(Minghui.org)

شرایط مورد نیاز: 

مرد: سن ۱۵ تا ۲۵ سال، قد ۱۷۵ تا ۱۸۳ سانتیمتر

زن: سن ۱۵ تا ۲۵ سال، قد ۱۶۴ تا ۱۶۸ سانتیمتر 

درخصوص داوطلبانی که سایر شرایط مورد نیاز را به‌خوبی دارا هستند، موضوع سن قابل تغییر است. 

درخواست‌های متقاضیان در اسرع وقت مورد پذیرش قرار می‌گیرند. متقاضیان یا اعضای خانواده آنها باید تمرین‌کننده فالون دافا (تمرین‌کنندگان مستعد یادگیری فالون دافا) باشند.
 
لطفاً اطلاعات و مطالب زیر را از طریق ایمیل ارسال کنید: نام، سن، قد، وزن، شهر، کشور، اطلاعات تماس و عکس. عکس‌ها باید تمام‌رخ، نیمرخ و نماهای ایستاده از پشت گرفته شده باشند و متقاضیان در لباس چسبان حرکت پاباز و حرکت پل زدن را انجام دهند. برای نشان‌دادن نماهایی دقیق از متقاضی، عکاس باید درحالی که زانو زده باشد یا در حالت چمباتمه این تصاویر را گرفته باشد. تمامی این مدارک باید در یک ایمیل ارسال شوند. حجم هر تصویر باید ۱۰۰ کیلوبایت یا کمتر باشد. حجم ایمیل ارسالی باید یک مگابایت یا کمتر باشد. متقاضیانی اولین مرحله از گزینش را بگذرانند معمولاً طی دو هفته اطلاعات درباره مصاحبه را دریافت خواهند کرد. با توجه به تعداد زیاد درخواست‌های قابل انتظار، مدرسه فی تیان درخصوص کسانی که مرحله بررسی و گزینش را نگذرانده باشند، نمی‌تواند پاسخگو باشد.
 
تلفن تماس: ۶۰۶۴ – ۷۶۱ - ۶۴۶

پست الکترونیکی: dance@minghui.org
 
مدرسه رقص فی تیان
 
۹ ژانویه ۲۰۰۸
 
به‌روز‌رسانی‌شده در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ و ۱۲ فوریه ۲۰۰۸