(Minghui.org) در این گزارش، ما منتخبی از ۲۶ تبریک فرستاده شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا از مشاغل مختلف را ارائه کرده‌ایم. از جمله:

• حوزه نفتی داچینگ در استان هیلونگجیانگ

• نظام بهداشت و درمان شهر کایجیانگ در استان سیچوان

• نظام بهداشت و درمان شهر داژو در استان سیچوان

• سیستم مدیریت املاک

• بانک توسعه کشاورزیِ چین

• حوزه نفتی شنگلی در استان شاندونگ

• نظام بهداشت و درمان استان سیچوان

• حوزه نفتی لیائوهی در استان لیائونینگ

• اداره امور مالی و مالیات شهر اِنپینگ در استان گوانگدونگ

• شرکت تعاونی تأمین و بازاریابی شیجیاژوانگ در استان هبی

• گروه تیانان کوالمین در استان شاندونگ

• شبکه نیرو شهر ییچون در استان هیلونگجیانگ

• بیمارستان مین‌یین در شهر کایجیانگ، استان سیچوان

علاوه بر کارکنان مشاغلی که محل‌ِکارشان در بالا ذکر شد، این تبریک‌گویندگان شامل پنج نفر از سه نسل در یک خانواده هیلونگجیانگ، یک زوج که مجبورند برای جلوگیری از بازداشت از جایی به جای دیگر نقل مکان کنند و یک کارمند بانک از شهر کونمینگ، استان یوننان بوده‌اند.