آموزش فا در كنفرانس فای بین‌المللی ۲۰۰۵ منهتن

لی‌ هنگجی، ۲۴ آوریل ۲۰۰۵، نیویورک

(تشویقی پرشور)

عصر بخیر! (تشویقی پرشور)، (حضار: عصر بخیر، استاد!)

شما سخت کار کرده‌اید. (دست می‌زنند) به عنوان مریدان دافا در میان آزمون‌ها و مشقات بوده‌ و آبدیده شده‌اید‌ و بیشتر و بیشتر بالغ شده‌اید. اعم از این‌که مریدان دافا در سرزمین چین هستید یا مریدان دافای خارج از سرزمین همین امر مصداق دارد - شما به‌طور فزاینده‌ای درحال منطقی شدن، خوش‌فکر شدن هستید و به‌طور فزاینده‌ای از این‌که چگونه مسیرهایتان را طی کنید آگاه می‌شوید. اکنون، هنگامی که با آزار و شکنجه مواجه می‌شوید و با انواع و اقسام نظرات منفی که مواجه می‌شوید، می‌توانید آن‌را به‌طور منطقی اداره کنید. و هنگامی‌که حقایق را آشکار می‌کنید، آن‌را از روی آرزوی نجات موجودات ذی‌شعور انجام می‌دهید، بنابراین تأثیری شگرف دارید.

موقعیت کنونی نشان می‌دهد که درحال حاضر و به‌ویژه از زمان انتشار نُه شرح و تفسیر، بسیاری از مردم دنیا بیدار شده‌اند. مردم چین، بیشتر از دیگران، برای مدت‌زمانی طولانی توسط ظواهر دروغین فرهنگ حزب که توسط ایدئولوژی کمونیستی اهریمنی به‌وجود آمد، در تاریکی نگه داشته ‌شده‌اند. مردم به‌تدریج درحال خوش‌فکر شدن هستند و سرشت حقیقی‌ خودشان درحال احیاءِ دوباره است. از زمان انتشار ُنه شرح و تفسیر، شما چیزهای عظیمِ بسیاری را تجربه کرده‌اید، چیزهایی از همه نوع- هم مثبت و هم منفی. چشم‌گیرترین آن، هر روزه هزاران نفر از حزب بیرون می‌روند و این مسئله روح شیطانی حزب بدنهاد و افراد بد را ترسانده است. اکنون، قبل از سقوط قریب‌الوقوع آن، شیطان - همان‌طور که مردم را از کوره به‌در می‌برد و آن‌ها را سردرگم و مسموم می‌کند و دروغ‌هایی را می‌سازد ـ یک‌بار دیگر می‌گوید که ما درحال انجام امور سیاسی هستیم. هرچند که شما واقعاً درحال انجام کارهای سیاسی نیستید آن اصرار می‌کند که هستید. هر وقت که آن‌ها مردم را مورد آزار و شکنجه و حمله قرار داده‌اند، همیشه دروغ‌هایی را سرهم کرده‌اند، مردم را عصبانی نموده و سعی کردند تا آزار و شکنجه‌ی خودشان را توجیه کنند. و هنگامی که به کسی حمله می‌کنند همیشه فرد را هرچه که دوست دارند بنامند، می‌نامند. مریدان دافا فقط کارهایی را انجام می‌دهند که قرار است انجام دهند. آن‌ها خردمند و منطقی هستند و می‌دانند که درحال انجام چه کاری هستند، و هیچ یک از دروغ‌های اهریمن یا اتهاماتی که از فرهنگ حزب سرچشمه می‌گیرد نمی‌تواند با آنان تداخل کرده یا آن‌ها را عصبی کند.

وقتی به تزکیه‌کنندگان ارتباط پیدا می‌کند، هیچ‌یک از رویکردها، ترفندها، آزار و شکنجه، تحریک یا سردرگمی و مسمومیت مردم معمولی نمی‌تواند آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و آن چیزها بر روی مریدان دافا حتی کمتر کارایی دارد. آزار و شکنجه اکنون به این حد طولانی شده است و با این‌حال آن‌چه مضحک می‌باشد این است که آن افراد رذل، جاسوس‌های پلید و رهبران باند رذل که در شکنجه‌ی مریدان دافا دست داشته‌اند هنوز موفق نشده‌اند ببینند که مریدان دافا چه کسانی هستند، هنوز نمی‌دانند ماهیت این تزکیه‌کنندگان چیست، و هنوز سعی می‌کنند که آن رویکردهای انسان عادی را در ارتباط با آنان به‌کار گیرند. آیا این خنده‌دار نیست؟ در واقع، این حقیقت دارد که زمانی که مردم عادی به چیزهای ظاهری نگاه می‌کنند، وقتی با طرز تفکر افراد معمولی به امور می‌نگرند، و به‌ویژه زمانی که با عقاید و منطق منحرف فرهنگ حزب به چیزها نگاه می‌کنند، نمی‌توانند قلمرو یا وضعیت ذهنی یک تزکیه‌کننده را درک کنند. هنگامی که با افکار بشر عادی نگاه می‌کنند، هیچ چیز با هم جور درنمی‌آید؛ هیچ‌یک از رویکردهایی که افراد بد در آزار و شکنجه به‌کار برده‌اند کارایی نداشته ‌است. بنابراین هیچ کوششی توسط افرادی که در این سطح بشری هستند برای تأثیر گذاشتن بر سطوح و قلمروهای بالاتر از دنیای بشری هرگز با موفقیت همراه نبوده است.

