(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ با هدف افزایش سطح آگاهی مردم دربارۀ آزار و اذیت فالون گونگ در چین، رویدادی را روی پل چارلز برگزار کردند که یک مقصد گردشگری مشهور در پراگ، جمهوری چک است. بسیاری از گردشگران برای تماشای اجرای تمرینات توقف می‌کردند و پوسترها را مطالعه و به حقایق در مورد این آزار و شکنجه وحشیانه گوش می‌دادند همچنین از برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده به دست حزب کمونیست چین(ح.ک.چ) برای سود و منفعت آگاه می‌شدند.

بسیاری از آنها حمایت‌شان را از تلاش‌های تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای خاتمه دادن به آزار و شکنجه ابراز ‌کردند و دادخواستی را در حمایت از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین، رهبر سابق حزب کمونیست چین امضا کردند. جیانگ آزار و شکنجه را آغاز کرد و از قدرتش برای سازماندهی آن سوء‌استفاده کرد.

تمرین‌کننده‌ای دربارۀ آزار و شکنجه به گردشگران توضیح می‌دهد.

گردشگری با امضای دادخواست از طرح دعوی علیه جیانگ زمین حمایت می‌کند.

گردشگران پوسترهای حاوی اطلاعاتِ آزار و شکنجه را مطالعه می‌کنند.


گردشگران از چین نیز برای مطالعۀ پوسترها توقف می‌کردند. برخی پرس و جو می‌کردند و خواستار اطلاعات بیشتری دربارۀ آزار و شکنجه بودند. یکی از گردشگران نمی‌دانست که چرا تعداد زیادی ویتنامی آنجا هستند. به او گفته شد که آنها تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند که در جمهوری چک می‌کنند. تمرین‌کننده‌ای اشاره کرد که فالون گونگ در بیش از ۱۰۰ کشور گسترش یافته است و مردم از بسیاری از نژادها و کشورها فالون گونگ را تمرین می‌کنند.

برخی از عابران گردشگر چینی به‌دلیل برنامه فشرده‌شان توقف نمی‌کردند، اما مطالب اطلاعاتی را می‌گرفتند تا بعداً مطالعه کنند.