(Minghui.org) نمایشگاه بین‌المللی هنر حقیقت نیکخواهی بردباری در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۵، در اورانجری، جنب برج چینی در باغ انگلیسی واقع در مونیخِ آلمان، افتتاح شد.

این نمایشگاهِ ده روزه، زیبایی فرهنگ تزکیه باستانی در چین را برای آلمانی‌ها به ارمغان آورد؛ آلمانی‌هایی که فرهنگ چین باستان را برای قرن‌ها تحسین کرده‌اند.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه هنرِ حقیقت نیکخواهی بردباری در آلمان

این آثار هنری بر اصول حقیقت- نیکخواهی- بردباری فالون دافا، تمرکز داشت و صحنه‌های آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین را به‌تصویر می‌کشید.

بسیاری از بازدیدکنندگان در یادداشت‌های خود در دفترچۀ اظهارنظر بازدیدکنندگان، ح.ک.چ را محکوم کردند. یکی از آنها نوشت: " نمی‌توان به یک باور حقیقی آسیب زد یا آن را ممنوع کرد. عدالت پیروز خواهد شد. صلح فرا خواهد رسید."

کارگردان مشهور، ورنر اسکورات و همسرش سابینر در این مراسم افتتاحیه شرکت کردند. خانم سابینر گفت بدون دیدن این آثار هنری، تصور چنین آزار و شکنجه‌ای سخت است. او اشاره کرد، درحالی‌که مردم اغلب می‌شنوند چین در زمینه حقوق بشر سابقه بدی دارد، اما درک نمی‌کنند که آن واقعاً چقدر بد است تا زمانی که چیزی شبیه این نمایشگاه را ببینند. او گفت: "ح.ک.چ سعی دارد روح مردم را نابود کند."

خانم اسکورات دفترچه اظهارنظر بازدیدکنندگان را امضا میکند.

آقای اسکورات نظر همسرش را تأیید کرد. او گفت که این اثر هنری او را به‌یاد جوانی‌اش در آلمان شرقی می‌اندازد. زمانی که کمونیست‌ها به قدرت رسیدند، احساس می‌‌کرد که ماده سیاه عظیمی به داخل اتاقش فشرده می‌شود و او را دنبال می‌کند. آقای اسکورات نمی‌توانست هیچ امیدی را بیابد و درنهایت به غرب فرار کرد.

آقای اسکوارت گفت که به اعتقاد او هنرمندان تمرین‌کننده، استاندارد اخلاقی سطح‌بالایی را منعکس می‌کنند و نمی‌توانست درک کند که چرا این تمرین در چین ممنوع است و به تمرین‌کنندگان اجازه داده نمی‌شود تا از باورشان پیروی کنند.

مطالب زیر برخی از نظرات بیان شده در دفترچه اظهارنظر بازدیدکنندگان است:

"این نمایشگاه باعث شد درباره معنای زندگی فکر کنم. هیچ نمایشگاه دیگری تاکنون مرا اینقدر تحت تأثیر قرار نداده است!"

"ارزش زندگی و احترام برای دیگران همانطور که در قانون اساسی آلمان تشریح شده است، تقریباً در سیاست‌های چینی دیده نمی‌شود."

"من از عدم وجود حقوق بشر در چین شوکه شده‌ام. امیدوارم افراد بیشتری از این موضوع آگاه‌ شوند و با انرژی مثبت از این قربانیان حمایت کنند!"

"عشق، تفاهم و بردباری ضروری‌اند. من به این افراد (تمرین‌کنندگان فالون گونگ) درود می‌فرستم. باشد که صلح و عشق به جهان بازگردد."