(Minghui.org) ‌‏به‌عنوان یک تمرین‌کننده‌ی جوان، مهم‌ترین مشکلم از زمانی که تزکیه را شروع کردم همیشه وابستگی به شهوت و احساسات بوده است.

برای سال‌های زیادی قادر به گذراندن این امتحان نبودم و مداخلات شدید بسیاری را برای خود به همراه آورده بودم. در مرحله‌ای فکر می‌کردم که رها شدن از این وابستگی‌ها غیرممکن است.

همیشه فکر می‌کردم تزکیه بدین معنی است که در طول روز هر چقدر که می‌توانیم سه کار را انجام دهیم. بنابراین هربار که در کنترل خودم شکست می‌خوردم، همیشه بهانه‌هایی پیدا می‌کردم از قبیل اینکه "شکست خوردم چون فا را به اندازه‌ی کافی مطالعه نکردم،" "امروز تمرین نکردم، به خاطر همین مورد مداخله قرار گرفتم و سپس شکست خوردم،" "امروز تمرین کرده و فا را مطالعه کردم، اما به خوبی افکار درست نفرستادم، برای همین شکست خوردم." فکر می‌کردم که تزکیه به سادگیِ انجام هر روزه‌ی سه کار است، و فکر می‌کردم که اگر آن را انجام دهم آنگاه مسیر تزکیه‌ام بسیار هموار و آسان می‌شود، طوری‌که انگار "بیمه‌ی کمال" خواهم داشت.

استاد بیان کرد:

"در عمل تزکیه، به‌طور واقعی و استوار با اتکا به خودتان، درحال پیشرفت نیستید، چیزی که می‌تواند باعث تغییرات درونی بزرگ و اساسی شود. برعکس، بر قدرت من تکیه می‌کنید و از عوامل قدرتمند بیرونی استفاده می‌کنید. این هرگز نمی‌تواند سرشت بشری شما را به سرشت بودایی تبدیل کند. اگر هر یک از شما بتوانید فا را از اعماق ذهن‌تان درک کنید، آن به‌طور واقعی تجلی فا، که قدرتش هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد خواهد بود- ظهور مجدد فای عظیم بودا در دنیای بشری!" ("نصیحت هشدارآمیز،" از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر)

هنگامی که وقت داشتم که تمرین کرده و فا را بسیار مطالعه کنم، خیلی احساس قدرت می‌کردم، اما به محض اینکه امتحان‌های شهوت و احساسات پیش می‌آمدند، آن‌قدر نیرومند ظاهر می‌شدند که من همیشه شکست می‌خوردم. بنابراین تزکیه‌ام خیلی نااستوار و متزلزل بود. در تمام اوقات با فراز و نشیب‌ها درگیر بودم، که نشان می‌داد که واقعاً شین‌شینگم را تزکیه نکرده‌ام، واقعاً فا را نفهمیده‌ام، و برای تعالی و ترفیع، به جای اینکه خودم را واقعاً تزکیه کنم، به قدرت استاد تکیه کرده بودم.

سپس مضطرب و نگران شدم. احساس کردم که باید روزها در اسرع وقت و قبل از اینکه هر کار دیگری را انجام دهم تمرین کرده و فا را مطالعه کنم، تا مداخله‌ای را تجربه نکنم. نتیجه این بود که هرگز نمی‌توانستم در آن ثابت‌قدم باشم، و ذهنیت انعطاف‌ناپذیرم و وابستگی طلب، ترفیع یافتن را برایم غیرممکن می‌ساخت.

خیلی گیج شده بودم، بنابراین تصمیم گرفتم که مقاله‌های تبادل تجربه‌ی هم‌‏تمرین‌‏کنندگان در وب‌سایت مینگهویی را بخوانم، مقاله‌هایی در ارتباط با موضوع شهوت و احساسات. پس از خواندن تعدادی از آنها، متوجه شدم که یک وجه اشتراک در میان آنها وجود داشت. مریدانی که امتحان را گذرانده بودند همیشه به درون نگاه می‌کردند و به‌طور مستقیم با مداخله روبرو می‌شدند،  با بردباری، درد ذهنی بسیاری را تحمل می‌کردند و پس از آن وابستگی ناپدید می‌شد.

سرانجام فهمیدم که چرا برای سال‌های زیادی گذراندن این امتحان برای غیرممکن بوده است. من مایل به تحمل درد یا فداکاری و گذشت از خود نبودم– همیشه برای خودم بهانه‌هایی می‌آوردم تا وابستگی‌هایم را آزاد بگذارم، و برای ترفیع خودم فقط به دنبال عوامل بیرونی بودم بدون اینکه تزکیه‌ی حقیقی را انجام دهم.

فکر می‌کردم تزکیه در دافا بدین معنی است که اگر خودم را هر روز از فا پر کرده و سه کار را انجام دهم، فا به‌طور خودکار ذهنم را تبدیل کرده و مرا تعالی خواهد بخشید، طوری که حتی نیازی ندارم که هیچ امتحانی را تجربه کنم. اکنون دریافتم که تزکیه کردن فا بدین معنی می‌باشد که ایمان صالح ما به دافا، در فداکاری‌ها و گذشت‌هایی انعکاس می‌یابد که حاضریم برای تعالی شین‌شینگ‌مان و جذب شدن در مشخصه‌ی عالم، حقیقت- نیکخواهی- بردباری انجام دهیم.

از زمانی که متوجه این موضوع شده‌ام، هر زمان که شروع به تجربه کردن حس قوی‌ای از شهوت یا احساسات می‌کنم، بلافاصله با آن مخالف کرده و به خودم می‌گویم، "اگر باید برای رهایی از این وابستگی متحمل کمی درد ذهنی شوم هیچ اشکالی ندارد؛ هر قدر هم که احساس ناآرامی داشته باشم باز هم تحت تأثیر قرار نمی‌گیرم. در همین حال که تحمل می‌کنم در حال ارتقای خودم می‌باشم. حتی اگر درد آن‌قدر زیاد باشد که به حال مرگ بیفتم، ترجیح می‌دهم مثل یک تزکیه‌کننده بمیرم اما مثل یک فرد عادی زندگی نکنم." آنگاه توجه خود را بر ازبین‌بردن آن افکار معطوف می‌کنم تا زمانی که سرانجام ناپدید می‌شوند.

نتیجه این است که امتحان‌ها اصلاً به دشواری گذشته نبوده، و من دیگر تحت کنترل اهریمن شهوت و احساسات قرار ندارم.

استاد در جوآن فالون بیان کرد:

"تزکیه‌ به‌ تلاش‌ خود شخص‌ بستگی دارد، درحالی ‌که‌ گونگ‌ به‌ استاد شخص‌ مربوط است."

سرانجام درک تازه‌ای از این کلمات به دست آوردم، و نگرانی‌ام، وابستگی‌ام به زمان و به انجام کارها ناپدید شده‌اند، و اکنون می‌توانم از طریق تزکیه‌ی حقیقی، خودم را به‌سرعت ترفیع دهم.

این فقط درک من در سطح فعلی‌ام است. لطفاً به هر مورد نامناسبی اشاره کنید.