(Minghui.org) تا پایان ماه اکتبر سال جاری، بیش از ۷۷۰ هزار نفر در کشورهای آسیایی به غیر از چین، گزارش‌های کیفری خود را برای ارسال به دیوان عالی کشور چین تنظیم کرده‌اند. این شکایات علیه دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین به‌دلیل شروع آزار و شکنجه فالون گونگ در سال ۱۹۹۹ مطرح شده است.

عضو شورای شهر کائوسیونگ، خانم چن سینگ یو اخیراً با تنظیم گزارش کیفری خود علیه جیانگ، حمایتش را از فالون گونگ، ابراز کرد.

عضو شورای شهر کائوسیونگ خانم چن یو سینگ، با تنظیم گزارش کیفری خود علیه جیانگ زمین پشتیبانی‌اش از فالون گونگ را نشان داد، جیانگ دیکتاتورسابق چین است که دستور آزار و شکنجه فالون گونگ را صادر کرد.

چن عضوشورای شهر گفت که رژیم چین به‌شیوه‌های پنهان فالون گونگ را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهد. به‌طوری که بقیۀ جهان اساساً از آن بی‌خبر هستند و این آزار و شکنجه وحشیانه‌تر از چیزی است که بتوان تصور کرد.

او گفت برای باور تمرین‌کنندگان فالون گونگ به حقیقت- نیکخواهی- بردباری و تلاش‌های‌شان برای مقاومت مسالمت‌آمیز در برابر آزار و شکنجه، احترام قائل است.

او گفت: «نیاز داریم که رهبران چین متوجه شوند که عموم جامعه، مخالف این آزار و شکنجه هستند و تعداد بیشتری از رهبران سیاسی، دولت و اجتماع باید حمایت خود را از فالون گونگ اعلام کنند و آزار و شکنجه را محکوم کنند.»

خانم چن همچنین از شی جین پینگ رهبر فعلی چین خواست تا از عدالت حمایت کند و برای محافظت از شهرت چین، دیکتاتورسابق جیانگ زمین را به پای محاکمه منصفانه و دقیق بکشاند.

آقای وانگ هان یو، وکیل معروف تایوانی اظهار داشت که فالون گونگ یک باور درست است زیرا حقیقت- نیکخواهی- بردباری را ترویج می‌کند.

او با توجه به سیستم قضایی در تایوان، در اظهار نظری دربارۀ پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین در چین، گفت: «طبق قوانین تایوان، یک رهبر بازنشسته دولت باز هم مسئول هر جرمی است که در زمان اجرای وظیفه‌اش مرتکب شده است. ما حق داریم که از هر رفتار مجرمانه‌ای شکایت یا آن را گزارش کنیم.»

او گفت که مقامات مسئول هستند که تا قبل از کامل شدن یک تحقیقات، از افشاگران محفاظت کنند و اگر دولت چین در خصوص وعده‌هایش دربارۀ اصلاحات قضایی جدی است، باید از کسانی که چنین جنایاتی را گزارش کرده‌اند، محافظت کند.

او همچنین به پلیس چین هشدار داد که تمرین‌کنندگان فالون گونگ را که علیه جیانگ زمین شکایت کرده‌اند، مورد آزار و اذیت قرار ندهد، زیرا آن نیز جرم محسوب می‌شود.