شخصی در هلند به نام لیو هونگ‌چانگ (刘洪昌) خود را یک تمرین‌کننده فالون گونگ جا زده است. او با انجمن دافای محلی همکاری نمی‌کند. به نام انجام کار روابط دولتی، با تمرین‌کنندگان در نواحی مختلف، شامل استرالیا، نیوزیلند و تایوان تماس می‌گیرد. او از تمرین‌کنندگان بسیاری تقاضای وجوه مالی کرده و آن را صرف اقامت در هتل‌های لوکس کرده است. علاوه‌براین، با چند تن از تمرین‌کنندگانِ خانم، رفتارهای نانجیبانه و شرم‌آوری داشته است. اینها اعمال یک تمرین‌کننده فالون گونگ نیستند. او همچنین با استفاده از نام خانوادۀ استاد، ادعاهای کذبی را مطرح کرده، مبنی بر اینکه فالون گونگ در آینده ملیتی را تشکیل خواهد داد و سازمان غیرانتفاعی تأسیس شده توسط لیو هونگ‌چانگ هدفش این است که سیاست‌های اروپا و غیره را کنترل کند.

فردی در هلند که با اسم لیو هونگ‌چانگ ادعا می‌کند یک تمرین‌کننده فالون گونگ است.

از حالا به بعد، همه تمرین‌کنندگان باید مراقب این شخص باشند و فریب دروغ‌های او را نخورند. تمرین‌کنندگان همچنین باید او را ملزم کنند تا پولی را که از سایر تمرین‌کنندگان گرفته، به آنها بازگرداند. ما از دولت‌های سراسر دنیا نیز می‌خواهیم مراقب لیو هونگ‌چانگ باشند که ممکن است انگیزه‌های نهان و خطرناکی را در سر داشته باشد.

انجمن دافا
۳ اکتبر ۲۰۱۵