(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌طور معمول در زندان زنان استان گانسو ضرب‌وشتم و شکنجه می‌شوند. گزارش‌های زیر فقط نمونه کوچکی از سوءرفتارهای شدیدی است که در آنجا اتفاق می‌افتد.

ضر‌ب‌وشتم وحشیانه خانم لیو گویی‌هوا و آزار و اذیت او توسط زندانیان

خانم لیو گویی‌هوا، معلم پیش‌دبستانی، به دلیل صحبت با مردم درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه، بازداشت شد و در زندان زنان استان گانسو حبس شد. می جو، مجرم مواد مخدر، اغلب او را تنبیه می‌کرد. زندانی دیگری به نام لو یان اجازه نمی‌داد خانم لیو از سرویس بهداشتی استفاده کند که گاهی‌اوقات سبب کثیف شدن شلوارش می‌شد.

لو و زندانی دیگر به نام یا کین یک‌بار خانم لیو را برهنه کردند و به‌طرز وحشیانه‌ای کتک زدند. خانم لیو با صدای بلند از نگهبانان کمک خواست. اما نگهبان وی لی‌لینگ در دفترش ماند و وانمود کرد که صدای او را نشنیده است. زندانیان بیشتری قبل از ناهار به شکنجه کردن وی ملحق شدند. آنها بر بدن برهنه خانم لیو آب سرد می‌ریختند و با مسخره می‌گفتند که او دوش می‌گیرد. خانم لیو در‌حالی‌که روی زمین دراز کشیده بود، از سرما می‌لرزید. زندانیان حوله‌ای را به‌زور در دهان خانم لیو گذاشتند تا نتواند فریاد بزند.

پس از ناهار، لو به شکنجه خانم لیو ادامه داد. او اعضای تناسلی خانم لیو را با دستمالی پاک می‌کرد و آن را داخل دهانش می‌گذاشت. سپس به ریختن آب سرد روی او ادامه می‌داد.

همچنین لو یان آنقدر به‌صورت خانم لو ضربه ‌زد تا از بینی‌اش خون جاری شد و خون تف کرد.

یک‌روز که خانم لو تازه از بیمارستان زندان به سلولش باز‌گشته بود، به‌قدری ضعیف بود که نمی‌توانست راه برود و روی زمین دراز کشید. نگهبان دینگ یان با باتوم برقی به او شوک وارد کرد.

شکنجه لیو کویی‌فانگِ ۷۰ ساله

در اوایل سال ۲۰۱۵، خانم لیو کویی‌فانگ را که بیش از ۷۰ سال داشت به زندان زنان استان گانسو منتقل کردند. وقتی نتوانست ۳۸ قانون زندان را از حفظ بخواند، زندانی نیو آیلینگ او را کتک زد و به او لگد ‌زد. او را مجبور می‌کردند مدتی طولانی بایستد یا در تمام شب کار کند.

ضرب‌وشتم و شستشوی مغزی خانم لی چیائولیان

زندانی وانگ نای خانم لی چیائو‌لیان را در سرویس بهداشتی کتک زد. وانگ ابتدا صفحه نمایشگر دوربینی که در سرویس بهداشتی بود را چرخاند و سپس به‌طور وحشیانه‌ای به صورت خانم لی مشت زد، به‌نحوی‌که باعث ورم صورتش شد.

این دومین بار بود که خانم لی چیائو‌لیان به آن زندان فرستاده می‌شد. او مجبور بود شستشوی مغزی نیز شود. او مجبور می‌شد زمانی طولانی چمباتمه بزند و «گزارش‌های افکار» روزانه را بنویسد.

ضربوشتم خانم ژانگ شیائومینگ

خانم ژانگ شیائومینگ درحالی‌که آب دستش بود با کسی صحبت کرد و درنتیجه ژانگ جین‌فانگ مجرم مواد مخدر او را در سرویس بهداشتی ضرب‌وشتم کرد. پارچه‌ای را به‌زور در دهان خانم ژانگ قرار داد تا نتواند برای درخواست کمک فریاد بزند.

تحقیر خانم توئو یان‌یون

زندانیان کوئی ون‌ون و ژی ینگ، خانم توئو یان‌یون را از سرویس بهداشتی بیرون ‌کشیده و به‌طرف کریدور ‌بردند. آنها برای تحقیر کردن او لباس‌هایش را در آوردند. پس از آن واقعه آسیب‌زا، خانم توئو اغلب کابوس می‌دید و پس از بیدار شدن به‌طور کنترل‌ناپذیری گریه می‌کرد.

اطلاعات تماس:
زندان زنان استان گانسو، صندوق پستی شماره ۶۸، منطقه توسعه یافتۀ شماره ۹، شهر لانژو، استان گانسو، ۷۳۰۰۴۶
گان یومی (干玉梅)، رئیس: ۱۳۹۱۹۱۹۹۱۹۶-۸۶ ‎+، ۹۳۱۸۳۳۳۵۰۲-۸۶‎+

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/14/154087.html