این مرد داشتند. برخی از دفتر مدیریت ساختمان می‌خواستند با او مقابله کند، درحالی که سایرین به این مرد توصیه می‌کردند فقط در آپارتمانش با پنجره‌های باز سیگار بکشد. دیگران از همسر این مرد خواستند تا پادرمیانی کند، اما موفق نبود. یکی از همسایه‌ها از او خواست، پس از اینکه فن اجاقش را در آشپزخانه روشن کرد سیگار بکشد. حتی چند همسایه در راهرو بر سرش فریاد کشیده و به او توهین کردند تا همه بشنوند. اما، این روش‌ها ابداً رفتار پیرمرد را تغییر نداد و او رفتاری ناخوشایند و حاکی از عدم همکاری داشت. همسایه‌ها معذب و درمانده شده‌ بودند.

من تمرین‌کننده فالون دافا هستم و باید تعالیم استاد لی هنگجی را دنبال کنم:

«اگر همیشه قلبی سرشار از نیک‌خواهی و محبت، و حالت ذهنی آرام و صلح‌جو داشته باشید، وقتی با مشکلات مواجه می‌شوید، آن‌ها را به‌خوبی اداره خواهید کرد زیرا به شما فضایی به‌عنوان ضربه‌گیر خواهد داد. اگر همیشه با دیگران بامحبت و دوستانه باشید، اگر همیشه وقتی کاری انجام می‌دهید دیگران را درنظر بگیرید، و هرگاه مسائلی با دیگران دارید اول فکر کنید که آیا آن‌ها می‌توانند آن‌را تحمل کنند یا آیا برای آن‌ها باعث صدمه‌ای نمی‌شود، آن‌گاه مشکلی نخواهید داشت. بنابراین وقتی تزکیه می‌کنید باید از استانداردهای بالا و حتی بالاتری پیروی کنید.» (سخنرانی چهارم، جوآن فالون)

از آموزه‌های استاد دریافتم که باید با این مشکل با مهربانی کنار بیایم.

با ازبین بردن وابستگی‌هایم به خشم و احساس بیزاری از کثافت، اغلب راهرو را از ته‌ سیگارها تمیز کرده و خلط چسبنده خشک شده را با تِی پاک می‌کردم. گاهی اوقات از کنار مرد مسن عبور می‌کردم که مشغول سیگار کشیدن و تف کردن در راهرو بود و نمی‌توانستم احساس رنجش و ناآرامی در قلبم را ازبین ببرم. هر زمان این اتفاق می‌افتاد، فوراً این افکار بد را سرکوب می‌کردم، به‌خاطر می‌آوردم که در تمرین تزکیه فالون دافا لازم است خودخواه نبوده و همیشه در ابتدا دیگران را درنظر بگیریم.

چند ماه گذشت تا توانستم واقعاً مرد مسن را از ته دلم تحمل کنم. حتی اگر به‌طرف او می‌رفتم که درحال سیگار کشیدن و تف کردن در راهرو بود، می‌توانستم صمیمانه به او سلام کنم. بعد از آن، بدون هیچ شکایتی، به پاک کردن ته سیگارها و آب دهان ادامه دادم. برخلاف انتظارم، یک روز این مرد مسن به خانه‌ام آمد، احساس خجالت می‌کرد و سپاسگزار بود و پرسید: «آیا شما همان شخصی هستید که راهرو را تمیز می‌کند و زباله‌ها را از جلوی در خانه‌ام پاک می‌کند؟» همسرم به او گفت که این من بودم که این کار را انجام می‌دادم. این مرد قدردانی صمیمانه‌اش را به من ابراز کرد.

همسایه‌ام واقعاً تغییر کرده است. پس از مدتی، متوجه شدم که دیگر هیچ ته سیگار و اثر آب دهان روی کف راهرو نیست و اکنون هوا بدون هیچ بوی دودی تمیز شده است. هر زمان که از کنار در خانه این مرد عبور می‌کنم، صمیمانه از او تشکر می‌کنم که راهرو را تمیز نگهداشته است. از او سپاسگزارم که به من این فرصت را داد تا خلق و خویم را بهبود دهم.

این فالون دافا است که سرسختی این مرد مسن را تغییر داد و به او کمک کرد که با میل و رغبت رفتار اشتباهش را اصلاح کند. تمرین تزکیه فالون دافا مرا تغییر داده و کمک کرده است که فردی ازخود گذشته شوم. دافا بر محیط زندگی همسایه‌های‌مان نیز تأثیر گذاشته است، به‌طوری که آنها دیگر احساس ناراحتی و درماندگی با این وضعیت نمی‌کنند. دافا می‌تواند هر چیز نادرستی را اصلاح کند و شادی را برای تمام موجودات به‌ارمغان بیاورد.