(Minghui.org) طبق اطلاعات جمع‌آوری‌شده در وب‌سایت مینگهویی، در مجموع پرونده 66 تمرین‌کننده فالون گونگ در نیمه دوم سال 2017، بازگردانده و در نتیجه 22 تن از آنها آزاد شدند.

این تمرین‌کنندگان دستگیر شدند، چراکه حاضر به رها کردن فالون گونگ نشدند؛ فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. پرونده‌های آنها در مراحل مختلف پیگیری بازگردانده شدند.

در چین، پلیس مسئول دستگیری افراد و انتقال پرونده‌ها به دادستانی است و این در حوزه اختیارات دادستانی است که حکم رسمی دستگیری را صادر و اتهامات را ثبت کند. دادگاه‌ها مسئول برگزاری جلسات دادرسی و صدور حکم هستند. دادگاه‌های تجدید‌نظر نیز ضمن بازبینی پرونده‌ها، درخصوص تأیید یا رد احکام اولیه تصمیم‌گیری می‌کنند.

دادستانی پرونده چهل و هفت (47) تمرین‌کننده را به اداره پلیس بازگرداند. در میان این پرونده‌های بازگشت‌داده‌شده:

- 9 تمرین‌کننده پس از اینکه دادستانی محلی از صدور حکم رسمی دستگیری یا ثبت اتهامات‌شان خودداری کرد یا محکومیت‌های قبلاً صادرشده را رد کرد، آزاد شدند.

- پرونده 23 تمرین‌کننده دوباره به دادستانی ارسال شد (11 مورد محکوم شده و منتظر برگزاری محاکمه بودند، 4 مورد محاکمه شده و منتظر صدور حکم بوده و 8 نفر به زندان محکوم شده بودند)؛ و

- وضعیت کنونی پیگرد 15 تمرین‌کننده نیازمند بررسی است.

پرونده 16 تمرین‌کننده دیگر از سوی دادگاه‌ها به دادستانی بازگردانده شد، از جمله:

- 13 تمرین‌کننده پس از اینکه دادگاه‌ها درخواست دادستانی‌ها درخصوص مختومه اعلام کردن پرونده را تأیید کردند، آزاد شدند.

- دادگاه محلی پرونده 1 تمرین‌کننده را پس از اولین جلسه دادرسی به دادستانی بازگرداند، اما بعد از اینکه دادستانی دوباره پرونده را ارجاع داد، جلسه دادرسی دیگری برگزار شد.

- پس از اینکه دادگاه محلی پرونده 1 تمرین‌کننده را به‌دنبال اولین جلسه دادرسی به دادستانی بازگرداند، هنوز محکومیتش لغو نشده است.

- پس از اینکه دادگاه محلی درخواست دادستانی برای مختومه اعلام کردن پرونده 1 تمرین‌کننده را تأیید کرد، محل حبس او همچنان نامعلوم است.

سه (3) تمرین‌کننده دیگر به زندان محکوم شدند، اما دادگاه‌های تجدیدنظر محلی‌ حکم گناهکار بودن‌شان را رد کردند و پرونده‌‌ها را برای محاکمه مجدد به دادگاه‌های رده‌پایین‌تر ارجاع دادند.

باقی این گزارش فهرست کاملی از 66 پرونده بازگردانده‌شده به‌ترتیب زیر را ارائه می‌دهد:

- 2 آزادی پس از آنکه دادستانی‌ها از صدور حکم دستگیری اجتناب کردند

- 1 مورد آزادی پس از آنکه دادستانی اتهام اولیه را رد کرد

- 5 مورد آزادی پس از آنکه دادستانی‌ها اتهامات را تأیید نکردند

- 1 مورد آزادی پس از آنکه دادگاه محکومیت را لغو کرد

- 13 مورد آزادی پس از آنکه دادگاه‌ها درخواست دادستانی‌ها برای لغو اتهامات را تأیید کردند

- 11 تمرین‌کننده پس از اینکه اداره پلیس پرونده‌های آنها را دوباره ارجاع داد، متهم شدند و منتظر برگزاری محاکمه هستند

- 4 تمرین‌کننده پس از اینکه اداره پلیس پرونده‌های آنها را دوباره ارجاع داد، محاکمه شدند و منتظر صدور حکم هستند

