(Minghui.org) همچنان‌که فالون دافا گسترش می‌یابد، تعداد بیشتر و بیشتری از مردم تزکیه را شروع کرده‌اند و کتاب‌های‌ فالون دافا به‌ویژه در چین ارزشمند‌تر از همیشه شده‌اند. تعداد زیادی از نسخه‌های کتاب‌ فالون دافا به علت آزار و شکنجه توقیف و نابود شده‌اند. کتابفروشی‌ها اجازه فروش کتاب‌های دافا را ندارند. پیدا کردن نسخه‌ای از جوآن فالون در چین کار آسانی نیست.

با‌وجوداین، برخی افراد آنطور که باید یا به اندازه زمانی که اولین بار کتاب‌های دافا را به‌دست ‌آوردند، به آنها ارزش نمی‌گذارند.

یک بار در زادگاهم تمرین‌کننده مسنی را ملاقات کردم. همین‌که از درب وارد شدم، دیدم جوآن فالوندر قسمت پایین‌ میز قهوه‌اش در کنار موادغذایی و برخی وسایل خانه قرار دارد. بسیاری از صفحات لکه داشتند یا گوشه‌شان تا خورده بود. کل کتاب ضخیم‌تر و کهنه‌تر از آنچه باید به‌نظر می‌رسید.

تحمل دیدن آن را نداشتم. پس از اینکه نشستیم، بلافاصله موضوع را مطرح کردم. در صاف کردن کل صفحات به او کمک کردم، اما بعضی از لکه‌ها ازبین نرفتند. این هم‌تمرین‌کننده احساس گناه و تأسف می‌کرد.

استاد درباره این مسئله ما را آگاه کرده‌اند:

«در گذشته، برخی افراد وقتی به سخنرانی‌ها گوش می‌دادند آن را زیرشان می‌گذاشتند و روی آن می‌نشستند. در آن زمان، شما هنوز متوجه این اصل نشده بودید. وقتی به آن درک برسید، پی خواهید برد که تمام اینها بسیار جدی هستند.» («آموزش فا در کنفرانس هوستون»)

بعضی هم‌تمرین‌کنندگان احتمالاً وقتی کتاب‌های دافا را به تمرین‌کنندگان جدید می‌دادند، موضوع احترام گذاشتن به این کتاب‌ها را به روشنی توضیح نداده‌اند. بعضی تمرین‌کنندگان جدید احتمالاً ازیاد برده‌اند که بااحترام رفتار کنند. به‌هرحال، ما باید از این اشتباهات غیرعمدی اجتناب کنیم.

یک بار هم‌تمرین‌کننده‌ای به من گفت که دوستش مایل است فالون دافا را تمرین کند و درخواست یک نسخه از کتاب جوآن فالون را کرده بود. این هم‌تمرین‌کننده وقتی جوآن فالون را به او می‌داد، بسیار خوشحال بود. دوستش از روی عادت، انگشتانش را با زبانش مرطوب و شروع به ورق زدن کتاب کرد. این هم‌تمرین‌کننده فوراً به او تذکر داد و اشتباهش را اصلاح کرد. قبل از اینکه بتوانند درباره این موضوع بیشتر صحبت کنند، تلفن زنگ زد. وقتی این هم‌تمرین‌کننده به تلفن پاسخ می‌داد، دوستش خودکاری برداشت و تاریخ را روی کتاب نوشت. این تمرین‌کننده از کاری که او انجام داد شگفت‌زده شد. چاقویی تازه و تیز پیدا کرد و وقت زیادی را صرف تراشیدن اثر خودکار از روی کتاب کرد. سرانجام قبل از اینکه کتاب را دوباره به دوستش بدهد، به‌طور مفصل توضیح داد که چطور باید به دافا و کتاب‌های دافا احترام گذاشت.

امیدوارم تمام هم‌تمرین‌کنندگانی که کتاب‌های دافا را به تمرین‌کنندگان جدید می‌دهند، توجه ویژه‌ای به این موضوع بکنند و آن را برای تمرین‌کنندگان جدید توضیح دهند. احترام به دافا و کتاب‌های دافا پایه‌ و اساس تزکیه صالح هستند. به‌عنوان نمونه، می‌توانیم به آنها بگوییم کتاب‌های دافا را در مکان‌هایی تمیز، امن و منظم نگه دارند، روی آنها لکه‌ای ایجاد نکنند و در طول مطالعه فا چیزی نخورند. کتاب‌های فالون دافا کتاب‌هایی عادی نیستند. باید آنها را گرامی بداریم و از آنها خوب مراقبت کنیم.

جوآن فالون نردبانی به آسمان است که استاد به ما عطا کرده‌اند. هر ذره از رشد ما در تزکیه به جوآن فالون گره خورده است. این کتاب بالاترین اصول را آموزش می‌دهد و بیش از اندازه گرانبها است. آنهایی که خوشبختند و شانس این را دارند که کتاب جوآن فالون را داشته باشند، باید آن را گرامی بدارند.