از زمان انتشار نُه شرح و تفسیر، افراد معمولی بسیاری که توسط دروغ‌های روح اهریمنی حزب بدنهاد تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، گفته‌اند که ما درحال سیاسی شدن هستیم. اما همان‌طور که همگی می‌دانید، ما "سیاسی" نشده‌ایم. حتی اگر افرادی که درحال آزار و شکنجه ‌شدن هستند درگیر سیاست شوند، چیز شرم‌آوری نیست؛ آن فقط منطقی و طبیعی است. اما هیچ‌یک از کارهایی که ما انجام داده‌ایم درپشت خود انگیزه‌ی سیاسی ندارد، ما کارها را با انگیزه‌های سیاسی انجام نمی‌دهیم. چگونه تزکیه‌کنندگان حقیقی ممکن است بتوانند درگیر سیاست‌های دنیایی شوند؟ اصلاح- فا در کیهان درحال روی‌دادن است و هم‌اکنون تزکیه‌کنندگان دافا درحال اعتبار بخشی به فا هستند و هدف‌شان نجات موجودات ذی‌شعور است. در طی دوره‌ی اصلاح- فا، به‌منظور اعتبار بخشی به فا، مریدان دافا می‌توانند از هر شکلی در اجتماع بشری که برای اصلاح- فا مناسب است استفاده کنند، اما در آن‌صورت هم، آن‌ها از چیزها فقط بر اساس آن‌چه که برای نجات موجودات ذی‌شعور مورد نیاز می‌باشد به‌طور انتخابی استفاده می‌کنند. ] این درست است[ زیرا همه چیز در سه قلمرو به‌خاطر اصلاح- فا شکل گرفت. هنگامی‌که موجودات ذی‌شعوری را می‌بینید که لازم است نجات یابند، آن‌چه که حیاتی است، این است که کاری کنید که نجات یابند. وقتی ما از این چیزهای دنیای بشری استفاده می‌کنیم، فقط پس از در نظر گرفتن آن‌چه که موجودات ذی‌شعور می‌توانند درک کنند و آن‌چه که می‌تواند به نجات‌شان کمک کند، انجام می‌شوند. شکل‌گیری سه‌قلمرو به‌خاطر اصلاح- فای امروز بود و همه‌ی چیزها و موجودات ذی‌شعور بی‌شمار درون سه قلمرو به‌خاطر اصلاح- فا آمدند، به‌خاطر اصلاح- فا خلق شدند و به‌خاطر اصلاح- فا شکل گرفتند. به‌عبارت دیگر، تمامی موجودات ذی‌شعور و چیزهای گوناگون به‌خاطر آن این‌جا آمدند. و هر رویدادی در این‌جا، به‌خاطر اصلاح- فا بنا نهاده، خلق شده و شکل گرفته است. بنابراین در طی اصلاح- فا مریدان دافا می‌توانند هر شیوه‌ای را که باعث آسان‌تر شدن نجات موجودات می‌شود، به‌دلخواه به‌کار گیرند، به شرطی که چیزی باشد که مردم دنیا بتوانند بفهمند و بدین ترتیب از طریق آن نجات یابند. با وجود این، ما چیزها را به‌طور انتخابی و به‌طریقی شایسته و درست به‌کار می‌گیریم.

اجازه دهید نُه شرح و تفسیر را به‌عنوان نمونه در نظر بگیریم. هدف ابتدایی انتشار نُه شرح و تفسیر آشکار کردن ماهیت حزب کمونیست چین(ح‌ک‌چ) بود تا افرادی که توسط ح‌ک‌چ گمراه شده بودند، بتوانند ببینند که آن چه چیزی است و شیطانی بودن ح‌ک‌چ را تشخیص داده و بدین ترتیب نجات یابند. آن [انجام] شد زیرا زمانی که مریدان دافا درحال آشکارسازی حقیقت بودند، بسیاری از افراد از گوش کردن امتناع کردند، به‌خاطر این‌که تحت نفوذ روح اهریمنی حزب بدنهاد و تبلیغات فرهنگ حزب بودند که توسط افراد بد ح‌ک‌چ به‌کار گرفته شد. بسیاری از افراد بدون مقدمه می‌گفتند، "اگر حزب می‌گوید که شما بد هستید، شما بد هستید". و تعدادی از افراد که طرز تفکرشان توسط فرهنگ حزب منحرف شد می‌گفتند، "اگر من در آن موقعیت بودم، من نیز، همانند کاری که حزب ‌کرده است، آن‌را سرکوب می‌کردم". به‌علاوه، تعدادی از مردم هنوز فریب‌خورده هستند و به آن‌چه توسط ماشین تبلیغات تحت کنترل ح‌ک‌چ گفته می‌شود، باور دارند؛ حتی هنوز به آن آدم رذل رژیم ح‌ک‌چ باور دارند و هنوز اعتقادات شرارت‌آمیز او را به‌عنوان حقیقت درنظر می‌گیرند. با وجود آن موقعیت در برابر ما، چه‌کار می‌بایستی انجام می‌دادیم؟ آیا می‌توانستیم از مهربان بودن دست برداریم؟ پس آیا می‌توانستیم آن افراد را نجات ندهیم؟ بدیهی است که ما باید آن‌ها را نجات دهیم. همان‌طور که همیشه گفته‌ام، هیچ‌یک از افراد چینی امروزه ساده یا معمولی نیستند. توسط این حقیقت که پوسته‌ی ظاهری بشری یکسان به نظر می‌رسد، فریب نخورید- فردی که مسئول آن [پوسته‌ی بشری] است، درواقع دیگر آن‌چه که سابقاً بود نیست، و در اکثر موارد، موجوداتی که از سطوح بالایی به پایین آمدند مسئول [آن پوسته‌ی بشری] هستند. و تعداد بسیار عظیمی از پادشاهان در طول تاریخ از ملل مختلف در چین بازپیدا شدند. بنابراین گروه مردم در چین امروز از معمولی [بودن] بسیار فاصله دارند. فقط این‌طور است که وقتی یک فرد بازپیدا می‌شود یا یک موجود الهی به این دنیا پایین می‌آید، وارد وهم و خیال می‌شود و افراد در وهم و خیال مستعدند که مورد بهره‌برداری قرار گیرند. اما آن‌ها همگی درنظر گرفته شده بودند که فا را کسب کنند و نجات یابند و آنان رابطه‌های تقدیری فوق‌العاده‌ای دارند.