- 8 تمرین‌کننده پس از اینکه پلیس پرونده‌های‌شان را ارجاع داد، به زندان محکوم شدند

- 15 پرونده پس از اینکه به اداره پلیس بازگردانده شدند، روند پیگیری معمول درخصوص‌شان اجرا نمی‌شود

- 1 تمرین‌کننده پس از اینکه داستانی پرونده‌اش را دوباره ارجاع داد، منتظر صدور حکم است

- 1 تمرین‌کننده پس از اینکه پرونده‌اش به دادستانی بازگردانده شد، به زندان محکوم شد

- پس از اینکه دادستانی اتهامات تمرین‌کننده‌ای را رد کرد، وضعیتش نامعلوم است

- پس از اینکه دادگاه تجدیدنظر، حکم اولیه 3 تمرین‌کننده را لغو کرد، آنها در انتظار محاکمه مجدد هستند

2 آزادی پس از آنکه دادستانی‌ها از صدور حکم دستگیری اجتناب کردند

آقای شینگ زیگانگ از شهر چینگدائو، واقع در استان شاندونگ، در 6 ژوئن 2017 دستگیر و چند هفته بعد در 13 ژوئیه آزاد شد.

خانم لیو شیوچون از شهر شنیانگ، استان لیائونینگ، در 20 سپتامبر 2017 دستگیر و یک ماه بعد در 19 اکتبر آزاد شد.

1 آزادی پس از آنکه دادستانی اتهام اولیه را رد کرد

خانم میائو ژیلیان از لیگ شیلینگول، واقع در مغولستان داخلی، در 13 ژوئن 2017 دستگیر و در 9 اوت آزاد شد.

5 آزادی پس از آنکه دادستانی‌ها اتهامات را تأیید نکردند

اتهامات پنج تمرین‌کننده قبل از اینکه پرونده‌های آنها به دادگاه‌های محلی ارسال شوند، رد شدند.

خانم سونگ شیائوهوآ و خانم میچائو از لیگ شیلینگول، واقع در مغولستان داخلی، در تاریخ 13 ژوئیه 2017 دستگیر و در 9 اوت آزاد شدند.

خانم گائو فنگلان از بخش منگ‌یین، واقع در استان شاندونگ، در تاریخ 17 نوامبر 2016 دستگیر و در 21 آوریل 2017 آزاد شد. خانم لیو فنگهو از همان بخش که در اوت 2016 دستگیر شد، یک روز بعد آزاد شد.

خانم گویلینا از چانگچون، واقع در استان جیلین، در 7 اکتبر 2017 دستگیر و در 13 نوامبر آزاد شد.

1 آزادی پس از اینکه دادگاه محکومیت را لغو کرد

آقای سو چینگهوآ از چنگدو، واقع در استان سیچوان، در 2 سپتامبر 2015 دستگیر شد و دادستانی محلی دو بار پرونده‌اش را به اداره پلیس بازگرداند. با این وجود او در اوایل سال 2017 متهم و به سه سال حبس محکوم شد. او درخواست تجدیدنظر ارائه داد و طی محاکمه محلی در 11 اوت 2017، محکومیتش لغو شد.

13 آزادی پس از آنکه دادگاه‌ها درخواست دادستانی‌ها برای لغو اتهامات را تأیید کردند

پرونده سیزده تمرین‌کننده به دادگاه‌های محلی‌شان ارسال شد، اما دادستانی‌ها که اتهامات را ثبت کرده بودند، بعد از برگزاری محاکمه‌ها درخواست لغو اتهامات را دادند. دادگاه‌ها درخواست‌ها را تأیید کردند و پرونده‌ها را به دادستانی‌ها بازگرداندند.

خانم ژانگ ژه، خانم لی شیائوجون و خانم سان یانپینگ، همه از ساکنان جیازو، واقع در استان هنان، در اوایل مه 2016 دستگیر و در 28 ژوئیه 2017 آزاد شدند. سه بانوی محلی دیگر از جمله خانم یوان یانشیانگ، خانم لی گویلیان و خانم وانگ شیائوچینگ در همان روز آزاد شدند، اگرچه زمان دستگیری‌شان مشخص نیست.

