پراگ: تمرین‌کنندگان رویدادهایی را برای معرفی فالون دافا به عموم برگزار می‌کنند

تمرین‌کنندگانی از چک و اسلواکی برای تمرین‌های گروهی، تجمع و راهپیمایی در پراگ گردهم آمدند تا فالون دافا را به مردم معرفی کنند و درباره چندین دهه آزار و شکنجه در چین به‌دست ح‌ک‌چ به مردم بگویند.

نوردراین-وستفالن: تمرین‌کنندگان فالون دافا آزار و شکنجۀ درحال وقوع در چین را افشا می‌کنند

تمرین‌کنندگان در اکثر تعطیلاتِ آخر هفته رویداهایی را در شهرهای بزرگ آلمان برگزار می‌کنند، دربارۀ آزار و شکنجه در چین به مردم می‌گویند و برای کمک به پایان دادن به جنایات ح‌ک‌چ امضا جمع‌آوری می‌کنند. بانویی در کلن با شنیدن دربارۀ وحشیگری آزار و شکنجه، به گریه افتاد و از تمرین‌کنندگان به‌خاطر تلاش‌هایشان تشکر کرد.

مخاطبان در لندن، پاریس و ایالات متحده هنر و عمقیق بودنِ شن یون را تحسین می‌کنند: «به‌طرزی باورنکردنی خوب»

«این زیبایی می‌تواند مخاطب را کاملاً به قلمرویی ببرد که در آن به حقیقتی برتر آگاه می‌شود. در عین حال، این زیبایی و محبت عمیق می‌تواند جسم و ذهن را درمان کند. این اجرا واقعاً می‌تواند این کار را انجام دهد.»

محکومیت خانمی به پنج سال  زندان، دو سال پس از محکومیت شوهرش به ده سال حبس، به‌خاطر ایمان مشترکشان به فالون گونگ

خانم لی شوچون پس از اینکه همسرش یک دهه محکومیت را سپری کرد، برای یک دوره محکومیت پنج ساله به زندان زنان هیلونگ‌جیانگ فرستاده شد.

تجارب حین صحبت با مردم درباره فالون گونگ

تمرین‌کننده‌ای تجربیاتش در زمینه روشنگری حقایق برای مردم درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه را به اشتراک می‌گذارد، در حالی که با اعتقاد قوی خود به این تمرین از خطر اجتناب می‌کند.

ماجراهای تزکیۀ دو خواهر

این دو خواهر با وجود شرایط سخت خانوادگی، تحت تأثیر رفتار و گفتار تمرین‌کننده‌ای قرار گرفتند و خودشان نیز تمرین‌کنندگانی فداکار شدند.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2022