در مورد موجودات بسیاری، اگر آن‌ها به سه‌قلمرو بیایند هیچ راهی برای رجعت به جایی که از آن‌جا آمدند ندارند. هیچ موجودی در تاریخ که این‌جا آمد تا شکل انسانی به خود بگیرد به رجعت نائل نشد. و در هیچ موردی از گذشته که افراد به‌طور موفقیت‌آمیزی به‌سوی خدا یا بودا‌ [شدن] تزکیه کردند، این‌طور نبود که این خود فرد باشد که به‌طور حقیقی موفق شده باشد. همیشه روح کمکی بود که با استفاده از بدن اصلی فرد تزکیه می‌کرد، درحالی‌ که روح اصلیِ حقیقی یک شخص- درست خود شخص- هرگز با موفقیت تزکیه نکرد. درخصوص مواردی که آن افراد به‌خوبی تزکیه کردند، پس از یک دوره‌ی زندگی تزکیه کردن، فردی به شکل خودشان واقعاً با موفقیت تزکیه می‌کرد، اما آن روح کمکی بود، درحالی که روح اصلی- یا، آن شخص- مجبور بود که دوباره وارد چرخه‌ی تولد دوباره شود. به‌عبارت دیگر، درباره‌ی این بیندیشید که چرا بسیاری از موجودات سطح بالا جرأت کردند یک‌چنین خطری را پذیرفته و به سه‌قلمرو بیایند. آن‌ها خدایان هستند، بنابراین ما چگونه می‌توانیم آن‌ها را نجات ندهیم؟ آیا آن‌ها برای کسب فا نیامدند؟ اگر به آن از زاویه‌‌ی دیگری نگاه کنید، آیا شجاعت آنان در آمدن به این‌جا شیوه‌ای از اعتبار بخشی به اصلاح- فا و بستن امیدشان به اصلاح- فا نبود؟ این دلیل آن است که چرا گفته‌ام ما نمی‌توانیم آن‌ها را پشت‌سر جا بگذاریم، و ما باید آن‌ها را نجات دهیم و به راه‌هایی برای نجات آن‌ها بیندیشیم! حتی اگرچه آن‌ها ممکن است به‌خاطر منحرف شدن مفاهیم‌شان توسط فرهنگ حزب درطول زمان، اکنون سردرگم باشند یا ممکن است توانایی‌‌شان را در درک حقیقت یا واقعیت از دست داده باشند، اما هنوز باید راه‌هایی پیدا کنیم تا آن‌ها را نجات دهیم.

هم‌اکنون بزرگترین مانع این است که فرهنگ حزب درحال اثرگذاری بر موجودات ذی‌شعور است و موجب می‌شود که آن‌ها توانایی دیدن یا شنیدن حقیقت را نداشته باشند. با این موقعیت موجود، نُه شرح و تفسیر با هدف کمک به مردم در دیدن ماهیت بنیادین ح‌ک‌چ منتشر شد. بسیاری از مردم پس از این‌که به‌طور آشکار ماهیت شیطانی آن‌‌را دیدند و آموختند که حزب بدنهاد فرهنگ ما را به تباهی کشانده است، گفتن این را که آنان به حزب ایمان دارند متوقف کرده‌ و بسیاری از مردم از باور داشتن به آن حکومت رذل دست برداشتند. هدف ما و نقطه‌ی شروع ما ماهیتاً سیاسی نیست و ما خواهان قدرت سیاسی مردم عادی نیستیم. ما درحال نجات مردم هستیم! اگر ح‌ک‌چ، درحالی که در مرگش دست و پا می‌زند، هنوز سعی در به‌کارگیری شیوه‌های مختلفی برای خراب‌کردن نجات موجودات ذی‌شعور می‌کند، پس ما راه‌های دیگری برای مواجه شدن با آن داریم- فای بودا بی‌کران است! (تشویقی پرشور)

این اصلاح- فا برای نجات تمامی موجودات برنامه‌ریزی شد. خواه یک موجود خوب بوده یا بد بوده، یا اشتباهاتی که او در طی روند تاریخ انجام داده بود، هراندازه بزرگ بودند، هیچ‌یک علیه او به حساب نمی‌آمدند. هنگامی که تمامی کیهان بد شده است، در برخی موارد شما می‌دانید که موجودات خاصی اشتباه عمل کرده‌اند و در برخی موارد نمی‌دانید، بنابراین در تعیین این‌که چه کسی خوب است و چه کسی نیست، یا چه کسی مطابق معمول است و چه کسی نیست چه هدفی وجود دارد؟ بنابراین آن چیزها مورد توجه قرار نمی‌گرفتند و هر فردی قرار بود نجات یابد. اما یک موضوع وجود دارد که حساس‌ترین مسئله است: اصلاح- فای کیهان نمی‌تواند مورد تداخل قرار گیرد. پس در ارتباط با همه‌ی موجودات در سراسر این کیهان، شامل موجودات و افراد درون سه‌قلمرو، امروز نگرش‌ آنان به دافا حداکثر اهمیت را دارد. تنها استاندارد، این بود- ما امروز فقط به نگرش موجودات نسبت به دافا نگاه می‌کردیم. بنابراین به‌عبارت دیگر، قبلاً، هدف، از بین بردن آن ح‌ک‌چ بدنهاد نبود، اگرچه هر عمل شیطانی غیرقابل تصوری را انجام داده بود، فرهنگ آن حزب پلید را خلق کرده و مردم بی‌شمار و موجودات دیگری را به قتل رساند. آن بدین دلیل بود که در اصلاح- فا هر چیزی که درست نباشد می‌توانست اصلاح شود، و چیزها حتی نیازی نمی‌داشتند که تزکیه‌کنندگان به‌طور مستقیم با آنان مواجه شده یا این‌که آن‌ها را درست کنند- آن چیزها در سطحی بنیادین در طی اصلاح- فا اصلاح می‌شدند. به‌عبارت دیگر، به آن چیزها در لایه‌ی سطحی در کل پرداخته نمی‌شد. حتی آن ارواح شیطانی حزب بدنهاد می‌توانستند اصلاح شده و به موجودات خوبی تغییر یابند. اما در طی این اصلاح- فا، آن‌چه که برای جامعه در سطح مردم معمولی سودمند بود [مورد آزار و شکنجه قرار گرفت]. در طی سال‌هایی که فالون گونگ در جامعه‌ی چین اشاعه یافت، آن باعث تغییرات بنیادین در دیدگاه‌های بسیاری از مردم چین شد، استاندارد اخلاقی‌شان ارتقاء یافت و از نظر فیزیکی سالم شدند. ح‌ک‌چ می‌داند که قدرت سیاسی‌اش غیرقانونی است، بنابراین مکرراً درمورد "ثبات" فریاد برآورده و می‌خواسته است که از قدرت سیاسی خود حفاظت کند. البته، تمام آن‌ها امور مردم عادی هستند و ما آن‌چه را که آن‌ها انجام می‌دهند نادیده می‌گیریم. اما زمانی که دافا در چین اشاعه یافت، آیا آن برای مردم در آن جامعه خوب نبود؟ آیا به‌طور موثری جامعه را تثبیت نکرد؟ زمانی که مردم تمایل داشتند که به‌خوبی عمل کنند، هنگامی که همه‌ی آن‌ها سرکار مسئولیت‌هایشان را به انجام می‌رساندند و هنگامی که همه‌ی آن‌ها در هر موقعیتی به‌عنوان افرادی خوب عمل می‌کردند، آن استحکام ذهنی، درحال تبدیل به استحکام مادی بود، بنابراین فکر کنید که چه‌قدر منفعت اقتصادی را برای کشور و مردمش به ارمغان می‌آورد و چه‌قدر کار خوب انجام می‌داد. آن کمک کرد که استاندارد‌های اخلاقی مردم بازگردد- درباره‌ی این بیندیشید که چه‌قدر آن جامعه باثبات می‌شد. و چه کسی درحال حکومت کردن بر آن جامعه بود، بنابراین چه کسی از آن نفع می‌برد؟ آیا این مشهود نبود؟ اما آن حزب بدنهاد «به‌تسخیر روح‌شیطانی درآمده»‌ و باند افراد پلیدش، که متهم به انجام کارهای شیطانی به میل و دلخواه خود و بدون قید و بند بودند، با این وجود این‌طور انتخاب کرد که ما را مورد شکنجه و آزار قرار دهد. خوب، بنابراین، از آن‌جا که آزار و شکنجه را برگزیدند، از همان روز که آزار و شکنجه را برگزیدند خدایان تصمیم گرفتند که کاری کنند که آن‌ها از بین بروند. آن‌ها مجبور خواهند شد برای هر کاری که در طی آزار و شکنجه در ارتباط با مریدان دافا انجام داده‌اند و برای مسموم کردن مردم دنیا تاوان پس بدهند. اما در حقیقت گناه حتی بزرگتر‌شان این است که آن‌ها با اصلاح- فا تداخل کردند.