خانم هی شیفنگ و خانم فو چوان‌یینگ از بخش شایانگ، واقع در استان هوبی در تاریخ 13 مارس 2016 دستگیر و در 23 سپتامبر 2016 محاکمه شدند. قاضی پذیرفت که هیچ مبنای قانونی برای متهم کردن آنها وجود ندارد. او درخواست دادستانی محلی برای لغو اتهامات را در تاریخ 26 اکتبر 2017 تأیید کرد.

خانم کویی یوفانگ از آنشان، واقع در استان لیائونینگ، در تاریخ 28 ژوئن 2016 دستگیر و در تاریخ 16 نوامبر آزاد شد.

خانم شوئه یویینگ از چینگدائو، واقع در استان شاندونگ در 23 اوت 2015 دستگیر شد و اتهامات علیه او در 29 ژوئن 2017 لغو شد.

آقای وو جونشیان از بخش چائویانگ، واقع در استان لیائونینگ، در 22 اکتبر 2016 دستگیر و در اواخر فوریه 2017 محاکمه شد. او در 26 ژوئیه 2017 آزاد شد.

خانم وانگ یو و خانم یانگ آیپینگ از داندونگ، واقع در استان لیائونینگ، در 28 اوت 2016 دستگیر شدند و دادگاه محلی در تاریخ 13 دسامبر 2017 درخواست دادستانی مبنی بر لغو اتهامات‌شان را تأیید کرد.

11 تمرین‌کننده پس از اینکه اداره پلیس پرونده‌های آنها را دوباره ارجاع داد، متهم شدند و منتظر برگزاری محاکمه هستند

تمرین‌کنندگان زیر پس از اینکه پلیس دوباره پرونده‌های آنها را ارجاع داد و دادستانی‌های محلی را متقاعد کرد آنها را محکوم کنند، در انتظار برگزاری محاکمه خود هستند.

آقای شانگ یوکون از هنگشویی، واقع در استان هبی، در 14 آوریل 2017 دستگیر شد و همچنان در بازداشتگاه شهر هنگشویی محبوس است.

خانم وانگ شیونگژن و خانم یوان شیویینگ از لانژو، استان گانسو، در 18 ژوئن 2017 دستگیر شدند. آنها در بازداشتگاه شماره یک شهر لانژو همچنان محبوس هستند.

خانم ژانگ شی‌یینگ از فوشون، استان لیائونینگ، در 20 سپتامبر 2017 دستگیر شد و همچنان در بازداشتگاه فوشون زندانی است.

آقای لو جینلونگ از شانگهای در 17 ژوئن 2017 دستگیر شد و همچنان در بازداشتگاه منطقه بائوشان محبوس است.

خانم کویی جوهوآ از شانگهای در تاریخ 3 مه 2017 دستگیر شد و همچنان در بازداشتگاه منطقه یانگپو محبوس است. تاریخ دادگاه او برای 4 ژانویه 2018 تنظیم شده بود.

آقای گو داپینگ و همسرش خانم ژانگ هوائه، از ساکنان شهر هاندان، واقع در استان هبی، در 19 ژوئیه 2017 دستگیر شدند. آقای گو در بازداشتگاه شماره 1 شهر هاندان و خانم ژانگ در بازداشتگاه شماره 3 این شهر محبوس است.

خانم یین لان‌یینگ، آقای هوانگ یوانچیائو و خانم یانگ لین‌یینگ، از ساکنان هوآیهوا، واقع در استان هونان، در 9 اکتبر 2017 دستگیر و در بازداشتگاه شهر هوآیهوا بازداشت شدند. حتی اگرچه دادستانی دو بار پرونده او را به اداره پلیس بازگردانده بود، لونگ ژیهای، معاون دفتر امنیت داخلی، این پرونده را دوباره ارجاع داد.

4 تمرین‌کننده پس از اینکه اداره پلیس پرونده‌های آنها را دوباره ارجاع داد، محاکمه شدند و منتظر صدور حکم هستند

تمرین‌کنندگان ذیل پس از اینکه پلیس پرونده‌های‌شان را دوباره ارجاع داد و اتهامات‌شان را تأیید کرد، محاکمه شدند و منتظر صدور حکم خود هستند.

