(Minghui.org) این اولین مجموعه از خلاصه گزارش‌های آماری دربارۀ آزار و شکنجه فالون گونگ در چین است. این گزارش‌ها از داده‌های جمع‌آوری شده موجود در آرشیو عظیم مینگهویی مربوط به گزارش‌های دست اول در این باره است. این گزارش آن موارد دادگاهی را مورد ملاحظه قرار می‌دهد که علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در وب سایت مینگهویی از ماه ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۵ گزارش شده است.

روی جلد

نمایی از داخل

پشت جلد


دانلود گزارش کامل به‌صورت پی‌دی‌اف  

از شنیدن نظرات شما خوشنود می‌شویم!

بررسی اجمالیِ یافته‌های این گزارش

افرادی که در چین فالون گونگ را تمرین می‌کنند، به‌خاطر اینکه از رها کردن باورشان امتناع نمی‌کنند و به‌خاطر اینکه جرأت می‌کنند تا علیه سرکوبی که با آن مواجه هستند به‌‌طور باز صحبت کنند، مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند. با اینکه حکومت‌ کشورهای مختلف، سازمان‌های غیردولتی و شهروندان دلسوز در سراسر دنیا این آزار و شکنجه را محکوم کرده‌اند، اما هم‌اکنون شانزده سال است که کماکان ادامه دارد.

از ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۵، وب سایت مینگهویی گزارش‌هایی را از ۳۹۳ تمرین‌کننده فالون گونگ منتشر کرد که در دادگاه‌های چین «محاکمه» شده بودند. بخش عمده‌ای از این دادگاه‌های ظاهری، محاکمات نمایشی بودند که اتهام واهی و محکومیت به گناه، فرجام و استنتاجی از پیش تعیین شده بود.

بنا به این گزارش از بین ۳۹۳ تمرین‌کننده فالون گونگ ، ۱۱۰ تن در طول بازداشت شکنجه شده بودند. منزل حداقل ۲۰۶ نفر توسط پلیس و یا مقامات حزب غارت شده بود و دست کم ۹۸ تن متحمل کار اجباری شده بودند.


از این ۳۹۳ نفر، برای ۳۸۳ مورد دوره‌های محکومیت طولانی گزارش شده است. طول دورۀ محکومیت‌ها از ۴ ماه تا ۹ سال متغیر بوده است. میانگین برای این دوره‌ها ۴ سال است و اکثراً به زندان محکوم شدند.

از نظر جنسیت، در۹۴ درصد از این موارد گزارش شده، تعداد زنان به‌مراتب بیشتر از مردان بوده است ( نسبت۷۲٪ به ۲۸٪). سن گزارش شده برای ۱۹۳ نفر (تقریباً نیمی از آنها) در بازه زمانی بین ۳۰ تا ۸۴ سال و میانگین سنی ۵۶ سال بوده است.

رژیم کمونیستی چین با حفظ انسداد اینترنت به‌طور اکید، با سلطه‌جویی اطلاعات خروجی درباره فالون گونگ را فیلتر می‌کند. بنابراین دامنه واقعی آزار و شکنجه به احتمال زیاد بسیار بیشتر از آن شواهد ارائه شده در گزارش‌های مینگهویی است.