(Minghui.org) از ۱۵ سپتامبر، برخی از مسئولین در شهر لیان‌یون‌گانگ، واقع در استان جیانگ‌سو، اقدام به آزار و اذیت و بازداشت تمرین‌کنندگان فالون گونگ محلی کرده‌اند. این تمرین‌کنندگان به‌خاطر شکایات کیفری علیه جیانگ زمین، رئیس سابق رژیم کمونیست چین بازداشت شدند.

حداقل تعداد ۱۳ تمرین‌کننده شناخته شده‌اند که در مرکز بازداشت تحت شکنجه قرار گرفتند. به‌طور خاص، خانم ژونگ وی‌لینگ، طی پنج هفته بازداشت، به‌قدری وزن کم کرد که به مشتی پوست و استخوان تبدیل شد.

معلم مدرسه در وضعیت مخاطره‌آمیز

در ۱۵ سپتامبر، مأموران پلیس منزل خانم ژونگ‌وی‌لینگ، معلم ۵۸ سالۀ مدرسه در شهر لیان‌یون‌گانگ را دوبار محاصره کردند و دوباره همان شب دوبار او را مورد آزار قرار دادند. مأموران پلیس هر روز به منزلش برمی‌گشتند. از این‌رو خانم ژونگ و همسرش آقای گائو چوان‌بین، خانه‌شان را ترک کردند و برای پنهان شدن به حومۀ شهر رفتند.

در ۱۵ نوامبر، خانم ژونگ در مرکز تجاری لی‌ژوانگ بازداشت شد و بعدازظهر آن روز به بازداشتگاه شهر لیان‌یون‌گانگ منتقل شد.

مأموران دوبار خانه‌اش را غارت کردند، اما نتوانستند مدرکی علیه او پیدا کنند. در ۲۷ نوامبر، برایش پاپوش درست کردند و از دفتر دادستانی منطقه گان‌یو، تأیید حکم بازداشت او را گرفتند.

طی پنج هفته بازداشت وی تحت شکنجه قرار گرفت، به‌قدری وزن کم کرد که تبدیل به پوست و استخوان شد و نمی‌توانست به خوبی صحبت کند یا راه برود. نگاه تهی و خیره‌اش این نگرانی را ایجاد می‌کرد که او دچار فروپاشی ذهنی یا ضربه مغزی شده است.

سابقه خانوادگیِ بازداشت و شکنجه

طی ۱۶ سالی که از آزار و شکنجه گذشته است، خانم ژونگ و خانواده‌اش، همواره زندگی‌شان را در ترس دائمی از آزار و شکنجه گذرانده‌اند. چندین بار مجبور بودند دور از خانه زندگی کنند تا بازداشت نشوند. حقوق خانم ژونگ و همسرش به حالت تعلیق درآمد که این موضوع گذران زندگی‌شان را حتی سخت‌تر می‌کرد.

آقای گائو همسر خانم ژائو که کمک‌های برجسته‌ای به ارتش کرده بود، به‌خاطر باورش به فالون گونگ، چندبار بازداشت و در اردوگاه کار اجباری حبس شده بود. مقرری‌اش در ارتش چین، هنگام بازنشستگی به‌حالت تعلیق درآمد.

خانم ژائو در شکایتش گفت: «در ژوئن سال ۲۰۰۱ به دوسال زندان در اردوگاه کار اجباری در جودانگ محکوم شدم. مادر ناتوانم به‌خاطر نداشتن کمک در منزل، از گرسنگی مرد. پسر دومم گائو شوگوانگ، به دلیل مشکلات مالی، مجبور به ترک تحصیل از مدرسه شد. درنتیجه، هرگز شانس آن را پیدا نکرد که به کالج برود. او اکنون ۳۰ ساله است و سال‌های زیادی را در خیابان‌ها زندگی کرده است، چگونه جیانگ مسئولیت مصیبتی را که به خانواده‌مان وارد کرده نمی‌پذیرد؟»

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

بخشی از لیست افرادی که در آزار و شکنجه خانم ژونگ و خانواده‌اش شرکت داشتند: ژنگ کیویی (郑奎)، دبیر کمیته امور حقوقی و سیاسی منطقه گان‌یو: ۱۵۲۵۱۲۳۶۰۰۰-۸۶ ‎+(منزل)، ۸۶۶۹۲۰۰۹-۵۱۸-۸۶‎+ (اداره)
چنگ‌ شان‌کوان (成善全)، رئیس اداره پلیس منطقه گان‌یو: ۱۵۱۵۱۲۰۹۹۹۹-۸۶‎+ (منزل)، ۸۶۲۹۱۰۰۱-۵۱۸-۸۶‎+ (اداره)
لیانگ، مأمور اداره پلیس شهر لی‌ژوانگ: ۱۳۸۱۲۱۷۰۱۱۰-۸۶‎+، ۸۶۷۱۱۰۰۲-۵۱۸-۸۶‎+
وان شوزائو (万树早)، رئیس دفتر دادستانی منطقه گان‌یو: ۸۶۲۸۹۶۳۰-۵۱۸-۸۶‎+ (اداره)، ۱۸۷۶۱۳۰۹۸۸۹-۸۶‎+ (منزل)
سونگ جین‌لین (宋金林)، رئیس دادگاه منطقه گان‌یو: ۸۶۲۹۳۰۰۰-۵۱۸-۸۶‎+ (اداره)، ۱۵۰۶۲۹۶۹۹۶۶-۸۶‎+ (منزل)

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/24/154221.html