(Minghui.org) براساس درکم از فا، بدن‌های‌ ما در حالتی از دوزیستی بین سرشت بشری و سرشت الهی هستند. سلول‌هایی که به‌خوبی تزکیه شده‌اند از بقیه جدا می‌شوند، اما زمان فرستادن افکار درست قابلیت آنها می‌تواند دیده شود. در زندگی روزمره، افکار بشری‌مان سلول‌هایی را هدایت می‌کنند که به‌خوبی تزکیه نشده‌اند.

هنگامی‌که با آزمون‌ها و سختی‌ها روبرو می‌شویم، به اعتقاد من سلول‌هایی که خوب تزکیه شده‌اند و آنهایی که خوب تزکیه نشده‌اند همه نقشی را ایفا می‌کنند. آنها در قالب افکار درست و افکار بشری ظاهر می‌شوند. اگر مدت طولانی بین آنها مردد باشیم، افکار بشری اغلب افکار درست را محدود می‌کنند و نقش اصلی را ایفا می‌کنند، زیرا افکار بشری در این محیطی که زندگی می‌کنیم قابل اجرا است. ما اغلب تحت این شرایط تصمیمات ضعیف می‌گیریم و زمانی‌که در عبور از آزمون تزکیه ناکام بمانیم، پشیمان می‌شویم.

تجربه‌ام به من می‌گوید که زمانی باید تصمیم بگیریم که افکار درست پدیدار می‌شوند. گرچه ممکن است این تصمیم ناگهانی باشد یا باعث از دست دادن منفعت‌های فوری شود، اما آن انتخابی است که به‌عنوان تزکیه‌کننده از آن پشیمان نمی‌شوم، چون در آن زمان خوش‌فکر و باتدبیر هستم.

اعتقاد دارم که سختی‌ها و آزمایشات برای این وجود دارند تا دیده شود که آیا ما انتخاب می‌کنیم طبق افکار درست عمل کنیم یا طبق ذهنیت بشری. انتخاب افکار درست رها کردن افکار بشری و وابستگی‌های افراد عادی است. زمانی که تصمیم درست می‌گیریم وابستگی‌ها به‌طور طبیعی از بین می‌روند.

مطالب بالا درک محدود من است و به‌منظور رشد تزکیه با هم‌تمرین‌کنندگان به اشتراک گذاشته شده است.

http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/21/153321.html