(Minghui.org) نهمین فاهویی چین در وب‌سایت مینگهویی هم‌اینک آغاز شده است. در روزها و هفته‌های آتی، منتظر دیدن ترجمه‌ی فارسی این تبادل تجربه‌های قلبی تمرین‌کنندگان سرزمین چین باشید. این تبادل تجربه‌ها در وب‌سایت fa.Minghui.org در این زیرگروه منتشر خواهند شد.

به علت آزار و شکنجه‌ی وحشیانه‌ی فالون گونگ که از ژوئیه ۱۹۹۹ توسط حزب کمونیست چین به شکلی سیستماتیک در حال وقوع بوده است، تمرین‌کنندگان در چین نمی‌توانند حضوراً گرد هم آمده تا همانند تمرین‌کنندگان تمامی کشورهای دیگر جهان، تجربه‌های تزکیه‌ی خود را در میان بگذارند.

از این رو، وب‌سایت مینگهویی برای نُه سال گذشته، فاهویی‌های چین در Minghui.org را برگزار کرده است، و تمرین‌کنندگان اطراف دنیا از تبادل غنی تجربه‌های تزکیه که فاهویی‌های چین در Minghui.org در اختیار گذاشته‌اند بهره‌مند شده‌اند.

مقاله مرتبط: فراخوان ارسال مقاله برای نهمین فاهویی چین در وب‌سایت مینگهویی