شما می‌دانید، در اصلاح- فا همان‌طور که جریان عظیم اصلاح- فا گذر می‌کند تعداد زیادی از موجودات در بعدهای دیگر بلافاصله از بین می‌روند. آن خیلی سریع انجام می‌شود. مهم نیست که کل اصلاح- فا چه‌قدر سریع به جلو هل داده می‌شود، با این حال آن هنوز به روندی احتیاج دارد. زیرا بعدهای کیهان شامل زمان‌های مختلفی است. هر سیاره زمان خودش را دارد، هر ذره زمان خودش را دارد، هر منطقه‌ی شکل گرفته‌ شده توسط ذرات، زمان خودش را دارد و هر منطقه‌ی شکل گرفته شده توسط سیارات، زمان خودش را دارد. منطقه‌ی نُه سیاره‌ی اصلی، راه شیری، کهکشان‌های دیگر، کل همه‌ی کهکشان‌ها، این جهان، جهان‌های ورای این جهان، جهان‌های گستره‌ی عظیم‌تر... همه‌ی آن‌ها زمان‌های خودشان را دارند. زمان‌ها در هر یک از این جهان‌ها و بدن‌های کیهانی متفاوت هستند و تفاوت‌ها عظیم می‌باشند. با نگاه به آن از زاویه‌ی تمامی کیهان، به نظر می‌رسد که این اصلاح- فای کیهان به سرعت یک حرکت دست، کامل می‌شود. اما همان‌طور که آن دست حرکت می‌کند، زمان در بعدهای خاصی به‌حدی سریع است که ده‌هزار سال گذشته است. در برخی از بعدها زمان به همان میزان تکان دست سپری می‌شود. در برخی، صدها یا هزاران سال طول می‌کشد. در این مکان موجودات انسانی واقعاً چندان بد نیست- فقط بیش از دوازده سال از زمان آغاز اصلاح- فا گذشته است. البته، هر چند استاد حتی قبل از انتقال فا درحال کار ‌کردن روی آن بود. حقیقت این است که، آن خیلی سریع پیشرفت کرده است. آن ارواح شیطانی و افراد پلیدی که اعمالی اهریمنی در ارتباط با مریدان دافا انجام داده‌اند فقط در طی این اختلاف زمانی، قبل از ورود اصلاح- فا درحال انجام آن هستند. در حقیقت مدت زمانی که طول می‌کشد خیلی کوتاه است. اگر زمان نوع بشر برنامه‌ریزی شده بود که به همان سرعت اصلاح- فا پیشرفت کند، آن‌موقع در زمانی که به اندازه‌ی یک حرکت دست طول می‌کشد، آن به پایان می‌رسید. چنین احساس می‌شود که این‌جا در این مکان بشری زمان به آهستگی حرکت می‌کند، اما در حقیقت آن واقعاً سریع درحال حرکت است. از آن‌جا که سرعت اصلاح- فا باید بسیار سریع باشد، سرعتی که به سمت جلو درحال پیشروی است از تمام زمان‌ها در کیهان پیشی می‌گیرد. نیروهای کهن نیز به‌منظور دخالت در اصلاح- فا به‌سرعت درحال عمل هستند، و زمان در سه‌قلمرو توأم با آن، سرعت گرفته است.

