(Minghui.org) تمرین‌‏کنندگان فالون دافای سراسر دنیا برای بیش از ۱۰ سال، تبریک‌ها، شعرها و کارت‌های تبریکی که توسط خودشان ساخته شده است را برای وب‌سایت مینگهویی ارسال کرده‌اند تا سال نو را به استاد محترم تبریک بگویند. در این گزارش، تمرین‌کنندگان فالون دافا از جنوب غرب چین سال نو را به استاد محترم بزرگوار تبریک می‌گویند. تعدادی از تبریک‌های آنان در اینجا آمده است:

تمرین‌کنندگان فالون دافا در کن‌مینگ، استان یون‌نان سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

 

استاد بزرگ نیکخواه، شما سخت کار می‌کنید. از تصور خارج است که تلاش شما برای نجات موجودات ذی‌شعور در تمام جهان، به چه اندازه است. در روزهای پایانی اصلاح فا، ما مریدان دافای کن‌مینگ، مسیرمان را به‌خوبی خواهیم پیمود، آزمایش‌های گوناگونی را که نیروهای کهن نظم و ترتیب داده‌اند از بین خواهیم برد، هنگام روبرو شدن با تضادها به درون نگاه خواهیم کرد، به آموزه‌های استاد گوش خواهیم سپرد، سه کار را به‌خوبی انجام داده و موجودات ذی‌شعور را نجات خواهیم داد.

تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهرها و شهرستان‌های زیر در استان یون‌نان سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

کن‌مینگ، ییمن، چوشیونگ، کای‌یوان، و هونگ‌هی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهرها و شهرستان‌های زیر در استان سیچوان سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

شیچانگ، میان‌یانگ، زی‌جونگ، شویونگ، چنگدو، داجو، چونگ‌ژو، لیانگ‌شان، چونگ‌چینگ، لشان، کای‌جیانگ، سوئی‌نینگ، نان‌چونگ، یی‌بین، ون‌جیانگ، کانگ‌شی، گوانگ‌یوان، تونگ‌نان، شویونگ، لوجو، گولان، یونگ‌چوان، شیونگ‌ون، پنگ‌شان، پانجی‌هوآ، پانشی، زی‌گونگ، یی‌هان، وان‌یوان، لیانگ، داجو، شهرستان پی، فولینگ، اباژو، نان‌چونگ، دیانگ، هگوان، پنگ‌جو، گوانگ‌شان، جین‌تانگ، گان‌لو، نی‌جیانگ، می‌شان، پینگ‌چانگ، باچونگ، کانگشی، یان، و می‌یی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرین‌کنندگان فالون دافا در شهرها و شهرستان‌های زیر در استان گوئی‌جو سال نو را به استاد محترم تبریک می‌گویند!

آنشان، گوئی‌یانگ، و زون‌یی.