خانم هائو مینگمی از داچینگ، واقع در استان هیلونگ‌جیانگ، در 22 مارس 2017 دستگیر و پرونده‌اش در اوایل اوت به اداره پلیس بازگردانده شد. پلیس این پرونده را دوباره به دادستانی محلی ارجاع داد که پس از مدت کوتاهی او را متهم کرد. او بین نوامبر و دسامبر سه بار در دادگاه حضور یافت و اکنون در انتظار صدور حکم خود است.

خانم ژانگ آیون از شهرستان چینهوآنگدائو، واقع در استان هبی، در 14 مارس 2017 دستگیر شد. پروندۀ او دو بار به پلیس بازگردانده شد، اما او در نهایت متهم و در ماه نوامبر محاکمه شد. درباره جلسه دادرسی او به خانواده‌اش اطلاعی ندادند.

آقای لی چینجون و آقای وی چنگده از شینگ‌یانگ، واقع در استان هنان، در 12 مه 2017 دستگیر شدند. دادستانی محلی این پرونده‌ها را به اداره پلیس بازگرداند که پس از مدت کوتاهی دوباره آنها را ارجاع داد. این دو تمرین‌کننده در 9 نوامبر محاکمه شدند.

8 تمرین‌کننده پس از اینکه پلیس پرونده‌های‌شان را ارجاع داد، به زندان محکوم شدند

تمرین‌کنندگان ذیل پس از اینکه پلیس پرونده‌های آنها را دوباره ارجاع داد و درخواست محاکمه‌شان را کرد، به زندان محکوم شدند.

آقای جیان شوئفو و آقای هی یوآنلانگ از بخش گوآنگشان، استان هنان، در 22 مارس 2017 دستگیر شدند. آنها در تاریخ 20 اکتبر و 16 نوامبر در دادگاه حاضر و اخیراً به زندان محکوم شدند، اما دادگاه محلی از اعلام شرایط محکومیت به خانواده‌های آنها اجتناب کرد.

خانم وانگ یوهونگ از لینگهایی، استان لیائونینگ، در 14 آوریل 2017 دستگیر و در 11 سپتامبر محاکمه شد. چند ماه بعد، او به پنج سال حبس محکوم و به مبلغ 20 هزار یوآن جریمه شد.

خانم پان ونجیه و خانم لو فنگشیا از جینژو، استان لیائونینگ، در 9 مارس و 20 ژوئن 2017 دستگیر شدند. آنها به‌طور مشترک در 22 نوامبر محاکمه و چند هفته بعد محکوم شدند، خانم پان به 5 سال زندان و خانم لو به 2 سال حبس محکوم شد. آنها برای محکومیت خود درخواست تجدیدنظر دادند.

آقای یانگ فوتیان از چیفنگ، مغولستان داخلی، در 25 مه 2017 دستگیر و در 7 سپتامبر محاکمه شد. خانواده‌اش در 26 اکتبر اطلاعیه‌ای دریافت کرد، حاکی از اینکه او به 4 سال زندان محکوم شده است.

خانم نیو بیان‌بیان و خواهر کوچکش، خانم نیو بیانزی، در تاریخ 8 مارس 2017 دستگیر شدند. دادستانی محلی دو بار پرونده آنها را بازگرداند، اما پلیس حاضر نشد آنها را آزاد کند. آنها در نهایت محکوم و در 21 نوامبر محاکمه شدند. هر دو خواهر در 8 دسامبر محکوم شدند. خواهر بزرگ‌تر به 1 سال و 6 ماه و خواهر کوچک‌تر به 1 سال حبس محکوم شد. آنها به دادگاه میانی شهر دینگشی درخواست تجدیدنظر دادند.

15 پرونده پس از اینکه به اداره پلیس بازگردانده شدند، روند پیگیری معمول درخصوص‌شان اجرا نمی‌شود

پلیس پرونده تمرین‌کنندگان ذیل را بازگرداند، اما هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت پیگرد کنونی پرونده آنها وجود ندارد. مشخص نیست که چرا آنها متهم شده‌اند.

