(Minghui.org) هر روز رسانه‌ها مملو از ماجراهای خشونت‌آمیز، مبارزات سیاسی و فجایع انسانی هستند و قابل درک است که همه آنها می‌توانند احساسات قوی را در ما برانگیزانند. همانطور که جهان اطراف ما همچنان درگیر آشفتگی است، متوجه شده‌ام که حفظ تعالیم استاد در ذهن‌مان مسائل را قابل پیش‌بینی می‌کند.

استاد در آخرین سخنرانی‌شان در لس‌آنجلس به‌وضوح به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر اشاره کرده‌اند که نتیجۀ خواست نیروهای کهن بود که مایل هستند اذهان جهان را از حوادث اصلاح فا منحرف کنند.

مرید: «چرا نیروهای کهن هنوز قادرند توجه دنیا را از آنچه در چین درحال وقوع است، منحرف کنند؟»

استاد: «نیروهای کهن آن را این‌گونه نظم و ترتیب داده‌اند. چین صحنه‌ای است که هر چیزی در این دنیا پیرامون آن می‌گردد. اگر در این باره بیندیشید—و با ذکر چند مثال می‌گویم—هرگاه رویدادی در چین درحال وقوع است، وقتی حرکت مثبتی درحال وقوع است و کشورهای دیگر در آستانۀ وارد کردن فشار روی چین هستند، مشکلاتی در جای دیگری در این دنیا بروز می‌کند، مانند تروریست‌ها، افراطیون مذهبی، یا تضاد بین اوکراین و روسیه. اما در این باره بیندیشید: هیچ چیزی تصادفی روی نمی‌دهد. وقتی آزار و شکنجۀ مریدان دافا در شدیدترین وضع خود بود، اگر به‌خاطر وقوع رویدادهای دیگر نبود، توجه کل دنیا روی چین معطوف می‌شد. و آن زمانی بود که برج‌های دوقلو در ایالات متحده فروریختند. تروریست‌ها صرفاً خارج از کنترل بودند و توجه دنیا را منحرف کردند. هیچ چیزی تصادفی روی نمی‌دهد.» (آموزش فا در کنفرانس فای ۲۰۱۵ کرانۀ غربی)

نیروهای کهن هیچ ابایی ندارند که فقط به‌خاطر ایجاد سر و صدا، تعداد زیادی از مردم را بکشند. پس در این لحظۀ کنونی، آنها سعی دارند توجهات را از چه رویداد مثبتی منحرف کنند؟

به‌عنوان مریدان دافای دورۀ اصلاح فا، چگونه باید به این حوادث نگاه کنیم؟ فکر می‌کنم نیک‌خواهانه‌ترین کار فرستادن افکار درست برای پاک کردن شیطان است به‌طوری که نتواند مانع این شود که مردم دلیل واقعی زنده‌بودن‌شان را درک کنند. اینکه برای آموختن حقیقت دافا و انتخاب برای ورود به آینده اکنون در اینجا هستند.

چیزی که به‌خاطر آن اینجا هستیم، چیزی کمتر از اطمینان به تداوم کیهان نیست. سه قلمرو، به دلیل دافا ایجاد شده است. همه چیز برای این فا آمده است. ما به اینجا نیامده‌ایم که با همۀ بی‌عدالتی‌ها در جهان بجنگیم، و اینکه آزار و شکنجه فقط یک مسئله اجتماعی در میان سایر مسائل نیست.

مطالب فوق درک محدود من است. لطفاً هر مورد نادرست را تذکر دهید.