(Minghui.org) در ماه گذشته، برایم سخت بود که با ذهنی آرام مطالعه کنم. وابستگی‌های بسیاری به خودخواهی، ترس، حرص و طمع و اثبات ارزش خود، ظاهر شدند. خودخواهی عمیقی در ذهنم شروع به گسترش کرد و دیگر نمی‌خواستم تزکیه کنم. اینطور به‌نظرم رسید که سرنوشت من این است که موجود بشری عادی باشم، که ظاهراً مسیری ساده‌تر از تزکیه بود.

این افکار مرا متقاعد می‌کرد که شایستۀ این راه تزکیه نیستم. فراتر رفتن از قلمروی بشری نیاز به از دست دادن‌ها و فداکاری مداوم دارد. تمام مدت، هر اندیشه مرا آزمایش می‌کرد که آیا می‌توانم در تزکیه پیش بروم و به این رغبت نداشتن برای تزکیه غلبه کنم؟

پس از مدتی، کارمای فکری و وابستگی‌ها ضعیف شدند. ثبات قدم و عزم راسخم پدیدار شدند. اکنون مصمم هستم که برای یکی شدن با دافا هر هزینه‌ای را بپذیرم. می‌پذیرم که تمرین تزکیه چیزی است که برای من مقدر شده تا انجامش دهم.

با مشکلاتی که در تمام مسیر در مقابلم قرار خواهند گرفت روبرو می‌شوم. آرزویم این است که با این نیک‌خواهی ظاهر شده مردم را نجات دهم. همۀ افکار خودخواهانه را رها می‌کنم تا به آموزه‌های استاد عمل کنم. آیا این باوری کور و جاهلانه است؟ نه، من معتقدم که این خرد است، چون آن مسیری از آرامش است.

تزکیه بدون قید و شرط مستلزم نهایت سعی و تلاش من است. چراکه همه وسوسه‌ها و مشکلات دنیوی مرا از دستیابی به این آرامش درونی مأیوس و دلسرد می‌کنند.

استاد بیان کردند:

«وقتی سرشت نیک‌خواه شما پدیدار می‌شود، کارها را با مهربانی بیشتری انجام خواهید داد. از درون قلبتان تا ظاهر بیرونی‌تان، همه قادرند ببینند که شما واقعاً مهربان هستید. در آن مرحله، دیگر هیچ‌کسی با شما بدرفتاری نمی‌کند. اگر کسی با شما غیرمنصفانه رفتار می‌کرد آنوقت قلب بزرگ نیک‌خواه شما درکار بود و شما درعوض، همان کار را با او نمی‌کردید. این نوعی از قدرت است، قدرتی که شما را از افراد عادی متفاوت می‌کند.» (« فصل سوم تزکیه شین‌شینگ» فالون گونگ)

تزکیۀ نفس در فالون دافا آسان نیست، اما این راهی است که همیشه از اعماق وجودم در طلب آن بوده‌ام. اگر برای ترغیب هم‌تمرین‌کنندگان بخواهم چیزی بگویم این است: در تزکیه دلسرد نشوید و تحت تأثیر وابستگی‌های بشری قرار نگیرید، آنها در مقایسه با ابدیتِ دافا چیزی نیستند.

لطفاً هر مطلب نامناسبی را تذکر دهید.