آقای ژانگ ونلونگ از زیبو، استان شاندونگ، در 28 سپتامبر 2017 دستگیر شد، زیرا درجستجوی اجرای عدالت برای همسرش بود که به‌دلیل اجتناب از انکار فالون گونگ به سه سال حبس محکوم شده است. حتی اگرچه دادستانی محلی پرونده او را به پلیس بازگرداند، او همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد.

آقای زنگ ژائوبین و آقای لی جیاژی از استان گوانگشان، استان هنان، در 22 مارس 2017 دستگیر و بعداً به‌قید وثیقه آزاد شدند. دادستانی محلی در اواخر ژوئیه 2017 پرونده‌شان را به پلیس بازگرداند.

خانم شینگ سوفانگ از شینگ‌چنگ، استان لیائونینگ، در 21 ژوئیه 2017 دستگیر شد. پرونده او در تاریخ 21 سپتامبر به پلیس بازگردانده شد.

آقای فو وندی، آقای سونگ نانیو، آقای شی دشیان و آقای لیائو جیانپو از بخش هواپینگ، استان یوننان، در اکتبر 2016 دستگیر و در 7 سپتامبر 2017 به‌قید وثیقه آزاد شدند. دادستانی محلی این پرونده را در روز آزادی این تمرین‌کنندگان به پلیس بازگرداند.

آقای تیان یوفی از تای‌یوآن، استان شانشی، در تاریخ 17 ژوئیه 2017 دستگیر و پرونده‌اش در 23 اکتبر به پلیس بازگردانده شد. با وجود درخواست وکیلش برای آزادی او به‌قید وثیقه، او همچنان در بازداشتگاه شماره 1 شهر تای‌یوآن بازداشت است. همسر معلول او در خانه تنها است و خودش باید از خود مراقبت کند.

خانم یانگ یینگ از گوانگژو، استان گوانگدونگ، در 18 ژانویه 2017 دستگیر شد. پروندۀ او برای دومین بار در 1 سپتامبر به اداره پلیس بازگردانده شد.

آقای دو یانشنگ و خانم هونگ گوئیمی، زوجی در ووهان، استان هوبی در 20 ژوئیه 2017 دستگیر شدند. آقای دو فشار خونش بالا بود و به بیمارستان پلیس فرستاده شد و درآنجا بستری شد. خانم هونگ در بازداشتگاه شماره 1 شهر ووهان حبس است. دادستانی محلی پرونده او را به پلیس بازگرداند که باید تا 7 ژانویه 2018 مدارک بیشتری را ارائه می‌داد.

خانم جیانگ لی از چنگدو، استان سیچوان، در 11 نوامبر 2016 دستگیر و همچنان در بازداشتگاه چنگدو بازداشت است و این درحالی است که دادستانی محلی سه بار پرونده او را به پلیس بازگرداند.

خانم سون لیهائو و خانم ژائو شوئجینگ از داندونگ، استان لیائونینگ، در 12 مه 2017 دستگیر شدند. آنها در بازداشتگاه جینگو حبس شدند، حتی اگرچه دادستانی محلی پرونده آنها را سه بار به پلیس بازگردانده بود.

1 تمرین‌کننده پس از اینکه داستانی پرونده‌اش را دوباره ارجاع داد، منتظر صدور حکم است

آقای تیان هویی از بخش تایهی، استان آنهویی، در 15 فوریه 2017 دستگیر و اولین بار در 12 نوامبر در دادگاه ظاهر شد. قاضی دادگاه پس از جلسه دادرسی پرونده را به داستانی محلی بازگرداند. دادستانی پس از مدت کوتاهی دوباره پرونده را ارجاع داد. آقای تیان در 20 دسامبر دوباره محاکمه شد. او همچنان در بازداشتگاه تایهه زندانی است.

1 تمرین‌کننده پس از اینکه پرونده‌اش به دادستانی بازگردانده شد، به زندان محکوم شد

آقای لیو منگ از بایچنگ، استان جیلین، در 9 ژانویه 2017 دستگیر شد. دادگاه محلی پس از برگزاری دادرسی در ماه ژوئن، پرونده را به دادستانی بازگرداند. پلیس محلی از آزادی او اجتناب کرد. اخیراً معلوم شد که او در همان دادگاه به زندان محکوم شد. اینکه چه زمانی پرونده دوباره به دادگاه ارجاع داده شد و اینکه آیا جلسه دادرسی جدیدی تاکنون برگزار شده است یا خیر باید مورد بررسی قرار گیرد.

