آزادی تمرین‌کنندۀ فالون گونگ از حبس و تبرئه از تمام اتهامات

به نظر می‌رسد مواردی که تمرین‌کنندگان فالون گونگ بدون هیچ اتهامی علیه آنها، آزاد می‌شوند بخشی از روندی رو‌به‌رشد در چین شده است، چراکه تعداد روزافزونی از کارکنان دادگاه‌ها تمایلی به آزار و شکنجۀ این شهروندان تابع قانون ندارند.

به‌روز رسانی «آموزش فا در کنفرانس اروپا» و اضافه شدن قسمت پرسش و پاسخ

ترجمه فارسی مقاله «آموزش فا در کنفرانس اروپا،  ۱۹۹۸» به‌روز رسانی شده و قسمت پرسش و پاسخ آن نیز اضافه شده است.

سوئد: معرفی فالون گونگ در نمایشگاه بهداشت در اسکود

نمایشگاه سلامتی اسکود فرصت بزرگی برای افزایش آگاهی مردم در مورد فالون گونگ و آزار و شکنجه در حال وقوع در چین فراهم آورد.

شکایت کیفری خانمی اهل چونگ‌چینگ علیه رهبر سابق چین به‌خاطر متحمل‌شدن ۱۸ سال رنج و شکنجه ناشی از آزار و شکنجه فالون گونگ

آزار و شکنجه‌ای که تمرین‌کنندگان فالون گونگ طی ۱۸ سال گذشته تحمل کرده‌اند به‌حدی وحشیانه هستند که نمی‌توان آنها را شرح داد. درد و رنج‌های من فقط می‌توانند به اندازه نوک یک کوه یخ فرض شوند.

محاکمۀ غیرقانونی مرد 73 سالۀ اهل سیچوان به‌خاطر باورش

~   ایستادگی برای فالون دافا   ~

  • نجات هم‌تمرین‌کنندگان
  • ~   سفرهای تزکیه   ~

  • تجربه شگفتی‌ها از طریق تزکیه
  • عناوین مهم


    اخبار اخیر

    © Copyright Minghui.org 1999-2018