(Minghui.org) آکادمی هنر فی تیان امروز اعلام کرد که درحال پذیرش فرم‌های درخواست دانشجویان است و آزمون‌های مقدماتی‌ در 11 ژانویه آغاز خواهند شد. متقاضیان باید تمرین‌کنندۀ فالون دافا یا از اعضای خانوادۀ تمرین‌کنندگان باشند یا قصد داشته باشند تمرین فالون دافا را یاد بگیرند. افرادی که تمرین‌کنندگان آنها را پیشنهاد می‌کنند، دوستان و بستگان تمرین‌کنندگان و کودکانی که از دافا حمایت می‌کنند نیز می‌توانند مورد بررسی قرار گرفته و واجد شرایط در نظر گرفته شوند.

الزامات:

1. سن دانشجویان پسر، ۱۳ تا ۱۵ سال و حداقل قدشان باید ۱ متر و ۷5 سانتیمتر باشد.
2. سن دانشجویان دختر، 12 تا 15 سال باید باشد؛ برای ۱۲ سال، حداقل قدشان باید ۱ متر و ۶3 سانتیمتر باشد؛ و از 13 تا 15 سال، حداقل قدشان باید 1 متر و 65 سانتی‌متر باشد.
3. پاهای دانشجویان دختر و پسر هر دو، باید حداقل ده سانتی‌متر از قسمت بالاتنه‌شان بلندتر باشد.

هر متقاضی باید یک رزومه کلی، رزومه حرفه‌ای و تجربه تزکیه فردی یا خانوادگی خود را ارائه دهد. متقاضیان می‌توانند فرم‌های درخواست را اینترنتی ارائه کنند و آکادمی هنر فی تیانِ مستقر در نیویورک، امتحانات مقدماتی را ترتیب خواهد داد. متقاضیان می‌توانند فرم‌ها و موارد مورد نیاز را به انجمن‌های محلی فالون دافا نیز ارائه دهند و ترتیبی دهند که وقتی تور هنرهای نمایشی شن یون به منطقه آنها می‌رود، امتحان مقدماتی از آنها گرفته شود.

رزومه کلی باید شامل نام متقاضی، تاریخ تولد، قد، وزن، آدرس منزل، آدرس ایمیل و شماره تلفن و عکس‌هایی که اخیراً گرفته شده‌اند، باشد.

عکس باید در طول ماه گذشته گرفته شده و شامل ویژگی‌های زیر باشد:

- تمام‌ قد از جلو
- تمام‌ قد از کنار
- تمام‌ قد از پشت
- اجرای حرکت پاباز
- اجرای حرکت پل زدن

متقاضیان باید در عکس، لباس رقص یا ژیمناستیک پوشیده باشند و عکاس باید در وضعیتی که زانو زده، از متقاضی عکس بگیرد تا ویژگی‌های فیزیکی فرد به‌درستی در تصویر مشخص باشند.

تمام موارد مورد نیاز باید با هم ارسال شوند تا ارائه درخواست، رسمی محسوب شود. به افراد واجد شرایطِ اولیه، عموماً در خلال دو هفته پس از دریافتِ درخواست، اطلاع داده شده و تاریخ امتحان مقدماتی اعلام می‌شود. اگر متقاضی موارد درخواستی مورد نیاز را ارائه نکرده باشد یا موارد کامل نباشند یا درخواستش در بررسی اولیه تأیید نشود، دراین‌صورت او پاسخی دریافت نمی‌کند.

لطفاً فرم‌های درخواست را به‌ آدرس ایمیل admission@feitianacademy.org (برای درخواست‌ها از خارج از چین) و آدرس ایمیل feitian@minghui.org (برای درخواست‌ها از داخلِ چین) ارسال کنید.

توجه: برای جلوگیری از ایجاد مشکلات فنی درخصوص ایمیل ارسالی، سایز هر عکس نباید بیشتر از 100 کیلوبایت و سایز هر ایمیل نباید بیشتر از 1 مگابایت باشد.

آکادمی هنر فی تیان

24 دسامبر 2010