پس از اینکه دادستانی اتهامات تمرین‌کننده‌ای را رد کرد، وضعیتش نامعلوم است

آقای او ژائوآن از یوئیانگ، استان هونان، در اکتبر 2017 دستگیر شد. او قرار بود در 28 دسامبر محاکمه شود، اما پس از آنکه دادستانی محلی تصمیم به لغو اتهامات او گرفت، جلسه دادگاه لغو شد. با این حال مشخص نیست که آیا او آزاد شده است یا خیر.

پس از اینکه دادگاه تجدیدنظر حکم اولیه 3 تمرین‌کننده را لغو کرد، آنها منتظر محاکمه مجدد هستند

خانم دای یاجوان از آنشان، استان لیائونینگ، در 28 ژوئن 2016 دستگیر و بعداً به زندان محکوم شد. قاضی ژانگ وی از دادگاه میانی شهر آنشان در تاریخ 18 اوت 2017 تصمیم گرفت محکومیت اصلی را لغو کند و به دادگاه پایین‌تر دستور برگزاری محاکمه مجدد او را داد.

آقای ژنگ جیاشیانگ و خانم چن نیانچون از بخش فنگ‌یانگ، استان آنهویی، در اواخر سال 2016 به‌ترتیب به 5 و 4 سال زندان محکوم شدند. دادگاه میانی شهر چوژو تصمیم گرفت حوالی ژوئیه 2017 محکومیت آنها را لغو کند. آنها در حال حاضر در انتظار محاکمه مجدد خود هستند.

گزارش‌های مرتبط:

آزادی 54 تمرین‌کننده فالون گونگ، در نیمه اول 2017

مرد شاندونگی پس از اینکه دادستانی از صدور حکم دستگیری اجتناب کرد، آزاد شد

دادستانی دستگیری تمرین‌کنندۀ لیائونینگ خانم لیو شیوچون را تأیید نمی‌کند

آزادی سه تمرین‌کننده در مغولستان داخلی، پس از رأی مسئولین دال بر رد پیگرد آنها به‌خاطر باورشان

آزادی خانمی اهل شاندونگ پنج ماه پس از بازداشت

دادستان از پرونده بازداشت غیرقانونی خانمی اهل چانگچون صرف‌نظر می‌کند

آزادی سه خانم پس از لغو اتهامات علیه آنها توسط دادستان

آزادی مرد سیچوانی پس از لغو محکومیت توسط دادگاه

دستور دادگاه دال بر مختومه اعلام کردن پرونده یک تمرین‌کننده فالون گونگ

دادستانی شهر چینگدائو اتهامات علیه خانم شوئه یویینگ را لغو می‌کند

یک پیروزی برای آزادی عقیده: اتهامات علیه دو تمرین‌کننده فالون گونگ لغو شد

دو بانو از گانسو با وجود اینکه دادستانی پرونده‌شان را به اداره پلیس بازگرداند، همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند

آقای لو جینلونگ دوباره به‌خاطر باورش دستگیر شد

معلم زبان انگلیسی دوباره به‌خاطر باورش دستگیر شد

دادگاه از صدور حکم علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ اجتناب می‌کند

دو بانوی داندونگی با وجود رد پرونده‌شان از سوی دادستانی هنوز در بازداشت هستند

بانویی به‌خاطر باورش به زندان محکوم و شوهرش به‌خاطر جستجوی عدالت برای او بازداشت شد

خانم وانگ یوهونگ به‌طور غیرقانونی به پنج سال زندان محکوم شد

شهر جینژو، استان لیائونینگ: محاکمه 9 محلی به‌خاطر باورشان و محکومیت 6 تن از آنها

مردی از مغولستان داخلی به‌خاطر باورش محاکمه شد، درحالی‌که وکلایش درخواست تبرئه برای او کردند

بانویی از گانسو حتی اگرچه پرونده‌اش مختومه اعلام شده، هنوز در بازداشت به سر می‌برد

مردی از جیلین بعد از اینکه دادستان از اتهام علیه او صرف‌نظر می‌کند همچنان در زندان باقی می‌ماند