دیگر زیاد این تبلیغ را نمی‌شنویم، چراکه از این ادعا به‌طور کامل پرده‌برداری شده است، اما در اوایل آزار و شکنجه، حزب کمونیست چین در تلاش برای اهریمنی جلوه دادن فالون گونگ تبلیغاتی را به‌طور گسترده پخش کرد که در آن ادعا می‌شد این تمرین مسئول مرگ 1400 نفر بوده است، به‌اصطلاح به این دلیل که این افراد اجازه نداشتند دارو مصرف کنند. بگذارید فعلاً این حقیقت را کنار بگذاریم که تمرین‌کنندگان هرگز از مصرف دارو منع نشده‌اند و این واقعیت را کنار بگذاریم که بسیاری از این 1400 مرگ ادعا شده توسط ح.ک.چ جعلی هستند؛ بگذارید اعداد و ارقام رسمی را استفاده کنیم و ببینیم آن به کجا منتهی می‌شود.

تا سال 1999 بر اساس آمار منتشر‌شده توسط ح.ک.چ، بین 70 تا 100 میلیون نفر فالون گونگ را تمرین می‌کردند. در‌میان افرادی که به این تمرین گرایش پیدا کردند، بسیاری از آنها مسن‌ بودند و مبتلا به بیماری‌های وخیم و کشنده‌ای بودند که طب غربی و طب سنتی چینی هیچ‌کدام قادر به درمان آنها نبودند. علاوه‌براین طب چینی و غربی هر دو پرهزینه بودند و در دسترس میلیون‌ها نفر از چینی‌ها نبودند، در‌حالی‌که شخص می‌توانست فالون گونگ را به‌طور رایگان تمرین کند. بنابراین حتی با کنار گذاشتن دقت این ادعای شک‌برانگیزِ مرگ 1400 نفر، این آماری حیرت‌انگیز است که مزایای فالون گونگ را ترویج می‌دهد. در بین 70 میلیون نفری که فالون گونگ را در چین تمرین می‌کردند، فرض شده است که 1400 نفر فوت کرده باشند. اما در بین 70 میلیون نفری که فالون گونگ را در چین تمرین نمی‌کردند، براساس نرخ مرگ و میر بدون در‌نظر گرفتن سن افراد انتظار می‌رفت که چند نفر از آنها در یک سال فوت کنند؟ پاسخ 455000 نفر است.