(Minghui.org) در این گزارش منتخبی از ۲۱ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در نظام آموزشی چین را ارائه کرده‌ایم، از جمله: اعضای هیئت علمی(استادان)، دانشجویان و کارکنان.

تبریک‌ گویندگان از مکان‌های زیر درود و شادباش گفتند:

• نظام آموزشی استان شانشی

• نظام آموزشی شهر کایجیانگ در استان سیچوان

• دانشگاه جیلین

• دانشگاه کشاورزی جیلین

• دانشگاه عادی شمال شرق

• مؤسسات آموزش عالی در استان گوانگدونگ

• دانشگاه شیانگتان

• نظام آموزش فرهنگ شهر گوچنگ در استان هبی

• مدرسه مهندسی برق و مکانیک هاربین

•سیستم آموزشی شهرییچون در استان هیلونگجیانگ

•مدارس وابسته به‌حوزه نفتی شنگلی

• سیستم آموزش استان هبی

• دانشگاه عادی هاربین

• نظام  آموزشی شهر یانتی در استان شاندونگ

• دانشگاه سرمایه‌گذاری و اقتصاد پکن

•نظام آموزشی استان هیلونگجیانگ

• دانشگاه نفت جنوب‌غربی