قبلاً به شما گفته‌ام که این‌جا در بین موجودات انسانی زمان واقعاً سریع شده است. درباره‌ی آن در چند موقعیت برای شما صحبت کرده‌ام و [سرعت آن] چند برابر تغییر کرده است. در یک مرحله گفتم که یک روز درحال حاضر در مدت آن‌چه قبلاً گذر یک ثانیه بود می‌گذرد و بعداً به شما گفتم که یک سال اکنون در مدت آن‌چه سابقاً گذر یک دقیقه بود می‌گذرد. اما اگر چه سرعت بسیار سریع بوده است، موجودات این‌جا نمی‌توانند آن‌را تشخیص دهند. و علت این است که اشیاء درون این مکان و تمامی عوامل این مکان، مطابق با آن، با سرعتی سریع‌تر درحال رفتن هستند. زمان و مکان، محیط‌های مختلفی در کیهان و شکل‌های متفاوت بعدها را خلق کرده‌اند. موجودات و تمامی چیزهایی که این‌جا وجود دارند، همراه با زمان، درحال شتاب پیدا کردن هستند. این دلیل آن است که چرا شما نمی‌توانید حس کنید که آن درحال شتاب پیدا کردن است. نه تنها حرکت به سمت جلوی اصلاح- فا با سرعتی شدید می‌باشد، بلکه وضعیت قدیمی امور نیز با سرعتی فزاینده درحال عمل کردن است. با این همه، زمان اکنون خیلی کوتاه است. ماده‌ای که موجودات انسانی را می‌سازد محدودیت‌های خودش را دارد، بنابراین اگر زمان بسیار سریع به جلو برود، موجودات ذی‌شعور درون سه‌قلمرو قادر به تحمل آن نیستند. آن اکنون تقربیاً به انتهای آن‌چه موجودات انسانی در ارتباط با زمان می‌توانند سازگاری حاصل کنند رسیده است. تنها راهی که موجودات انسانی می‌توانند شتاب پیدا کردن زمان و چگونگی مقایسه‌ی آن‌ با گذشته را تشخیص دهند با استفاده از حسی است که ممکن است بر اساس برداشت‌شان داشته باشند. و مردم مسن‌‌تر این را حتی بهتر می‌دانند: قبلاً مثل این احساس می‌شد که یک فرد می‌توانست کار زیادی را در یک‌روز انجام دهد، یک روز طولانی احساس می‌شد و به نظر می‌رسید که هرگز تاریک نمی‌شد، درحالی که اکنون غروب بلافاصله پس از طلوع می‌آید و قبل از این‌که کار زیادی انجام داده باشید، تاریک می‌شود. چیز دیگر این است که، [اگر زمان به حد زیادی سرعت می‌یافت]، گنجایش جسم انسانی پا به پای آن نمی‌رفت. ماده در هر لایه در معرض محدودیت‌های آن لایه است، بنابراین عناصر مادی قادر نمی‌بوند پا به پای آن بروند. سرعت اصلاح- فا، درواقع، بی‌نهایت سریع است. مهم نیست که آن موجودات اهریمنی ممکن است چه‌قدر وحشی یا خطرناک به نظر آیند، پایان وحشتناک‌شان نزدیک است. (تشویق پرشور)

بنابراین از زمان انتشار نُه شرح و تفسیر، مریدان دافا از طریق آشکارسازی حقایق و نجات موجودات واقعاً به افراد زیادی کمک کرده‌‌اند بیایند که وضعیت حقیقی را درک کنند. و به‌ویژه، بسیاری از مردم خواسته‌اند که از حزب کنارگیری کرده و خودشان را از آن چیز شیطانی جدا سازند. اجازه دهید آن‌را بیشتر مورد ملاحظه قرار دهیم. برخی از افراد ممکن است بگویند، "لزومی نمی‌بینم که از حزب دست بکشم. من می‌دانم که آن خوب نیست و از مدت‌ها قبل، پرداخت حق عضویت را متوقف کردم". اما این، [از آن] مواردی نیست که شما بتوانید فقط درباره‌اش فکر کنید و آن به‌حساب آید. در گذشته هنگامی که با شور و اشتیاق مشت بالا بردید و پیمانی تا سرحد مرگ با آن پرچم سرخ‌رنگ بستید، گفتید که زندگی‌تان را برای آن می‌دهید، که تمامی حیات‌تان را وقف آن می‌کنید. بنابراین اگر امروز به‌طور علنی قصد و نیت و کناره‌گیری خود را اعلان نکنید، آن چگونه می‌تواند به‌حساب آید؟ شما فکر می‌کنید که صِرف داشتن آن فکر در ذهن‌تان، آن به‌حساب می‌آید. افکار مردم بی‌ثبات است. مغز یک فرد فقط یک مرکز پردازش است و همه‌ی انواع پیام‌ها و اطلاعات از میان مغز بشر می‌گذرند، نقش خودشان را ایفا کرده و خود را به نمایش می‌گذارند و آن شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهند. منشأ افکار یک فرد بی‌نهایت پیچیده است. بنابراین اگر می‌خواهید نگرش یک فرد را مورد قضاوت قرار دهید، این‌که او چه می‌کند و چه نوع فردی است، شما باید برطبق اعمالش قضاوت کنید. افکارش به حساب نمی‌آیند. چرا ما همیشه باید برطبق اعمال شخص قضاوت کنیم؟ اگر شخصی می‌خواهد کاری نادرست انجام دهد، نمی‌توانید او را به جرمی متهم کنید قبل از این‌که آن‌را انجام دهد؛ فقط پس از این‌که آن‌را انجام دهد می‌توانید او را متهم کنید. زیرا منشأ افکار شخص و خود افکار فوق‌العاده پیچیده هستند. یک فرد دارای یک روح اصلی و روح(های) کمکی است، او همه‌ی انواع نگرش‌هایی را که پس از تولد شکل گرفته‌اند دارد و خوبی و اهریمنی هر دو بخشی از طبیعت او هستند. همچنین عواملی بیرونی وجود دارند که قسمتی را به عهده دارند. اعمال یک شخص انعکاس‌های حقیقی آن فرد هستند. بنابراین براساس شیوه‌ای که خدایان می‌نگرند، روح شیطانی و آن حزب بدنهاد قبلاً متهم بوده‌اند زیرا مریدان دافا را آزار و شکنجه کرده و با اصلاح- فا تداخل ایجاد کرده‌اند. آن‌ها درحال حاضر آنان را به‌عنوان اهریمنی‌ترین چیز در نظر می‌گیرند و تصمیم به از بین بردن‌شان گرفته‌اند. پس چگونه آنان از بین خواهند رفت؟ و چه کسی در نابود شدن گنجانده می‌شود؟ آیا کافی خواهد بود که فقط ارواح شیطانی حزب بدنهاد از بین برده شوند؟ اعضاء حزب و انجمن جوانان که در انجام اعمال بد به روح شیطانی آن حزب بدنهاد کمک کرده‌اند، درحال انجام دستور اهریمنی آن در این جهان هستند. به طریق دیگری بیان کنیم، حتی اگر شما هیچ کار بدی انجام نداده باشید، وقتی یکی از اعضاء آن هستید، بخشی هستید که به آن استحکام می‌بخشید، یک جزئی از اهریمن و بدین طریق در معرض از بین رفتن هستید. بیشتر این‌که [روح(های) اهریمنی] در همه‌ی بعد‌های سه قلمرو، مخصوصاً در دنیای بشری درحال اثرگذاری است. بسیاری از مردم بدون این‌که مجبور شوند بخشی از آن هستند و مشتاقانه توسط آن مورد استفاده قرار گرفته و به آن کمک می‌کنند. با وجود این موارد، پس آیا آن‌چه برای اعضاء حزب در شرف وقوع است وحشتناک نیست؟

