(Minghui.org) مردم در بیش از صد کشور و منطقه در دنیا فالون دافا را تمرین می‌کنند. تمرین‌کنندگان فالون دافا در سرتاسر جهان سال‌ها است که تلاش می‌کنند زیبایی و شکوه دافا را به افراد با روابط تقدیری در این کشورها نشان دهند.

از زمانی که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) آزار و شکنجه این تمرین معنوی باستانی را شروع کرد، تمرین‌کنندگان در سراسر جهان از کانال‌ها و روش‌های مختلف برای روشنگری حقایق درباره فالون دافا به افراد چینی که توسط تبلیغات و دروغ‌های ح.ک.چ گمراه شده‌اند استفاده کرده‌اند. آنها همچنین در واکنش به آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان در چین، به افزایش سطح آگاهی مردم پرداخته‌اند.

با فرارسیدن روز جهانی فالون دافا، تمرین‌کنندگان فالون دافا که در گروه‌های مختلف روشنگری حقیقت از طریق برقراری تماس تلفنی در سرتاسر جهان کار می‌کنند، ضمن ارسال پیام‌های تبریک خود، تولد استاد لی بزرگوار را تبریک می‌گویند!

این تبریک‌ گویندگان عبارتند از: پلت‌فرم دی‌اچ‌تی- گروه تماس تلفنی جهانی (گروه پیامک) پلت‌فرم نجات- گروه تماس تلفنی جهانی (گروه پیامک) پلت‌فرم دی‌اچ‌تی- گروه تماس تلفنی جهانی (گروه امداد فوری) پلت‌فرم دی‌اچ‌تی- گروه تماس تلفنی جهانی پروژه روشنگری حقیقت از طریق اینترنت در خارج چین پلت‌فرم ردیابی پرونده- گروه تماس تلفنی جهانی (گروه 908 پرونده خاص) مأموریت جهانی برای نجات تمرین‌کنندگان فالون گونگ تحت آزار و شکنجه گروه تماس تلفنی جهانی- گروه نجات فوری گروه تماس تلفنی جهانی- گروه مطالعه فا پلت‌فرم نجات- گروه تماس تلفنی جهانی (گروه نوشتن) گروه تماس تلفنی جهانی- گروه فرستادن افکار درست

تمرین‌کنندگان فالون دافا از خارج از چین تولد استاد را تبریک می‌گویند و روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند!