(Minghui.org)

۱- کتاب جدید استاد با عنوان تشریح فا در کنفرانس فای ۲۰۰۳ در طول جشن فانوس در غرب ایالات متحده منتشر می‌شود

کتاب جدید استاد با عنوان تشریح فا در کنفرانس فای ۲۰۰۳ در طول جشن فانوس در غرب ایالات متحده، اخیراً توسط شرکت کتاب یی چیون با مسئولیت محدود منتشر شده است. نسخه اینترنتی آن را می‌توان در وب‌سایت مینگهویی دانلود کرد. برخی از اصلاحات هنگامی صورت گرفت که این کتاب منتشر شد. لطفا جزئیات را در بخش زیر در قسمت «توضیحاتی درخصوص اصلاحیه تشریح فا در کنفرانس فای ۲۰۰۳ در طول جشن فانوس در غرب ایالات متحده»  مشاهده کنید.

لینک دانلود نسخۀ فارسی در وب‌سایت مینگهویی: http://fa.minghui.org/cc/23/

۲- نسخه انگلیسی جوآن فالون، دوم فوریه ۲۰۰۳  منتشر می‌شود

نسخه انگلیسی جوآن فالون، فوریه ۲۰۰۳ به تازگی توسط شرکت کتاب یی چیون با مسئولیت محدود منتشر شده است نسخه اینترنتی آن برای دانلود در لینک زیر قابل دسترسی است: http://www.falundafa.org/eng/falun-dafa-books.html

۳- استاد تصمیم گرفته‌اند که در تمام کتاب‌های دافا اصطلاح چینی «真相» را به «真象» و «假相» را به «假象» تغییر دهند.

تمام نسخه‌های اینترنتی کتاب‌های دافا به‌روز‌رسانی شده‌اند. نسخه‌های چاپی نیز به‌تدریج به‌روزرسانی خواهند شد. (توجه: ازجمله جوآن فالون و اصول برای پیشرفت بیشتر)

۴- نسخه کره‌ای وب‌سایت مینگهویی راه‌اندازی شده و در حال اجرا است؛ به خوانندگان برای بازدید خوش‌آمد می‌گوییم

با توجه به مسائل مختلف، انتشار مطالب در نسخه کره‌ای وب‌سایت مینگهویی بیش از یک سال متوقف شده بود. پس از شرکت در کنفرانس به تبادل تجربه فالون دافا در سال ۲۰۰۳، در لس آنجلس، تمرین‌کنندگان در کره شروع به بررسی جدی شرایطی کردند که در تزکیه آنها اتفاق افتاده و منجر به توقف کار انتشار در وب‌سایت شده بود. با حمایت انجمن فالون دافای کره، تمرین‌کنندگان مسئول کار در وب‌سایت، تیم‌های ترجمه و ویرایش را اصلاح کرده و بار دیگر نسخه کره‌ای مینگهویی را راه‌اندازی کردند. درحال حاضر، آنها می‌توانند (بر اساس مقالات منتشر شده در وب‌سایت مینگهویی چینی)، روزانه چند مقاله منتشر کنند. به‌این‌ترتیب تمرین‌کنندگان کره‌ای می‌توانند درباره حقیقت فالون گونگ و آزار و اذیت تمرین‌کنندگان در چین آگاه شوند. خوانندگان کره‌ای همچنین می‌توانند کتاب های دافا را از طریق این وب‌سایت مطالعه کنند. به خوانندگان برای بازدید و ارائه بازخورد خوش‌آمد می‌گوییم.

نسخه اسپانیایی وب‌سایت مینگهویی نیز درحال اجرا است. با توجه به منابع محدود در‌حال حاضر، یک بار در هفته به‌روزرسانی می‌شود. تمرین‌کنندگانی که مایل هستند به بهبود محیط تزکیه تمرین‌کنندگانی کمک کنند که به زبان اسپانیایی صحبت می‌کنند و به افراد عادی که به زبان اسپانیایی صحبت می‌کنند کمک کنند تا به حقیقت آگاه شوند، می‌توانند از طریق ایمیل editor@en.minghui.org با ویراستاران مینگهویی انگلیسی تماس برقرار کنند.

