(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافای تورنتو در ۱ نوامبر ۲۰۱۵ به‌منظور معرفی روش تزکیه باستانی فالون گونگ به عموم، یک تمرین گروهی برگزار کردند. طی این رویداد چندین نفر از مردم محلی تمرین‌ها را یاد گرفتند.

تمرین گروهی مقابل ساختمان پارلمان اونتاریو

والری اوپاریچو تمرین سوم فالون گونگ را یاد می‌گیرد.

تمرین‌های گروهی والری اوپاریچو، نماینده معاملات ملکی آن منطقه را به‌خود جذب کرد. او پشت تمرین‌کنندگان ایستاد و برای مدتی حرکت‌ها را مانند تمرین‌کنندگان انجام داد. متعاقباً یکی از تمرین‌کنندگان تمام پنج سری تمرین‌ها را به او یاد داد. والری گفت که هیجان‌زده شده و احساس خیلی خوبی داشته است. او گفت که احساس ‌کرد فالون گونگ بدن و ذهنش را بهبود می‌بخشد.

وقتی والری شنید که یک مکان تمرین درست مقابل ساختمان پارلمان قرار دارد، خوشحال شد. او گفت: «واقعاً می‌خواهم فالون گونگ را تمرین کنم.» و گفت که می‌خواهد به مکان تمرین گروهی ملحق شود.

دانشجوی دانشگاه کارلتون تمرین‌های گروهی را برای مدتی تماشا کرد و گفت: «قبلاً هرگز این را ندیده بودم. به‌نظر فوق‌العاده است.»

سَم زیوی، هنرمندی ساکن آن منطقه، شوکه شد وقتی فهمید که چنین گروه صلح‌آمیزی در چین آزار و شکنجه می‌شود. درخصوص برداشت اعضای بدن با مجوز دولت چین گفت که حزب کمونیست دیوانه است. او گفت: «این حق ابتدایی و آزادی اولیه بشر است که آنچه می‌خواهد را تمرین کند.»