برای مدت زمانی طولانی آن حزب بدنهاد با روح شیطانی‌اش به‌طور حساب‌شده افراد ماهر، توانا و چهره‌های برجسته را به داخل رده‌ی خود کشاند تا خودش را قوی کند، نشان دهد که بزرگ است، کاری کند که گویی آن واقعاً از افراد ستاره‌ تشکیل می‌شود. حقیقت این است که، حتی شیطان می‌داند که آن افراد لزوماً مخلص نیستند و این دلیل آن است که چرا هر جایی که یک حرکت سیاسی [ح‌ک‌چ] پیش می‌آید آن‌ها قربانی می‌شوند. با این حال، هنگامی‌که زمان تسویه حساب کردن با حزب بد‌نهاد فرا می‌رسد، زمانی که اصلاح دنیای بشری [توسط] فا اتفاق می‌افتد، هیچ‌یک از آن موارد مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرند؛ تا زمانی که شما عضوی از آن هستید، هر چیزی در این روند بلافاصله از بین خواهد رفت. به‌خاطر این‌که مریدان دافا درحال نجات دادن موجودات ذی‌شعور هستند- حتی درحالی که به شدت مورد شکنجه و آزار قرار می‌گیرند- با استفاده‌ی کامل از هر فرصتی و به‌خطر انداختن ایمنی خودشان مردم را درباره‌ی حقیقت آگاه می‌کنند. آن‌ها به مردم دنیا درباره‌ی این چیزها گفته‌اند و درحال نجات آن‌ها هستند. با این حال برخی از مردم گوش نمی‌کنند و خوب، با امتناع از شنیدن، موضع خود را نشان داده‌اند. برخی از مردم [شرح و تفسیر را] خوانده‌اند، اما هنوز نمی‌خواهند دست بکشند، در این مورد هم دست نکشیدن آن‌ها به مثابه این است که موضع خودشان را نشان داده‌اند.

مریدان دافا از روی نیک‌خواهی و با آرزوی نجات دادن مردم، آن‌چه را که درحال انجام آن هستند انجام داده‌اند، نهایت تلاش‌شان را عرضه می‌کنند و هر کاری که می‌توانند برای نجات مردم انجام می‌دهند. بنابراین از روز نخست تا کنون، همیشه موجودات ذی‌شعور را نجات می‌داده‌ایم و هرگز هیچ کار خاصی را برای کسب برخی چیزهای سیاسی دنیوی انجام نداده‌ایم. ما اهمیتی به قدرت سیاسی نمی‌دهیم. هدف یک تزکیه‌کننده این است که فراسوی دنیای انسانی برود و به کمال وجودی‌اش برسد. زمانی که به کسب چیزهای دنیوی یا علائق شخصی وابسته شود، نمی‌تواند به کمال برسد. وقتی یک تزکیه‌کننده در این جهان تزکیه‌ می‌کند قرار است که از انواع وابستگی‌های انسانی رها ‌شود و فقط پس از آن می‌تواند موجودی الهی گردد. در غیر این صورت، هر وابستگی یا هر عاملی در دنیای انسانی که بر ذهن شما سنگینی می‌کند قفلی می‌شود که شما را به پایین می‌بندد و از رفتن بازمی‌دارد. این دلیل آن است که چرا هنگامی که به دافا اعتبار می‌بخشید و موجودات ذی‌شعور را نجات می‌دهید، هم‌زمان خودتان را تزکیه می‌کنید. شما همه در این باره روشن هستید. به عبارت دیگر، ما به هیچ وجه به‌دنبال چیزهای بشری نیستیم.

