یاوران تاریك را با افكار درست از بین ببرید

درخصوص امور در حال حاضر، اهریمن‌های فاسد كه در آزار و اذیت مریدان دافا شركت كرده‌اند تا نقطه‌ای كه تعداد باقی مانده بی‌نهایت اندك هستند و نمی‌توانند تأثیر زیادی داشته باشند، از بین برده شده‌اند. در این شرایط، همه نوع خدایان گوناگونی كه قبلاً نیروهای كهن اجازه دادند كه از ورای سه قلمرو وارد شوند- آنهایی كه خود آنها می‌خواهند از بین ببرند، كه در سطوح پائین هستند، كه بد شده‌اند و قسمتی از آنهایی كه شكل بوداها، دائوها و خدایان دیگر را دارند- می‌بایستی مدت‌ها پیش در میان قانون فای كهنِ شكل‌گیری- ایستایی- فساد- نابودی، متلاشی و حذف می‌شدند. دلیل اینكه نیروهای كهن به آنها اجازه دادند كه در شروع اصلاح- فا وارد سه قلمرو شوند این بود كه بگذارند با اصلاح- فا تداخل ایجاد كنند و در آزار و اذیت مریدان دافا شركت كنند.

نیروهای كهن می‌دانستند كه انجام آن كارها یك گناه عظیم بود. آنها می‌ترسیدند كه برای ارتكاب گناه بطور مستقیم علیه اصلاح- فا، به جهنم سرازیر شوند، بنابراین از ورای سه قلمرو، آن خدایان بد ( یاوران تاریك)[۱] را كه داخل سه قلمرو هستند كنترل كرده‌اند و یاوران تاریك به‌ترتیب اهریمن‌های فاسد را راهنمایی كردند تا با اصلاح- فا تداخل ایجاد كنند و مریدان دافا را مورد آزار و اذیت قرار دهند. تمام آزار و اذیت علیه مریدان دافا در این سال‌ها تحت فرمان مستقیم آنها انجام شد. گناهان آنها در حال حاضر بی‌كران است و سنگینی شیطنت و گناهانی كه مرتكب شده‌اند در حال حاضر ورای آن چیزی است كه بتوانند تاوان آن را بپردازند.

انهدام نیروهای كهن بصورت یك كل و تمام آخرین عواملی كه از بین برده خواهند شد، با شدت گناهان یاوران تاریك مرتبط است. یاوران تاریك قسمتی از همه‌ی امور كوچك و بزرگی بوده‌اند كه برای تمام مریدان دافا از زمان شروع تزكیه‌شان اتفاق افتاده و تمام وضعیت‌های مختلفی كه در تزكیه‌ی شخصی مریدان دافا [بروز كرده است]؛ آنها هر فرصتی را مغتنم شمرده‌اند. تعداد یاوران تاریك زیاد است، در حالی كه در این بعد بدن‌های متجلی شده‌شان خیلی كوچك است. آنها از بزرگ بودن به اندازه‌ی یك سكه تا كوچك بودن به اندازه‌ی نوك یك قلم خودكار تنوع دارند؛ اكثر آنها به اندازه‌ی نوك یك قلم خودكار هستند. آنها توانستند تمام فایی را كه در طول این سال‌ها آموزش داده‌ام بشنوند و تمام مدت به آنها فرصت‌هایی داده‌ام، اما به انجام شیطانی‌ترین كارها ادامه دادند. در نتیجه‌ی پیشرفت اصلاح- فا و اعمال هدایت شده توسط افكار درست مریدان دافا، اهریمن‌های فاسد تا حدی نابود شده‌اند كه تعداد باقی‌مانده آنقدر كم است كه به درد آنها نمی‌خورند و بنابراین در حال حاضر یاوران تاریك خودشان در اموری كه اهریمن‌های فاسد انجام می‌داده‌اند شركت می‌كنند. آنها بطور مستقیم در حال آزار و اذیت مریدان دافا و تداخل با اصلاح- فا هستند.

به این دلیل، تمام مریدان دافا، شاگردان جدید و قدیمی به یك نحو: هنگامی كه افكار درست می فرستید، علاوه‌ بر اهدافی كه مشخصاً بطور غیر‌قابل تغییری نشانه می‌روید، بطور مستقیم آن یاوران تاریك را نشانه بگیرید و کاملاً آنها را از بین ببرید. علاوه بر این،  هنگامی‌که افکار درست می‌فرستید بایستی بگذارید افكارتان متمركزتر، خالص‌تر و بی حركت‌تر باشد بطوری‌كه توانایی‌هایی بزرگترتان را به حركت درآورد، همه‌ی یاوران تاریك و اهریمن‌های فاسد را متلاشی كند و اختلالات پایانی را كه در بعدهای دیگر هستند از بین ببرد.

تمام كنید اجازه دادن به شیطان را كه از شكاف‌ها استفاده كند و خاتمه دهید مورد تداخل قرارگرفتن توسط وابستگی‌های انسانی را. كارهایی را كه مریدان دافا باید انجام دهند به خوبی انجام دهید و آخرین قدم سفر را به خوبی بردارید. افكار درست، اعمال درست.

لی هنگجی
۱۶ مارس، ۲۰۰۴[۱] یادداشت مترجم: واژه‌ی بكار رفته در این‌جا در متن چینی، هِی شُاو (ادبیات. "دست(های) سیاه")، گاهی اوقات به " كمك‌كنندگان پشت صحنه" ترجمه شده است و نبایستی با واژه‌ی متفاوتی اشتباه گرفته شود.