فاهویی چین | قدرت فوق‌طبیعی فالون دافا (قسمت دوم از مجموعه دو قسمتی)

در سال ۲۰۰۲، شروع به تمرین فالون دافا کردم. انگشتانم تغییر شکل دادند و نوشتن کار دشواری برای من است. بنابراین، یک هم‌تمرین‌کننده داوطلب شد تا آنچه را باید بگویم بنویسد.

فاهویی چین │ روشنگری حقایق برای کارکنان اداره پلیس

تمرین‌کنندگان در شهر ما تقریباً ده سال است که با استفاده از تلفن همراه به روشنگری حقیقت پرداخته‌اند. روند این پروژه بدون مشکل و هموار نبوده است، چراکه تمرین‌کنندگان همیشه به‌خوبی با یکدیگر همکاری نمی‌کنند.

ثبت دادخواست غرامت برای تمرین‌کننده متوفی فالون گونگ، در دادگاه عالی کشور چین

دادخواستی با ادعای پرداخت غرامت برای مرگ آقای لو جیانگ‌پینگ از سوی دادگاه عالی خلق در تاریخ 2 ژوئن 2016 پذیرفته شد. او پنج روز پس آزادی از زندان درگذشت.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2020