مردم معمولی- مردمی که فا را کسب نکردند، مردمی که نمی‌دانند مریدان دافا چه هستند و با تزکیه بیگانه‌اند- در درک دافا و مریدان دافا ناتوان هستند. در افکار مردم امروز منافع شخصی در درجه‌ی اول قرار دارد. بسیاری از فعالیت‌های دمکراتیک و افرادی از گروه‌های سیاسی غیردولتی وجود دارند که آن‌ها نیز با ح‌ک‌چ بدنهاد مخالفت می‌کنند. اما من پی‌می‌برم که برای آن‌ها به انجام رساندن کارها سخت است. و برخی از رفتارشان واقعاً ضعیف و نگران‌کننده است. اگر به آن‌ها واقعاً قدرت سیاسی واگذار می‌شد، آیا عملی می‌بود؟ آن‌ها به منافع شخصی به‌شدت وابسته هستند. اکنون، حتی قبل از این‌که کارهای زیادی انجام داده باشند، هنگامی که علائق شخصی‌شان مطرح و درخطر باشد، قبل از این‌که هر کار دیگری انجام دهند شروع به کشمکش با یکدیگر می‌کنند. چگونه خدایان می‌توانند درخصوص این‌که مسئولیت یک ملت را به‌عهده بگیرند به آنان اعتماد کنند؟ (دست می‌زنند) بنابراین، موجودات انسانی… آن‌ها به این مرحله رسیده‌اند و من فقط درباره‌ی افراد خاصی صحبت نمی‌کنم... وضعیت تمامی اجتماع و اخلاقیات در اجتماع، هر دو به‌سرعت درحال سقوط هستند. آن‌ها به‌طور سریعی بدون این‌که مردم متوجه آن شوند به سراشیبی می‌روند و مردم بدون این‌که متوجه باشند کوچک‌ذهن شده‌اند. وابستگی آن‌ها به منافع شخصی از آرمان‌های سیاسی‌شان، خواسته‌های سیاسی‌شان و تمایل‌شان برای جنگیدن به‌خاطر اهداف‌شان پیشی گرفته است. آن‌چه می‌خواهم بگویم این است که ارزش‌های اخلاقی برای مردم معمولی نیز مهم است. اگر ارزش‌های یک فرد کم باشد، خدایان به دیده‌ی حقارت به او می‌نگرند. هر فردی، هر موجودی، فقط زمانی که هر دوی آرمان‌ها و اخلاقیات را دارا باشد می‌تواند کارها را به نتیجه برساند، مطمئناً این‌طور است. هنگامی‌که فا دنیای انسانی را اصلاح می‌کند، یا قبل از آن، هنگامی که ح‌ک‌چ بدنهاد سقوط می‌کند، چه کسی [بر چین] حکومت خواهد کرد؟ ما مریدان دافا، بر آن حکومت نخواهیم کرد، زیرا ما تزکیه‌کننده هستیم، افرادی که بدن‌شان در جهان مادی است اما فکرشان فراسوی آن است. و ما به هیچ وجه به قدرت سیاسی آن‌جا علاقه‌مند نیستیم. (دست می‌زنند) پس چه کسی برای آن مناسب است؟ خدایان کسانی را که آرمان‌های بزرگی دارند، کسانی را که توانایی دارند، کسانی را که دارای ارزش‌های اخلاقی والایی هستند، پیدا می‌کنند. [این، آن چیزی است که] شما می‌توانید روی آن حساب کنید! و اما درباره‌ی افرادی معمولی که امروز قادرند به دافا اعتبار ببخشند و کسانی که از ح‌ک‌چ بدنهاد دست می‌کشند- و من درباره‌ی‌ مریدان دافا صحبت نمی‌کنم- شما خارق‌العاده هستید، آرزوی من این است که، اگر حقیقتاً بخواهید کارهای زیادی را در اجتماع به نتیجه برسانید، شروع کنید که به پالایش رفتارتان اهمیت دهید. فقط پس از آن قادر هستید مطابق مسئولیت بزرگی مثل آن، زندگی کنید.

آن‌چه درحال صحبت درباره‌ی آن بودم در واقع چیزهای حاشیه‌ای بودند. در ارتباط با تزکیه‌کنندگان نیازی به صحبت درباره‌ی آن چیزها نیست، اما در این‌باره صحبت کردم، زیرا می‌دانم که در میان شنوندگان امروز، شاگردان جدید و نیز افرادی که هنوز مریدان دافا نیستند، حضور دارند. هر چه که باشد، آن‌چه را که برای مردم خوب است، می‌خواهم. من، لی‌هنگجی، درحالی که در این دوره‌ی زندگی در چین بازپیدا شده‌ام، درک عمیقی از آن ملت دارم و همچنین آن‌چه را که برای مردم خوب است می‌خواهم. (دست می‌زنند). از آن‌جا که وقت محدود است و شما هنوز مقالاتی برای ارائه دارید، بیشتر صحبت نمی‌کنم. (تشویق، درخواست از استاد برای این‌که بیشتر بماند) اگر بیش از حد صحبت کنم، با وضعیت جاری اموری که در آن به فا اعتبار می‌بخشید، تداخل ایجاد خواهم کرد، زیرا شاگردان سؤالات بسیاری را خواهند پرسید که ارتباطی به وضعیت جاری اعتباربخشی به فا ندارد. اگر امروز زیاد می‌گفتم، چیزهایی را که شما لازم است درحال حاضر انجام دهید، ممکن بود ضعیف کند. بنابراین باید به شرایط جاری توجه کنیم و کارهایی را که لازم است انجام شوند تضعیف نکنیم. امور درحال حاضر اساساً این‌گونه هستند. اگر چیزهای جدیدی هستند که لازم است انجام شوند، مریدان دافا به‌طور طبیعی به آن آگاه خواهند شد.

مایلم از این فرصت استفاده کرده و به شما این را بگویم: درحالی که موجودات ذی‌شعور را نجات می‌دهید، فراموش نکنید که خودتان را تزکیه کنید. (دست می‌زنند) نیاز دارید همه‌ی آن سه کار را انجام دهید. باید همیشه افکارتان را درست نگاه دارید و هنگامی که با شیطان یا موقعیت‌های ویژه‌ای مواجه می‌شوید، باید زیاد افکار درست بفرستید؛ نیاز دارید که حقیقت را آشکار کنید و موجودات ذی‌شعور را نجات دهید، اما حتی بیشتر این‌که، باید خودتان را به‌خوبی تزکیه کنید. اگر خودتان را به‌خوبی تزکیه نکنید تقوای عظیم نخواهید داشت، آن‌چه می‌گویید هم‌سو با فا نخواهد بود و پس از آن احتمالاً نمی‌توانید موجودات ذی‌شعور را نجات دهید. وقتی آن‌چه می‌گویید هیچ تقوای عظیم و هیچ قدرتی نداشته باشد، هیچ اثری نخواهد داشت و اهریمن از آن بهره‌برداری خواهد کرد. بیشتر این‌که، اگر خودتان را به‌خوبی تزکیه‌ نکنید و افکار درست‌تان ضعیف باشند، هنگامی که کارهای خاصی را اداره می‌کنید گرایش خواهید داشت که به سمت شیوه‌های تفکر بشری سوق پیدا کنید و پس از آن قادر نخواهید بود اثر نجات بخشی موجودات ذی‌شعور را داشته باشید. تعداد زیادی از مردم معمولی در انجام کارها درحال کمک به مریدان دافا هستند، اما آن‌ها در حقیقت، مردم عادی هستند که درحال انجام کارهای مریدان دافا هستند. از سوی دیگر، شما مریدان دافا هستید. آن‌چه که درحال انجام آن هستید چیزهایی هستند که برای انجام شدن در نظر گرفته شده‌اند و شما درحال پایه‌گذاری تقوای عظیم‌تان هستید و در مسیری الهی به سمت کمال درحال حرکت هستید. بنابراین اگر خودتان را تزکیه نکنید عملی نخواهد بود. در این باره بیشتر صحبت نمی‌کنم. وقت‌تان را بیشتر نمی‌گیرم. فا را بسیار مطالعه کنید، کتاب را بسیار بخوانید.

