سیستم قضایی چین از اطاعت کورکورانه از سیاست آزار و شکنجه اجتناب می‌کند، تمرین‌کنندگان بدون هیچ اتهامی آزاد می‌شوند

در روندی رو به‌افزایش در سیستم قضایی چین، تعدادی از پرونده‌های علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ بدون صدور هیچ محکومیتی بسته شدند. بسیاری از افراد در حوزۀ اجرایی قضایی و قانونی اکنون آگاه شده‌اند که این آزار و شکنجۀ فالون گونگ است که غیرقانونی است و به‌جای حمایت از سیاست آزار و شکنجۀ بی‌رحمانۀ رژیم بر قانون تأکید می‌کنند.

روز جهانی حقوق بشر: درخواست جهانی برای پایان دادن به 17 سال آزار و شکنجه فالون گونگ

در یکی از رویدادهای متعددی که هفتۀ گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزار شد، یک خانم جوان آلمانی گفت: «در‌حالی‌که مشغول خرید هستیم و از تعطیلات لذت می‌بریم، باید به افرادی که از این اقبال برخوردار نیستند نیز بیشتر توجه کنیم و از حقوق‌شان حمایت کنیم.» یک فرد چینی حمایت‌کننده که دربارۀ آزار و شکنجه خوانده بود گفت: «هیچ نقض حقوق بشری جدی‌تر از برداشت اعضای بدن از زندانیان عقیدتی نیست.»

هنگ کنگ: فعالیت‌های روز حقوق بشر، خواستار خاتمه آزار و شکنجه فالون گونگ در چین

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در هنگ کنگ در تاریخ 10 دسامبر 2016، روز حقوق بشر، گردهمایی و راهپیمای‌ای را برگزار کردند تا خواستار توقف آزار و شکنجه در چین شوند. آنها اظهار امیدواری کردند که جیانگ زمین، رهبر سابق چین که آزار و شکنجه فالون گونگ را در سال 1999 آغاز کرد، برای جنایاتش محاکمه شود.

برادر حسابدار بازنشسته که بازداشت شده بود، از مسئولین تقاضا می‌کند آزار و شکنجه را متوقف کنند

وقتی خواهر مرد مسنی به‌طور مکرر آزار و شکنجه شد، این مرد این شهامت را داشت که طی نامه‌ای به مسئولین خواستار توقف آزار و شکنجۀ فالون گونگ شود.

زوج مسنی به‌طور مداوم در پارک تمرین می‌کنند

زوجی که بیش از 80 سال سن دارند، بدون اینکه ترسی از آزار و شکنجه داشته باشند به انجام تمرین‌های فالون گونگ در پارک ادامه می‌دهند تا به مردم کمک کنند تا دربارۀ این تمرین فوق‌العاده آگاهی پیدا کنند.

151 تن دیگر از ساکنان پکن به‌منظور اعمال فشار برای آزادی مرد به ناحق بازداشت و محکوم شده دادخواست‌هایی را امضاءکردند

حتی باوجود اینکه مسئولین چینی به بازداشت‌های غیرقانوی خود ادامه می‌دهند، اما افراد بیشتر و بیشتری در مناطق محلی خود برای حمایت از تمرین‌کنندگان فالون گونگ قدم پیش می‌گذارند.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2020