به کنفرانس فای چک‌اسلواکی

درود بر مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فای چک‌اسلواکی! هر مرید دافا باید بدون توجه به شرایط، در مطالعۀ‌ خوب فا ثابت‌قدم باشد. فقط با انجام این کار است که قادر خواهید بود مأموریت تاریخی خود را به‌عنوان یک مرید دافا به انجام برسانید و به استاد در نجات موجودات یاری رسانید. 

20 سال بعد- بسیاری از مردم هنوز فریب حقۀ خودسوزی تیان‌آنمن را می‌خورند

گزارش تکان‌هنده‌ای در اخبار عصر 23 ژانویه 2001 از «خودسوزی میدان تیان‌آنمن» خبر داد. من و خانواده‌ام همگی آن را دیدیم. اکثر مردم چین آن را دیدند، چراکه همه تبلیغات مشابهی را در سراسر کشور می‌بینند. آن تا به امروز همچنان مردم را فریب می‌دهد.

«زنی در زنجیر» و جنایات حزب علیه بشریت

میلیون‌ها زن و کودک در چین کمونیستی قربانی قاچاق انسان و تجاوز گروهی شده‌اند و به‌عنوان برده جنسی با آنها رفتار شده است. این جنایات امروز نیز ادامه دارد.

فرانکفورت، آلمان: نمایش تمرینات فالون دافا توجه مردم را به حمایت از خاتمۀ آزار و شکنجه در چین جلب کرد

نمی‌توانم باور کنم که این آزار و شکنجهرخ می‌دهد. می‌خواهم با امضای دادخواست به توقف این جنایات کمک کنم.»

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2022