مهم نیست کارها برای مریدان دافا چه‌قدر سخت است و سفرتان ممکن است چه‌قدر توان‌فرسا باشد، آینده‌ی شما درخشان است. شما بیشتر و بیشتر درحال مشاهده این هستید که چه‌قدر آینده‌تان درخشان است و درباره‌ی نوع مسیری که می‌خواهید بپیمایید روشن می‌شوید. استاد بهترین‌های هر چیزی را برای شما مهیا کرده است، اما شما باید آن‌را این‌جا بسازید! (تشویق گرم)

با رسیدن به جایی‌که مریدان دافا امروز هستند، آن‌ها تحسین موجودات از همه‌ی سطوح، بالا و پایین، را به‌دست آورده‌اند و موجودات شیطانی ترسیده و وحشت زده هستند. هم‌اکنون موجودات شیطانی اساساً به‌روشی غیرعقلانی، درحال پیروی از عواملی که در ابتدا توسط نیروهای کهن برنامه‌ریزی شدند هستند؛ آن‌ها درحال مورد استفاده قرار گرفته شدن هستند و درحال انجام کارهایی هستند که با اصلاح- فا مداخله می‌کند. برخی از موجودات شیطانی لحظه‌ای که در مجاورت مریدان دافا قرار می‌گیرند برمی‌خیزند و می‌گریزند. برخی‌ درحالی که اکنون کارهای بد انجام می‌دهند از ترس می‌لرزند، مردد هستند. بنابراین مریدان دافا نباید بترسند، و آن‌ها باید همه چیز را به شیوه‌ای درست و باوقار اداره کنند. این موجودات اهریمنی هستند که می‌ترسند. در آغاز آزار و شکنجه، به نظر می‌رسید که مریدان دافا منزوی شده باشند و آن بدین علت بود که در آن زمان عوامل شیطانی بسیار زیادی وجود داشتند. اما درواقع حتی در آن زمان نیز منزوی نبودند، زیرا خدایان و بدن‌های قانون استاد در اطراف وجود داشت، گونگ وجود داشت و بخشی از شما که به‌طور کامل تزکیه شده بود آن‌جا بود. چیزها امروز حتی بهتر هستند. بسیاری از عوامل شیطانی رفته‌اند، ارواح اهریمنی حزب بدنهاد کمتر هستند و میدانی که مریدان دافا در جهان شکل داده‌اند، با تراکم آن که اکنون بسیار زیاد می‌شود، عظیم شده است. کار مهمی که این میدان درحال انجام آن است، کمک به مریدان دافا در نجات موجودات ذی‌شعور و بازداشتن موجودات شیطانی، به‌ویژه اصلی‌ترین آن‌ها می‌باشد. بنابراین آن، اصولاً امور دنیوی مردم معمولی را به حال خود رها می‌کند. اگر می‌شد که این میدان تأثیری گسترده ایجاد کند، تأثیر، کاملاً باشکوه می‌بود و از میدان اهریمنی ح‌ک‌چ پلید بسیار پیشی می‌گرفت. در عین حال، میدانِ حزبِ بدنهادِ روحِ شیطانی‌زده، به‌طور چشمگیری درحال زایل شدن و کوچک شدن است. بنابراین موجودات اهریمنی وحشت زده هستند.

در حقیقت، میدان [دافا] نه تنها به مریدان دافا در آن‌چه که درحال انجام آن هستند کمک می‌کند، آن همچنین مردم دنیا را تشویق می‌کند، شهامت مردم چین، هم داخل و هم خارج سرزمین چین را تقویت می‌کند، به آن‌ها کمک می‌کند تا خودشان را از کنترل آن عوامل شیطانی رها کنند و تأثیری مثبت در تمامی جوانب دارد. بنابراین امیدوارم در سفری که در پیش رو دارید، حتی بهتر عمل کنید، درست و با وقار باشید، افکار درست قوی‌تری داشته باشید، و حتی بهتر عمل کنید. مهم نیست که با چه موقعیتی ممکن است مواجه شوید یا ممکن است در چه شرایطی خودتان را بیابید، باید همانند یک مرید دافا باشید و نمی‌توانید به‌طور نسنجیده عمل کنید. شما باید افکار درست کافی داشته باشید. (دست می‌زنند)

شکل و حالت تزکیه‌ای که مریدان دافا امروز تمرین می‌کنند از شکل‌های تزکیه در گذشته متفاوت است. شما کسانی هستید که حقیقتاً موجودات ذی‌شعور را در مقیاسی وسیع نجات می‌دهید، شما کسانی هستید که به‌طور حقیقی چنین مأموریت عظیمی را دارید. این دلیل آن است که چرا حالتی را که متجلی می‌کنید، کاملاً از حالت تزکیه در گذشته متفاوت است. و دقیقاً به‌خاطر این دلایل، حتی بیش‌تر اهمیت دارد که شما تزکیه‌ی خودتان را نادیده نگیرید یا از این چیزها به‌عنوان بهانه‌ای برای نواقص‌تان استفاده نکنید. بنابراین امیدوارم در مسیر پیش‌رو به‌خوبی عمل نمایید. بسیار خوب، این‌جا تمام می‌کنم، این تمام آن چیزی بود که امروز می‌گویم. (تشویقی پرشور و طولانی)