با تشکر

لینک برای نسخه کره‌ای: http://minghui.or.kr

لینک برای نسخه اسپانیایی: http://es.minghui.org

توضیحات درخصوص اصلاحیه تشریح فا در کنفرانس فای ۲۰۰۳ در طول جشن فانوس در غرب ایالات متحده

1、“在这次正法中学员们如果做的正就不存在这些问题。我留在宇宙这边的,留在三界之内的功、能量做事时,学员做的不正,”中的“的”改为“得”。

2、“所以师父全身都是大大小小不同的各种各样的宇宙各层生命与道神佛的形像”中的“像”改为“象”。

3、“就把他当作师父。可是它不是我安排的,”中的“他”改为“它”。

4、“还有的学员,就象我前面讲的我的自己的情况,”中去掉“的”。

5、“宇宙的层次几乎是无量无际的,但是在最高层的作用下,在它们以下所有无量无际的层次一直到人这儿都有一个在不同层次中的表现。”和“你可千万不要把你看到的那个很低的、无量无际层次最低的那几个层次中的现象”中的“际”改为“计”。

6、“他们虽然给我正法制造了一些个障碍,可是它们却从来不是直接针对我干什么坏事,”中的“他”改为“它”。

7、“当然它们决不是马上就消灭了你,它们会引导着你们,叫你们看到越来越多的假象,”中的“决”改为“绝”。

8、“师:想起来呀,坐下来在法会上给大家解答问题,好象是从99年的7.20以后就没有做了,”中去掉“师:”。

9、“因为大法在那儿传,也练就成了,也是为了在那用,所以只留下这儿,”改为“因为大法在那儿传,其党也练就成了,也是为了在那用,所以只留下那儿,”。

10、“你真的是修炼状态到那儿了吗?当然我只是谈递条子的学员。”改为“你真的是修炼状态到那儿了吗?当然我不只是谈递条子的学员。”。

11、“旧势力操纵的那些个邪恶生命已经看到了将要覆灭的下场,它们象乱了营了一样,”中去掉“了”。

12、“他思想想的是我这个办法能为法做得更好,他决不会想我在表现我自己,”中的“决”改为“绝”。

13、“问:诗歌是人类文化的一种,为何师父选择用这种特殊的方式——诗歌,来教导我们作为法的一部分?”改为“问:诗歌是人类文化的一种,为何师父选择用这种特殊的方式——诗歌,作为法的一部分来教导我们?”。

14、“在各种宣传机器、电台、电视、报纸、文艺、文化、甚至封锁电视电台电脑网络投入大量的资金。”改为“在各种宣传机器、电台、电视、报纸、文艺、文化、甚至为了封锁电视、电台、电脑网络投入了大量的资金。”。

15、“问:向中国讲真象时为了符合常人状态,就把真象材料与符合常人执著的内容结合着用。”改为“问:向中国人讲真象时为了符合常人状态,就把真象材料与符合常人执著的内容结合着用。”。

16、”当然我讲的是一个例子,它们在历史上确实钻了许许多多这样的空子,做许多安排。”改为“当然我讲的是一个例子,它们在历史上确实钻了许许多多这样的空子,做了许多安排。”

17、“问:弟子悟到,师是法在人间的体现,所以师就是法,这是以法为师中的一层涵意。”中的“意”改为“义”。

18、“新穹体诞生之即的生死存亡的锁、更新的大关。”中的“即”改为“际”。

19、“人类在古希腊圣人苏格拉底也讲过,天上掉下来的就没有一个能回去的。”改为“人类在古希腊的圣人苏格拉底也讲过,天上掉下来的就没有一个能回去的。”。

20、“即使他有执著,学员也不允许迫害,大家发正念。”中去掉“学员”。

21、“你们那些副元神都是神,而且有的还是很高的神,因此它们都得圆满。”中的“它”改为“他”。

22、“就像不纯净的衣服给它洗净,但是还是那件旧衣服,”中的“像”改为“象”。(注:正体版不用改)

23、“问:旧的势力除了执著于它们的安排之外,还有什么差距?”中的“差距”改为“目地”。

24、“为什么第二个地球要做试验大人、中人、小人。请问它们在第一个地球安排的是什么样的人?”改为“为什么第二个地球要做试验大人、中人、小人。请问它们在第一个地球上安排的是什么样的人?”。

25、“烂鬼就又露出一份来,所以老像清理不完。”中的“像”改为“象”。(注:正体版不用改)

26、“它们不怕丑,我们就把这些丑事在全世界给它折,”中的“折”改为“揭”。

27、“但是生物和生物自己的王联系着,不和其他的生命联系。”中的“他”改为“它”。

28、“在人这一层次上,大法弟子只能使它更加圆容,不能给它带来任何损失。”中的“它”改为“他”。

另外,经文中所有的“真相”改为“真象”,“假相”改为“假象”,还有部份标点符号作了修订,请读者自行对照。

منتشر شده در ۶ مه ۲۰۰۳، بازنگری در ۲۴ فوریه ۲۰۰۹